เนื้อเพลง How Can You Mend a Broken Heart? คำอ่านไทย Julio Iglesias

I can think of younger days when living for my life
( ไอ แค็น ธิงค อ็อฝ ยังเกอะ เด ฮเว็น ลีฝอิง ฟอ มาย ไลฟ)
Was everything a man could want to do.
(วอส เอ๊วี่ติง อะ แม็น เคิด ว็อนท ทู ดู)
I could never see tomorrow,
(ไอ เคิด เนฝเวอะ ซี ทุมอโร ,)
but I was never told about the sorrow.
(บัท ไอ วอส เนฝเวอะ โทลด อะเบาท เดอะ ซอโร)

And how can you mend a broken heart?
(แอ็นด เฮา แค็น ยู เม็นด อะ บโรเค็น ฮาท)
How can you stop the rain from falling down?
(เฮา แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน)
How can you stop the sun from shining?
(เฮา แค็น ยู ซท็อพ เดอะ ซัน ฟร็อม ชายนิง)
What makes the world go round?
(ว็อท เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)

How can you mend a this broken man?
(เฮา แค็น ยู เม็นด อะ ดีซ บโรเค็น แม็น)
How can a loser ever win?
(เฮา แค็น อะ ลูสเออะ เอฝเออะ วิน)
Please help me mend my broken heart
(พลีส เฮ็ลพ มี เม็นด มาย บโรเค็น ฮาท)
and let me live again.
(แอ็นด เล็ท มี ไลฝ อะเกน)

I can still feel the breeze that rustles through the trees
(ไอ แค็น ซทิล ฟีล เดอะ บรีส แดท rustles ธรู เดอะ ทรี)
And misty memories do days gone by
(แอ็นด มีซทิ เมรโมรี ดู เด กอน ไบ)
We could never see tomorrow, no one said a word about the sorrow.
(วี เคิด เนฝเวอะ ซี ทุมอโร , โน วัน เซ็ด อะ เวิด อะเบาท เดอะ ซอโร)

And how can you mend a broken heart?
(แอ็นด เฮา แค็น ยู เม็นด อะ บโรเค็น ฮาท)
How can you stop the rain from falling down?
(เฮา แค็น ยู ซท็อพ เดอะ เรน ฟร็อม ฟ๊อลิง เดาน)
How can you stop the sun from shining?
(เฮา แค็น ยู ซท็อพ เดอะ ซัน ฟร็อม ชายนิง)
What makes the world go round?
(ว็อท เมค เดอะ เวิลด โก เรานด)

And how can you mend this broken man?
(แอ็นด เฮา แค็น ยู เม็นด ดีซ บโรเค็น แม็น)
How can a loser ever win?
(เฮา แค็น อะ ลูสเออะ เอฝเออะ วิน)
Please help me mend my broken heart
(พลีส เฮ็ลพ มี เม็นด มาย บโรเค็น ฮาท)
and let me live again.
(แอ็นด เล็ท มี ไลฝ อะเกน)

And how can you mend a broken heart?
(แอ็นด เฮา แค็น ยู เม็นด อะ บโรเค็น ฮาท)
a broken heart!
(อะ บโรเค็น ฮาท !)

Please help me mend my broken heart
(พลีส เฮ็ลพ มี เม็นด มาย บโรเค็น ฮาท)
and let me live again.
(แอ็นด เล็ท มี ไลฝ อะเกน)
Please help me mend my broken heart
(พลีส เฮ็ลพ มี เม็นด มาย บโรเค็น ฮาท)
and let me live again
(แอ็นด เล็ท มี ไลฝ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How Can You Mend a Broken Heart? คำอ่านไทย Julio Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น