เนื้อเพลง Kiss the Girl คำอ่านไทย Ashley Tisdale

There you see her
( แดร์ ยู ซี เฮอ)
Sitting there across the way
(ซีททิง แดร์ อัครอซ เดอะ เว)
She don’t got alot to say
(ชี ด้อนท์ ก็อท อล๊อต ทู เซ)
But there’s something about her
(บัท แดร์ ซัมติง อะเบาท เฮอ)
And you don’t know why
(แอ็นด ยู ด้อนท์ โน ฮไว)
But you’re dying to try
(บัท ยัวร์ ไดอิง ทู ทไร)
You wanna kiss girl.
(ยู วอนนา คิซ เกิล)

Yes, you want her
(เย็ซ , ยู ว็อนท เฮอ)
Look at her, you know you do
(ลุค แกท เฮอ , ยู โน ยู ดู)
It’s possible she wants you too
(อิทซ พ๊อซซิเบิ้ล ชี ว็อนท ยู ทู)
There’s one way to ask her
(แดร์ วัน เว ทู อาซค เฮอ)
It don’t take a word, not a single word
(อิท ด้อนท์ เทค เก เวิด , น็อท ดา ซิ๊งเกิ้ล เวิด)
Go on and kiss the girl [kiss the girl]
(โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล [ คิซ เดอะ เกิล ])

Shalalalala
(Shalalalala)
My oh my
(มาย โอ มาย)
Looks like the boy’s too shy
(ลุค ไลค เดอะ บอย ทู ไฌ)
Ain’t gonna kiss the girl
(เอน กอนนะ คิซ เดอะ เกิล)
Shalalalala
(Shalalalala)
Ain’t that sad
(เอน แดท แซ็ด)
it’s such a shame
(อิทซ ซัช อะ เฌม)
Too bad, you’re gonna miss the girl
(ทู แบ็ด , ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ เกิล)

Go on and kiss the girl [kiss the girl]
(โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล [ คิซ เดอะ เกิล ])

Nows your moment
(เนา ยุร โมเม็นท)
Floating in a blue lagoon
(ฟโลทอิง อิน อะ บลู ละกูน)
Boy, you better do it soon
(บอย , ยู เบทเทอะ ดู อิท ซูน)
The time will be better
(เดอะ ไทม วิล บี เบทเทอะ)
She don’t say a word
(ชี ด้อนท์ เซ อะ เวิด)
And she wont say a word
(แอ็นด ชี ว็อนท เซ อะ เวิด)
Until you kiss the girl [kiss the girl]
(อันทีล ยู คิซ เดอะ เกิล [ คิซ เดอะ เกิล ])

Shalalalala
(Shalalalala)
My oh my
(มาย โอ มาย)
Looks like the boy’s too shy
(ลุค ไลค เดอะ บอย ทู ไฌ)
Ain’t gonna kiss the girl
(เอน กอนนะ คิซ เดอะ เกิล)
Shalalalala
(Shalalalala)
Ain’t that sad
(เอน แดท แซ็ด)
it’s such a shame
(อิทซ ซัช อะ เฌม)
Too bad, you’re gonna miss the girl
(ทู แบ็ด , ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ เกิล)

Shalalalala
(Shalalalala)
Don’t be scared
(ด้อนท์ บี ซคา)
You better be prepared
(ยู เบทเทอะ บี พริแพ)
Go on and kiss the girl
(โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล)
Shalalalala
(Shalalalala)
Don’t stop now
(ด้อนท์ ซท็อพ เนา)
Don’t try to hide it how
(ด้อนท์ ทไร ทู ไฮด อิท เฮา)
You wanna kiss the girl
(ยู วอนนา คิซ เดอะ เกิล)

Go on and kiss the girl
(โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล)
[kiss the girl]
([ คิซ เดอะ เกิล ])

oh, ohnoo..
(โอ , ohnoo)
[kiss the girl, kiss the girl]
([ คิซ เดอะ เกิล , คิซ เดอะ เกิล ])
Lalalala, Lalalala
(ลาลาลา , ลาลาลา)
Go on and kiss the girl
(โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล)
Lalalala, Lalalala
(ลาลาลา , ลาลาลา)
Go on and
(โก ออน แอ็นด)

Kiss the girl
(คิซ เดอะ เกิล)

Shalalalala
(Shalalalala)
My oh myyyyy
(มาย โอ myyyyy)
Looks like the boy’s too shy
(ลุค ไลค เดอะ บอย ทู ไฌ)
Ain’t gonna kiss the girl
(เอน กอนนะ คิซ เดอะ เกิล)
Shalalalala
(Shalalalala)
Ain’t that sad
(เอน แดท แซ็ด)
it’s such a shame
(อิทซ ซัช อะ เฌม)
Too bad, you’re gonna miss the girl
(ทู แบ็ด , ยัวร์ กอนนะ มิซ เดอะ เกิล)

Lalalala, Lalalala
(ลาลาลา , ลาลาลา)
[Go on and kiss the girl]
([ โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล ])
Go on and kiss that girl!
(โก ออน แอ็นด คิซ แดท เกิล !)
Lalalala, Lalalala
(ลาลาลา , ลาลาลา)
[Go on and kiss the girl]
([ โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล ])
Go on and kiss the girl
(โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล)
Kiss the girl
(คิซ เดอะ เกิล)
[Kiss the girl]
([ คิซ เดอะ เกิล ])
Go on and kiss the girl!
(โก ออน แอ็นด คิซ เดอะ เกิล !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kiss the Girl คำอ่านไทย Ashley Tisdale

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น