เนื้อเพลง If I Told You That คำอ่านไทย Whitney Houston

Now tell me how you feel if I told
( เนา เท็ล มี เฮา ยู ฟีล อิฟ ฟาย โทลด)
You that I have feelings for you
(ยู แดท ไอ แฮ็ฝ ฟีลอิง ฟอ ยู)
Ansd would it be so wrong to say
(Ansd เวิด ดิท บี โซ ร็อง ทู เซ)
What’s on my mind
(ว็อท ออน มาย ไมนด)
I’m sorry I have to
(แอม ซอริ ไอ แฮ็ฝ ทู)
We were friends but with time
(วี เวอ ฟเร็นด บัท วิฑ ไทม)
What I feel inside for you has changed
(ว็อท ไอ ฟีล อีนไซด ฟอ ยู แฮ็ส เชนจ)
But I’d give up on love, if I thought
(บัท อาย กิฝ อัพ ออน ลัฝ , อิฟ ฟาย ธอท)
That it was untrue for you
(แดท ดิธ วอส อันทรู ฟอ ยู)

[If I told you that] I wanted to see you
([ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] ไอ ว็อนท ทู ซี ยู)
[And if I told you that] I beg to please you
([ แอ็นด อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] ไอ เบ็ก ทู พลีส ยู)
[If I told you that] I’ll always keep you
([ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] แอล ออลเว คีพ ยู)
What would you say [if I told you that]
(ว็อท เวิด ยู เซ [ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ])

I know that we were just friends
(ไอ โน แดท วี เวอ จัซท ฟเร็นด)
But what if I decide to bring somethings in
(บัท ว็อท อิฟ ฟาย ดิไซด ทู บริง ซัมติง ซิน)
I hope it won’t offend the trust
(ไอ โฮพ อิท ว็อนท อ็อฟเฟนด เดอะ ทรัซท)
We have cause I don’t want this to end
(วี แฮ็ฝ คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดีซ ทู เอ็นด)
I you think that we’ll lose what we have
(ไอ ยู ธิงค แดท เว็ล ลูส ว็อท วี แฮ็ฝ)
Then I’d just rather stay [rather stay] the same
(เด็น อาย จัซท ราฑเออะ ซเท [ ราฑเออะ ซเท ] เดอะ เซม)
[I’d rather stay the same]
([ อาย ราฑเออะ ซเท เดอะ เซม ])
Cause I don’t wanna choose
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา ชูส)
Between two of the most precious things to me
(บีทวิน ทู อ็อฝ เดอะ โมซท พเรฌอัซ ธิง ทู มี)
[tell me]
([ เท็ล มี ])

[If I told you that] I wanted to see you
([ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] ไอ ว็อนท ทู ซี ยู)
[And if I told you that] I beg to please you
([ แอ็นด อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] ไอ เบ็ก ทู พลีส ยู)
[If I told you that] I’ll always keep you
([ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] แอล ออลเว คีพ ยู)
What would you say [if I told you that]
(ว็อท เวิด ยู เซ [ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ])

If we take this chance and extend
(อิฟ วี เทค ดีซ ชานซ แอ็นด เอ็คซเทนด)
To each other romance
(ทู อีช อัฑเออะ โระแมนซ)
I hope it would be
(ไอ โฮพ อิท เวิด บี)
The right thing for you and me
(เดอะ ไรท ธิง ฟอ ยู แอ็นด มี)

[If I told you that] I wanted to see you
([ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] ไอ ว็อนท ทู ซี ยู)
[And if I told you that] I beg to please you
([ แอ็นด อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] ไอ เบ็ก ทู พลีส ยู)
[If I told you that] I’ll always keep you
([ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ] แอล ออลเว คีพ ยู)
What would you say [if I told you that]
(ว็อท เวิด ยู เซ [ อิฟ ฟาย โทลด ยู แดท ])

Would you be there for me
(เวิด ยู บี แดร์ ฟอ มี)
Could you dare to hold me
(เคิด ยู แด ทู โฮลด มี)
Will my feelings leave me
(วิล มาย ฟีลอิง ลีฝ มี)
Lonely if I told you
(โลนลิ อิฟ ฟาย โทลด ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Told You That คำอ่านไทย Whitney Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น