เนื้อเพลง Edge Of A Broken Heart คำอ่านไทย Bon Jovi

And there I stood, just like a soldier
( แอ็นด แดร์ ไอ ซทูด , จัซท ไลค เก โซลเจอะ)
I was though, until I saw her
(ไอ วอส โธ , อันทีล ไอ ซอ เฮอ)
I said Hello, but she just turned away
(ไอ เซ็ด เฮ็ลโล , บัท ชี จัซท เทิน อะเว)

Hey Romeo, watcha doin’ with my girl,
(เฮ โรมีโอ, วัทช่า โดย วิฑ มาย เกิล ,)
Who are you using now, well I turn and walk away [Turn and walk away]
(ฮู อาร์ ยู ยูสซิง เนา , เว็ล ไอ เทิน แอ็นด วอค อะเว [ เทิน แอ็นด วอค อะเว ])

I’m gonna please her, now you can believe it
(แอม กอนนะ พลีส เฮอ , เนา ยู แค็น บิลีฝ อิท)
I’ll be there to catch her when she falls
(แอล บี แดร์ ทู แค็ช เฮอ ฮเว็น ชี ฟอล)

Oooo, here I am [On the edge of a broken heart]
(อู้ , เฮียร ไอ แอ็ม [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
I’m a man [On the edge of a broken heart]
(แอม มา แม็น [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
Here we stand [On the edge of a broken heart]
(เฮียร วี ซแท็นด [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
So run if you can ’cause you know
(โซ รัน อิฟ ยู แค็น คอส ยู โน)
I’m a man on the edge [On the edge of a broken heart]
(แอม มา แม็น ออน ดิ เอ็จ [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
I’m on the edge [On the edge of a broken heart]
(แอม ออน ดิ เอ็จ [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])

I’m on the outside, looking inside
(แอม ออน ดิ เอาทไซด , ลุคอิง อีนไซด)
You’re with him, who’s on the wrong side now
(ยัวร์ วิฑ ฮิม , ฮู ออน เดอะ ร็อง ไซด เนา)
Do you still think of me
(ดู ยู ซทิล ธิงค อ็อฝ มี)

I’ve tried to call, but no one answers
(แอฝ ทไร ทู คอล , บัท โน วัน อานเซอะ)
Two silhouettes, a private dancer
(ทู ซิลุเอท , อะ พไรฝิท แดนเซอร์)
Lights go dim, as the music starts to fade, away [Turn and walk away]
(ไลท โก ดิม , แอ็ส เดอะ มยูสิค ซทาท ทู เฝด , อะเว [ เทิน แอ็นด วอค อะเว ])

I’m the one who needs you, now you can believe it
(แอม ดิ วัน ฮู นีด ยู , เนา ยู แค็น บิลีฝ อิท)
I’ll be there to catch you when you fall
(แอล บี แดร์ ทู แค็ช ยู ฮเว็น ยู ฟอล)

Ooo you better believe I’m the man [On the edge of a broken heart]
(อู้ ยู เบทเทอะ บิลีฝ แอม เดอะ แม็น [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
Here I am [On the edge of a broken heart]
(เฮียร ไอ แอ็ม [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
And we stand [On the edge of a broken heart]
(แอ็นด วี ซแท็นด [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
So run if you can ’cause you know
(โซ รัน อิฟ ยู แค็น คอส ยู โน)
I’m a man on the edge [On the edge of a broken heart]
(แอม มา แม็น ออน ดิ เอ็จ [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
I’m on the edge [On the edge of a broken heart]
(แอม ออน ดิ เอ็จ [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])

[solo]
([ โซโล ])

Ooohh
(อู้)
And when I hold out my hands I’ll be reaching for you
(แอ็นด ฮเว็น นาย โฮลด เอ้า มาย แฮ็นด แอล บี รีชชิง ฟอ ยู)
I give it all that I’ve got, that’s all I can do
(ไอ กิฝ อิท ดอร์ แดท แอฝ ก็อท , แด๊ท ซอร์ ไอ แค็น ดู)
When you’re waiting for love
(ฮเว็น ยัวร์ เวททิง ฟอ ลัฝ)
I’ll be waiting for you [On the edge of a broken heart]
(แอล บี เวททิง ฟอ ยู [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
Only for you [On the edge of a broken heart]
(โอ๊นลี่ ฟอ ยู [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
Oh baby for you [On the edge of a broken heart]
(โอ เบบิ ฟอ ยู [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
So run if you can, you know
(โซ รัน อิฟ ยู แค็น , ยู โน)
I’m a man on the edge [On the edge of a broken heart]
(แอม มา แม็น ออน ดิ เอ็จ [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
I’m on the edge [On the edge of a broken heart]
(แอม ออน ดิ เอ็จ [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
I’m on the edge [On the edge of a broken heart]
(แอม ออน ดิ เอ็จ [ ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ฮาท ])
I’m on the edge [Of a broken, broken, broken, broken, broken, broken, broken]
(แอม ออน ดิ เอ็จ [ อ็อฝ อะ บโรเค็น , บโรเค็น , บโรเค็น , บโรเค็น , บโรเค็น , บโรเค็น , บโรเค็น ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Edge Of A Broken Heart คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น