เนื้อเพลง Live My Life (Leave Me Alone) คำอ่านไทย Cam’ron feat Daz Dillinger

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
Now that I’m here n*ggaz wanna wrap the ROC up
(เนา แดท แอม เฮียร เอ็น *ggaz วอนนา แร็พ เดอะ ร็อค อัพ)
Nah, backslash wrap the rocks up, back the block up
(นาห์ , backslash แร็พ เดอะ ร็อค อัพ , แบ็ค เดอะ บล็อค อัพ)
Cop killers, clap at coppers, blast at choppers
(ค็อพ คีลเลอะ , คแล็พ แอ็ท คอพเพอะ , บลาซท แอ็ท ชอปเพอ)
Pass the vodka, listen, don’t ever mention Dash or Hoffa
(เพซ เดอะ ฝอดคะ , ลิ๊สซึ่น , ด้อนท์ เอฝเออะ เมนฌัน แด็ฌ ออ Hoffa)
It’s a Harlem thing dog, you’ll clash with Mobsters [uptown]
(อิทซ ซา ฮาร์เล็ม ธิง ด็อก , โยว คแล็ฌ วิฑ Mobsters [ อัพเทาน ])
Remember me? Got jumped on TNT [what’s beef?]
(ริเมมเบอะ มี ก็อท จัมพ ออน ทีเอ็นที [ ว็อท บีฟ ])
Next week, back pump TNT [what’s beef?]
(เน็คซท วีค , แบ็ค พัมพ ทีเอ็นที [ ว็อท บีฟ ])
All my n*ggaz got M-16’s kid
(ออล มาย เอ็น *ggaz ก็อท เอ็ม 16s คิด)
And all we do is watch MTV Cribs
(แอ็นด ออล วี ดู อีส ว็อช เอ็มทีวี คริบ)
Learn not to in fury the victim
(เลิน น็อท ทู อิน ฟยูริ เดอะ ฝิคทิม)
Purially stick ’em, break through your security system [KILLA]
(Purially ซทิค เอ็ม , บเรค ธรู ยุร ซิคยูริทิ ซีซเท็ม [ คิวลา ])
Stop frontin’, you was never a menace
(ซท็อพ ฟ้อนดิน , ยู วอส เนฝเวอะ รา เมนอิซ)
Never a hustla, NO, we could never do business
(เนฝเวอะ รา hustla , โน , วี เคิด เนฝเวอะ ดู บีสเน็ซ)
Business is business, money is money
(บีสเน็ซ ซิส บีสเน็ซ , มันอิ อีส มันอิ)
Hustle is hustle, stupid is stupid
(เฮสเซล อีส เฮสเซล , ซทยูทิด อีส ซทยูทิด)
You da dumbest of dummies [Killa]
(ยู ดา dumbest อ็อฝ ดัมมิส [ คิวลา ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Leave me alone, let me just live my live, ah
(ลีฝ มี อะโลน , เล็ท มี จัซท ไลฝ มาย ไลฝ , อา)
Just leave me alone, leave me alone
(จัซท ลีฝ มี อะโลน , ลีฝ มี อะโลน)
Let me just live my life ah
(เล็ท มี จัซท ไลฝ มาย ไลฟ อา)
That’s the sound of the police
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ โพะลีซ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
All I do every day dog, blunt after blunt
(ออล ไอ ดู เอฝริ เด ด็อก , บลันท อาฟเทอะ บลันท)
Stunt after stunt, they all ?? after ??
(ซทันท อาฟเทอะ ซทันท , เด ออล อาฟเทอะ)
Like that I’m Shiesty, look at my shoes, like my Nikes
(ไลค แดท แอม Shiesty , ลุค แกท มาย ฌู , ไลค มาย นายกี้)
Know that I got a girl, like my wifey, like that I’m rude
(โน แดท ไอ ก็อท ดา เกิล , ไลค มาย วายฟี , ไลค แดท แอม รูด)
Come here, let me pick with your chest, d*ck on your breast
(คัม เฮียร , เล็ท มี พิค วิฑ ยุร เช็ซท , d*ck ออน ยุร บเร็ซท)
All they say ” That n*gga’s a mess ”
(ออล เด เซ ” แดท เอ็น *ggas ซา เมซ “)
You heard me fam? All worthy of this dirty man
(ยู เฮิด มี แฟมออล เวอฑิ อ็อฝ ดีซ เดอทิ แม็น)
Take it in your ass? How about 30 grams ma’?
