เนื้อเพลง Stickwitu (Urban Remix) คำอ่านไทย Avant

Mmm…
( อึม)
C’mon
(ซีมอน)

[Verse 1 – PCD]
([ เฝิซ วัน PCD ])
I don’t wanna go another day,
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก แอะนัธเออะ เด ,)
So I’m telling you exactly what is on my mind.
(โซ แอม เทลลิง ยู เอ็กแสคทลิ ว็อท อีส ออน มาย ไมนด)
Seems like everybody’s breakin’ up,
(ซีม ไลค เอวี่บอดี้ เบรกกิ้น อัพ ,)
They’re throwin’ their love away.
(เดรว โตวอิน แด ลัฝ อะเว)
But I know I got a good thing right here,
(บัท ไอ โน ไอ ก็อท ดา เกิด ธิง ไรท เฮียร ,)
That’s why I say…hey
(แด๊ท ฮไว ไอ เซ เฮ)

[Chorus – PCD w/Avant]
([ โครัซ PCD ดับบิว /อาวาน ])
Nobody gon love me better
(โนบอดี้ ก็อน ลัฝ มี เบทเทอะ)
I’ma stickwitu forever
(แอมอา stickwitu เฟาะเรฝเออะ)
Nobody gon take me higher
(โนบอดี้ ก็อน เทค มี ไฮเออะ)
I’ma stickwitu
(แอมอา stickwitu)
You know how to appreciate me
(ยู โน เฮา ทู แอ็พรีฌิเอท มี)
I’ma stickwitu, my baby
(แอมอา stickwitu , มาย เบบิ)
Nobody ever made me feel this way,
(โนบอดี้ เอฝเออะ เมด มี ฟีล ดีซ เว ,)
I’ma stickwitu
(แอมอา stickwitu)

[Verse 2 – Avant]
([ เฝิซ ทู อาวาน ])
Through everything goin on
(ธรู เอ๊วี่ติง โกอิน ออน)
We’re right here holdin on
(เวีย ไรท เฮียร โฮดดิน ออน)
To one another.
(ทู วัน แอะนัธเออะ)
The reason why I love you,
(เดอะ รี๊ซั่น ฮไว ไอ ลัฝ ยู ,)
Ya charm and personality
(ยา ชาม แอ็นด เพิซแนลอิทิ)
I love your sensitivity.
(ไอ ลัฝ ยุร เซนซิทีฝอิทิ)
Hmm let me take a second,
(อึม เล็ท มี เทค เก เซคอันด ,)
cuz I’ll be your love & essence.
(คัซ แอล บี ยุร ลัฝ & เอซเซ็นซ)
Only,
(โอ๊นลี่ ,)
Wanna hear your voice speak,
(วอนนา เฮีย ยุร ฝอยซ ซพีค ,)
When I feel your body heat,
(ฮเว็น นาย ฟีล ยุร บอดอิ ฮีท ,)
Love every minute of it.
(ลัฝ เอฝริ มินยูท อ็อฝ อิท)
You’re like the fresh air,
(ยัวร์ ไลค เดอะ ฟเร็ฌ แอ ,)
when it feels like no one cares
(ฮเว็น หนิด ฟีล ไลค โน วัน แค)
That’s why I say…
(แด๊ท ฮไว ไอ เซ)

[Chorus – PCD [w/Avant]]
([ โครัซ PCD [ ดับบิว /อาวาน ] ])
Nobody gon love me better [Nobody’s gon love me better]
(โนบอดี้ ก็อน ลัฝ มี เบทเทอะ [ โนบอดี้ ก็อน ลัฝ มี เบทเทอะ ])
I’ma stickwitu forever [Ohh No]
(แอมอา stickwitu เฟาะเรฝเออะ [ โอ้ โน ])
Nobody gon take me higher [Nobody]
(โนบอดี้ ก็อน เทค มี ไฮเออะ [ โนบอดี้ ])
I’ma stickwitu [No]
(แอมอา stickwitu [ โน ])
You know how to appreciate me [I know you love me]
(ยู โน เฮา ทู แอ็พรีฌิเอท มี [ ไอ โน ยู ลัฝ มี ])
I’ma stickwitu, my baby
(แอมอา stickwitu , มาย เบบิ)
Nobody ever made me feel this way, [Ohh]
(โนบอดี้ เอฝเออะ เมด มี ฟีล ดีซ เว , [ โอ้ ])
I’ma stickwitu [Nobody]
(แอมอา stickwitu [ โนบอดี้ ])

