เนื้อเพลง Come On คำอ่านไทย B2K

B2K – Omarion, Lil Fizz, Raz B, J Boog
( B2K โอเมอร์เรียน , ลิล ฟิส , Raz บี , เจ บุก)
Come on… come on…
(คัมมอน คัมมอน)
[leave em alone]
([ ลีฝ เอ็ม อะโลน ])
Omarion, first verse…
(โอเมอร์เรียน , เฟิซท เฝิซ)

Peek-a-boo
(พีค กา บู)
Pretty little lady I see you
(พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ ไอ ซี ยู)
Little Man knows what he wanna do
(ลิ๊ทเทิ่ล แม็น โน ว็อท ฮี วอนนา ดู)
After school
(อาฟเทอะ ซคูล)
You know that it’s okay
(ยู โน แดท อิทซ โอเค)
Truth or dare
(ทรูธ ออ แด)
I wanna play
(ไอ วอนนา พเล)
Baby if you stay
(เบบิ อิฟ ยู ซเท)
Sweetheart, let him go
(สวีทฮาร์ท , เล็ท ฮิม โก)
So that I will know
(โซ แดท ไอ วิล โน)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)

Hide and seek
(ไฮด แอ็นด ซีค)
If I come catch you, boo, be with me [baby]
(อิฟ ฟาย คัม แค็ช ยู , บู , บี วิฑ มี [ เบบิ ])
Can you feel my flow
(แค็น ยู ฟีล มาย ฟโล)
If not, you’ll creep baby, that’s fa sho
(อิฟ น็อท , โยว ครีพ เบบิ , แด๊ท ฟา โช)
I’ll satisfy
(แอล แซทอิซไฟ)
If you give me the time and recognize
(อิฟ ยู กิฝ มี เดอะ ไทม แอ็นด เรคอ็อกไนส)
Sweetheart let him go
(สวีทฮาร์ท เล็ท ฮิม โก)
So that I will know
(โซ แดท ไอ วิล โน)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)

Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)

Omarion, J Boog, Raz B, Lil Fizz
(โอเมอร์เรียน , เจ บุก , Raz บี , ลิล ฟิส)
You feel me
(ยู ฟีล มี)
B2K on the track, baby
(B2K ออน เดอะ ทแรค , เบบิ)
Blowin up
(โบลวิน อัพ)
Dance [repeat 8 times]
(ดานซ [ ริพีท เอ๊ก ไทม ])

Get him out your life – Don’t be a fool
(เก็ท ฮิม เอ้า ยุร ไลฟ ด้อนท์ บี อะ ฟูล)
Five minutes with me – No other guy will take my place
(ไฟฝ มินยูท วิฑ มี โน อัฑเออะ ไก วิล เทค มาย พเลซ)
Don’t be dumb – he’s playin in your face
(ด้อนท์ บี ดัม อีส เพลย์ยิน อิน ยุร เฟซ)
Get with me, baby
(เก็ท วิฑ มี , เบบิ)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)

Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)
Come on, I know what you want
(คัมมอน , ไอ โน ว็อท ยู ว็อนท)
No need to front
(โน นีด ทู ฟรันท)
Come on, leave him for me
(คัมมอน , ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
What a pretty little thing like you gonna do with a fool like him
(ว็อท ดา พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ไลค ยู กอนนะ ดู วิฑ อะ ฟูล ไลค ฮิม)
When you could be with me?
(ฮเว็น ยู เคิด บี วิฑ มี)
Come on, wait a minute
(คัมมอน , เวท ดา มินยูท)

Leave him for me
(ลีฝ ฮิม ฟอ มี)
Leave him for me, cuz I want you, girl
(ลีฝ ฮิม ฟอ มี , คัซ ไอ ว็อนท ยู , เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come On คำอ่านไทย B2K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น