เนื้อเพลง The Entertainer คำอ่านไทย Billy Joel

I am the entertainer
( ไอ แอ็ม ดิ เอนเทอะเทนเออะ)
And I know just where I stand
(แอ็นด ดาย โน จัซท ฮแว ไอ ซแท็นด)
Another serenader
(แอะนัธเออะ serenader)
And another long-haired band
(แอ็นด แอะนัธเออะ ล็อง แฮ แบ็นด)

Today I am your champion
(ทุเด ไอ แอ็ม ยุร แชมเพียน)
I may have won your hearts
(ไอ เม แฮ็ฝ ว็อน ยุร ฮาท)
But I know the game, you’ll forget my name
(บัท ไอ โน เดอะ เกม , โยว เฟาะเกท มาย เนม)
And I won’t be here in another year
(แอ็นด ดาย ว็อนท บี เฮียร อิน แอะนัธเออะ เยีย)
If I don’t stay on the charts
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซเท ออน เดอะ ชาท)

I am the entertainer
(ไอ แอ็ม ดิ เอนเทอะเทนเออะ)
And I’ve had to pay my price
(แอ็นด แอฝ แฮ็ด ทู เพ มาย พไรซ)
The things I did not know at first
(เดอะ ธิง ซาย ดิด น็อท โน แอ็ท เฟิซท)
I learned by doin’ twice
(ไอ เลิน ไบ โดย ทไวซ)
Ah, but still they come to haunt me
(อา , บัท ซทิล เด คัม ทู ฮอนท มี)
Still they want their say
(ซทิล เด ว็อนท แด เซ)
So I’ve learned to dance with a hand in my pants
(โซ แอฝ เลิน ทู ดานซ วิฑ อะ แฮ็นด อิน มาย แพ็นท)
I let ’em rub my neck and I write ’em a check
(ไอ เล็ท เอ็ม รับ มาย เน็ค แอ็นด ดาย ไรท เอ็ม มา เช็ค)
And they go their merry way
(แอ็นด เด โก แด เมริ เว)

I am the entertainer
(ไอ แอ็ม ดิ เอนเทอะเทนเออะ)
Been all around the world
(บีน ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
I’ve played all kinds of palaces
(แอฝ พเล ออล ไคนด อ็อฝ แพลอิซ)
And laid all kinds of girls
(แอ็นด เลด ออล ไคนด อ็อฝ เกิล)
I can’t remember faces
(ไอ แค็นท ริเมมเบอะ เฟซ)
I don’t remember names
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ เนม)
Ah, but what the hell
(อา , บัท ว็อท เดอะ เฮ็ล)
You know it’s just as well
(ยู โน อิทซ จัซท แอ็ส เว็ล)
Cause after a while and a thousand miles
(คอส อาฟเทอะ รา ฮไวล แอ็นด อะ เธาแส็น ไมล)
It all becomes the same
(อิท ดอร์ บิคัม เดอะ เซม)

I am the entertainer
(ไอ แอ็ม ดิ เอนเทอะเทนเออะ)
I bring to you my songs
(ไอ บริง ทู ยู มาย ซ็อง)
I’d like to spend a day or two
(อาย ไลค ทู ซเพ็นด อะ เด ออ ทู)
I can’t stay that long
(ไอ แค็นท ซเท แดท ล็อง)
No, I’ve got to meet expenses
(โน , แอฝ ก็อท ทู มีท เอ็คซเพนซ)
I got to stay in line
(ไอ ก็อท ทู ซเท อิน ไลน)
Gotta get those fees to the agencies
(กอททะ เก็ท โฑส ฟี ทู ดิ agencies)
And I’d love to stay but there’s bills to pay
(แอ็นด อาย ลัฝ ทู ซเท บัท แดร์ บิล ทู เพ)
So I just don’t have the time
(โซ ไอ จัซท ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ ไทม)

I am the entertainer
(ไอ แอ็ม ดิ เอนเทอะเทนเออะ)
I come to do my show
(ไอ คัม ทู ดู มาย โฌ)
You’ve heard my latest record
(ยู๊ฟ เฮิด มาย เลทเอ็ซท เรคออด)
It’s been on the radio
(อิทซ บีน ออน เดอะ เรดิโอ)
Ah, it took me years to write it
(อา , อิท ทุค มี เยีย ทู ไรท อิท)
They were the best years of my life
(เด เวอ เดอะ เบ็ซท เยีย อ็อฝ มาย ไลฟ)
It was a beautiful song
(อิท วอส ซา บยูทิฟุล ซ็อง)
But it ran too long
(บัท ดิธ แร็น ทู ล็อง)
If you’re gonna have a hit
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ แฮ็ฝ อะ ฮิท)
You gotta make it fit
(ยู กอททะ เมค อิท ฟิท)
So they cut it down to 3:05
(โซ เด คัท ดิธ เดาน ทู ที : 05)

I am the entertainer
(ไอ แอ็ม ดิ เอนเทอะเทนเออะ)
The idol of my age
(ดิ ไอดัล อ็อฝ มาย เอจ)
I make all kinds of money
(ไอ เมค ออล ไคนด อ็อฝ มันอิ)
When I go on the stage
(ฮเว็น นาย โก ออน เดอะ ซเทจ)
Ah, you’ve seen me in the papers
(อา , ยู๊ฟ ซีน มี อิน เดอะ เพเพอะ)
I’ve been in the magazines
(แอฝ บีน อิน เดอะ แมกอะสีน)
But if I go cold I won’t get sold
(บัท อิฟ ฟาย โก โคลด ดาย ว็อนท เก็ท โซลด)
I’ll get put in the back in the discount rack
(แอล เก็ท พัท อิน เดอะ แบ็ค อิน เดอะ ดีซเคานท แร็ค)
Like another can of beans
(ไลค แอะนัธเออะ แค็น อ็อฝ บีน)

I am the entertainer
(ไอ แอ็ม ดิ เอนเทอะเทนเออะ)
And I know just where I stand
(แอ็นด ดาย โน จัซท ฮแว ไอ ซแท็นด)
Another serenader
(แอะนัธเออะ serenader)
And another long-haired band
(แอ็นด แอะนัธเออะ ล็อง แฮ แบ็นด)
Today I am your champion
(ทุเด ไอ แอ็ม ยุร แชมเพียน)
I may have won your hearts
(ไอ เม แฮ็ฝ ว็อน ยุร ฮาท)
But I know the game, you’ll forget my name
(บัท ไอ โน เดอะ เกม , โยว เฟาะเกท มาย เนม)
I won’t be here in another year
(ไอ ว็อนท บี เฮียร อิน แอะนัธเออะ เยีย)
If I don’t stay on the charts
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ซเท ออน เดอะ ชาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Entertainer คำอ่านไทย Billy Joel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น