(เทค อิท อิน ยุร อาซ เฮา อะเบาท 30 กแร็ม มา)
Go upstate, come back downstate, next time around me
(โก upstate , คัม แบ็ค downstate , เน็คซท ไทม อะเรานด มี)
You might get a POUNDCAKE, [screw that b*tch]
(ยู ไมท เก็ท ดา POUNDCAKE , [ ซครู แดท บี *tch ])
F*ck it up, she understand that I might slap her
(เอฟ *ck อิท อัพ , ชี อันเดิซแทนด แดท ไอ ไมท ซแล็พ เฮอ)
I’ll me damned if I work for some white cracker [sh*t]
(แอล มี แด็ม อิฟ ฟาย เวิค ฟอ ซัม ฮไวท คแรคเคอะ [ ฌะ *ที ])
White batter, prize in the pack, fiends love
(ฮไวท แบทเทอะ , พไรส อิน เดอะ แพ็ค , ฟีนด ลัฝ)
They hug it, call it Cracker Jacks, KILLA
(เด ฮัก อิท , คอล อิท คแรคเคอะ แจ็ค , คิวลา)
Where the crack is at, watch me get dem dice
(ฮแว เดอะ คแร็ค อีส แอ็ท , ว็อช มี เก็ท เดม ไดซ)
Throw ’em on, let me live my life
(ธโร เอ็ม ออน , เล็ท มี ไลฝ มาย ไลฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Leave me alone, let me just live my live, ah
(ลีฝ มี อะโลน , เล็ท มี จัซท ไลฝ มาย ไลฝ , อา)
Just leave me alone, leave me alone
(จัซท ลีฝ มี อะโลน , ลีฝ มี อะโลน)
Let me just live my life ah
(เล็ท มี จัซท ไลฝ มาย ไลฟ อา)
That’s the sound of the police
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ โพะลีซ)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
F*ck life as a rap star, you dealing with crack gods
(เอฟ *ck ไลฟ แอ็ส ซา แร็พ ซทา , ยู ดีลลิง วิฑ คแร็ค ก็อด)
Cookin’ the crack hard, lead the crack jars
(คุ๊คกิน เดอะ คแร็ค ฮาด , เล็ด เดอะ คแร็ค จา)
All of the chips, the crib with the backyard
(ออล อ็อฝ เดอะ ชิพ , เดอะ คริบ วิฑ เดอะ แบคคีหยาด)
Pull out the gat pa, a bar, and black cars
(พุล เอ้า เดอะ แกท พา , อะ บา , แอ็นด บแล็ค คา)
And I’m scary with the 5th, compare me to a gift
(แอ็นด แอม สเกลี่ วิฑ เดอะ 5th , ค็อมแพ มี ทู อะ กิฟท)
Yellow diamonds, ganerrie on my wrist, just juice
(เยลโล ไดมันด , ganerrie ออน มาย ริซท , จัซท จูซ)
Get wet up and waive, that’ll be the day, killa cam
(เก็ท เว็ท อัพ แอ็นด เวฝ , แธดิลบี เดอะ เด , คิวลา แค็ม)
Mess up some yeah [shiiiiit], thug n*ggaz be on point
(เมซ อัพ ซัม เย่ [ shiiiiit ] , ธัก เอ็น *ggaz บี ออน พอยนท)
And game time, cop a brick, and re-up in the same night
(แอ็นด เกม ไทม , ค็อพ อะ บริค , แอ็นด รี อัพ อิน เดอะ เซม ไนท)
And to get that trife, I flick that knife, doggy dog
(แอ็นด ทู เก็ท แดท ทริฟ , ไอ ฟลิค แดท ไนฟ , ดอกกิ ด็อก)
Let me live my life
(เล็ท มี ไลฝ มาย ไลฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Leave me alone, let me just live my live, ah
(ลีฝ มี อะโลน , เล็ท มี จัซท ไลฝ มาย ไลฝ , อา)
Just leave me alone, leave me alone
(จัซท ลีฝ มี อะโลน , ลีฝ มี อะโลน)
Let me just live my life ah
(เล็ท มี จัซท ไลฝ มาย ไลฟ อา)
That’s the sound of the police
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ โพะลีซ)

[Cam]
([ แค็ม ])
The block is hot, n*ggaz tell me to feel it
(เดอะ บล็อค อีส ฮ็อท , เอ็น *ggaz เท็ล มี ทู ฟีล อิท)
Know when I get out they gon feel it
(โน ฮเว็น นาย เก็ท เอ้า เด ก็อน ฟีล อิท)
Witness the realest
(วีทเน็ซ เดอะ รีเอวรีเอส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Live My Life (Leave Me Alone) คำอ่านไทย Cam’ron feat Daz Dillinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น