เนื้อเพลง What a Wonderful Life คำอ่านไทย Elvis Presley

It’s a wonderful life
( อิทซ ซา วันเดอะฟุล ไลฟ)
This life I’m livin’
(ดีซ ไลฟ แอม ลีฝอิน)
What a wonderful life, days with a life of ease, oh-ho-oh
(ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไลฟ , เด วิฑ อะ ไลฟ อ็อฝ อีส , โอ โฮ โอ)
Well, I’ve got no job to worry me
(เว็ล , แอฝ ก็อท โน โจบ ทู เวอริ มี)
No big bad boss to hurry me
(โน บิก แบ็ด บอส ทู เฮอริ มี)
It’s a wonderful life life’s good to me
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล ไลฟ ไลฟ เกิด ทู มี)

It’s a wonderful road
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล โรด)
This road I’m travelin’
(ดีซ โรด แอม แทฝเวอริน)
It’s a wonderful road headin’ beyond the hills, oh-ho-oh
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล โรด เฮดิน บิยอนด เดอะ ฮิล , โอ โฮ โอ)
Oh it may go straight or it may detour
(โอ อิท เม โก ซทเรท ออ อิท เม ดิทูร)
But one thing that I know for sure
(บัท วัน ธิง แดท ไอ โน ฟอ ฌุร)
It’s a wonderful life, life’s good to me
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล ไลฟ , ไลฟ เกิด ทู มี)

Don’t know where I’m goin’
(ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิน)
Don’t care where I’m goin’
(ด้อนท์ แค ฮแว แอม โกอิน)
Like the four winds are blowin’ I go on
(ไลค เดอะ โฟ วินด แซร์ โบลวิน นาย โก ออน)
Laughin’ the day away, lovin the night away
(เลอกิน เดอะ เด อะเว , ลัฝวิน เดอะ ไนท อะเว)
Till the moon is gone
(ทิล เดอะ มูน อีส กอน)
It’s a wonderful life
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล ไลฟ)
This life I’m livin’
(ดีซ ไลฟ แอม ลีฝอิน)
What a wonderful life
(ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไลฟ)
Livin’ the life I love, oh yeah
(ลีฝอิน เดอะ ไลฟ ไอ ลัฝ , โอ เย่)
Well I’ve got neighbors, I’ve got friends
(เว็ล แอฝ ก็อท เนเบอะ , แอฝ ก็อท ฟเร็นด)
Just about anywhere the rainbow ends
(จัซท อะเบาท เอนอิฮแว เดอะ เรนโบว์ เอ็นด)
It’s a wonderful life, life’s good to me
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล ไลฟ , ไลฟ เกิด ทู มี)

Don’t know where I’m goin’
(ด้อนท์ โน ฮแว แอม โกอิน)
Don’t care where I’m goin’
(ด้อนท์ แค ฮแว แอม โกอิน)
Like the four winds are blowin’ I go on
(ไลค เดอะ โฟ วินด แซร์ โบลวิน นาย โก ออน)
Laughin’ the day away, lovin the night away
(เลอกิน เดอะ เด อะเว , ลัฝวิน เดอะ ไนท อะเว)
Till the moon is gone
(ทิล เดอะ มูน อีส กอน)
It’s a wonderful life
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล ไลฟ)
This life I’m livin’
(ดีซ ไลฟ แอม ลีฝอิน)
What a wonderful life
(ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไลฟ)
Livin’ the life I love, oh yeah
(ลีฝอิน เดอะ ไลฟ ไอ ลัฝ , โอ เย่)
Well I’ve got neighbors, I’ve got friends
(เว็ล แอฝ ก็อท เนเบอะ , แอฝ ก็อท ฟเร็นด)
Just about anywhere the rainbow ends
(จัซท อะเบาท เอนอิฮแว เดอะ เรนโบว์ เอ็นด)
It’s a wonderful life, life’s good to me
(อิทซ ซา วันเดอะฟุล ไลฟ , ไลฟ เกิด ทู มี)
What a wonderful life, life’s good to me, yeah
(ว็อท ดา วันเดอะฟุล ไลฟ , ไลฟ เกิด ทู มี , เย่)
Crazy life, life’s good to me
(คเรสิ ไลฟ , ไลฟ เกิด ทู มี)
Oh what a life
(โอ ว็อท ดา ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What a Wonderful Life คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น