[Bridge – PCD [w/Avant]]
([ บริจ PCD [ ดับบิว /อาวาน ] ])
And now,
(แอ็นด เนา ,)
Ain’t nothin else I could need [nothin’ else I could need]
(เอน นอทติน เอ็ลซ ไอ เคิด นีด [ นอทติน เอ็ลซ ไอ เคิด นีด ])
And I’m,
(แอ็นด แอม ,)
singin ‘cuz you’re still so into me
(ซิงอิน คัซ ยัวร์ ซทิล โซ อีนทุ มี)
I got you,
(ไอ ก็อท ยู ,)
we’ll be making love endlessly
(เว็ล บี เมคอิง ลัฝ เอนเล็ซลิ)
I’m with you [Baby I’m witchu],
(แอม วิฑ ยู [ เบบิ แอม วิทชู] ,)
Baby you’re with me [Baby you’re with me]
(เบบิ ยัวร์ วิฑ มี [ เบบิ ยัวร์ วิฑ มี ])

So don’t you worry about
(โซ ด้อนท์ ยู เวอริ อะเบาท)
People hanging around,
(พี๊เพิ่ล แฮงอิง อะเรานด ,)
They ain’t bringing us down
(เด เอน บริงกิง อัซ เดาน)

[Avant]
([ อาวาน ])
Baby talk to me
(เบบิ ทอค ทู มี)
cuz all I’m here to say is
(คัซ ออล แอม เฮียร ทู เซ อีส)
I’ll be right here for forever and a day, hey
(แอล บี ไรท เฮียร ฟอ เฟาะเรฝเออะ แอ็นด อะ เด , เฮ)

[Chorus – PCD [w/Avant]]
([ โครัซ PCD [ ดับบิว /อาวาน ] ])
Nobody gon love me better
(โนบอดี้ ก็อน ลัฝ มี เบทเทอะ)
I’ma stickwitu forever
(แอมอา stickwitu เฟาะเรฝเออะ)
Nobody gon take me higher
(โนบอดี้ ก็อน เทค มี ไฮเออะ)
I’ma stickwitu [C’mon]
(แอมอา stickwitu [ ซีมอน ])
You know how to appreciate me [Nobody, Nobody]
(ยู โน เฮา ทู แอ็พรีฌิเอท มี [ โนบอดี้ , โนบอดี้ ])
I’ma stickwitu, my baby
(แอมอา stickwitu , มาย เบบิ)
Nobody ever made me feel this way,
(โนบอดี้ เอฝเออะ เมด มี ฟีล ดีซ เว ,)
I’ma stickwitu
(แอมอา stickwitu)

[Avant] You’re a shelter in the storm
([ อาวาน ] ยัวร์ อะ เฌลเทอะ อิน เดอะ ซทอม)
[PCD] I’m right here
([ PCD ] แอม ไรท เฮียร)
[Avant] Keepin’ me away from harm
([ อาวาน ] คริพปิน มี อะเว ฟร็อม ฮาม)
[PCD] I’m never gonna leave you
([ PCD ] แอม เนฝเวอะ กอนนะ ลีฝ ยู)
[Avant] You’re a song with beautiful words
([ อาวาน ] ยัวร์ อะ ซ็อง วิฑ บยูทิฟุล เวิด)
[PCD] I’m your song
([ PCD ] แอม ยุร ซ็อง)
[Avant] Something that I never heard
([ อาวาน ] ซัมติง แดท ไอ เนฝเวอะ เฮิด)
[PCD] Yeahh
([ PCD ] เย้)

[Chorus – PCD [w/Avant]]
([ โครัซ PCD [ ดับบิว /อาวาน ] ])
You know how to appreciate me [You know how to appreciate me]
(ยู โน เฮา ทู แอ็พรีฌิเอท มี [ ยู โน เฮา ทู แอ็พรีฌิเอท มี ])
I’ma stickwitu, my baby [I love you, you’re my baby]
(แอมอา stickwitu , มาย เบบิ [ ไอ ลัฝ ยู , ยัวร์ มาย เบบิ ])
Nobody ever made me feel this way [Ohh],
(โนบอดี้ เอฝเออะ เมด มี ฟีล ดีซ เว [ โอ้ ] ,)
I’ma stickwitu
(แอมอา stickwitu)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stickwitu (Urban Remix) คำอ่านไทย Avant

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น