เนื้อเพลง Starlight คำอ่านไทย Taylor Swift

I said, ” Oh my, what a marvelous tune ”
( ไอ เซ็ด , ” โอ มาย , ว็อท ดา มาเฝะลัซ ทยูน “)
It was the best night, never would forget how we moved.
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท ไนท , เนฝเวอะ เวิด เฟาะเกท เฮา วี มูฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล พเลซ วอส ดเรซ ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอ็นด วี เวอ แด็นซิง , แด็นซิง)
Like we’re made of starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์)
Like we’re made of starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์)

I met Bobby on the boardwalk, summer of ’45
(ไอ เม็ท บอบบิ ออน เดอะ boardwalk , ซัมเมอะ อ็อฝ 45)
Picked me up late one night at the window,
(พิค มี อัพ เลท วัน ไนท แอ็ท เดอะ วีนโด ,)
He was 17 and crazy, running wild, wild
(ฮี วอส 17 แอ็นด คเรสิ , รันนิง ไวลด , ไวลด)
Can’t remember what song he was playing when we walked in
(แค็นท ริเมมเบอะ ว็อท ซ็อง ฮี วอส พเลนิ่ง ฮเว็น วี วอค อิน)
The night we snuck into a yacht club party
(เดอะ ไนท วี สนักคฺ อีนทุ อะ ย็อท คลับ พาทิ)
Pretending to be a duchess and a prince
(พรีเทนดิง ทู บี อะ ดัชเอ็ซ แซน อะ พรินซ)

And I said, ” Oh my, what a marvelous tune ”
(แอ็นด ดาย เซ็ด , ” โอ มาย , ว็อท ดา มาเฝะลัซ ทยูน “)
It was the best night, never would forget how we moved.
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท ไนท , เนฝเวอะ เวิด เฟาะเกท เฮา วี มูฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล พเลซ วอส ดเรซ ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอ็นด วี เวอ แด็นซิง , แด็นซิง)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)

He said, ” Look at you, worrying so much about things you can’t change
(ฮี เซ็ด , ” ลุค แกท ยู , วอรี่อิง โซ มัช อะเบาท ธิง ยู แค็นท เชนจ)
You’ll spend your whole life singing the blues if you keep thinking that way ”
(โยว ซเพ็นด ยุร โฮล ไลฟ ซิงกิง เดอะ บลู อิฟ ยู คีพ ติ้งกิง แดท เว “)
He was trying to skip rocks on the ocean, saying to me,
(ฮี วอส ทไรอิง ทู ซคิพ ร็อค ออน ดิ โอแฌ็น , เซอิง ทู มี ,)
” Don’t you see the starlight, starlight?
(” ด้อนท์ ยู ซี เดอะ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Don’t you dream impossible things? ”
(ด้อนท์ ยู ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ธิง “)

Like oh my, what a marvelous tune
(ไลค โอ มาย , ว็อท ดา มาเฝะลัซ ทยูน)
It was the best night, never would forget how we moved
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท ไนท , เนฝเวอะ เวิด เฟาะเกท เฮา วี มูฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล พเลซ วอส ดเรซ ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอ็นด วี เวอ แด็นซิง , แด็นซิง)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)

Ooh ooh he’s talking in crazy
(อู้ อู้ อีส ทอคอิง อิน คเรสิ)
Ooh ooh dancing with me
(อู้ อู้ แด็นซิง วิฑ มี)
Ooh ooh we could get married
(อู้ อู้ วี เคิด เก็ท แมริด)
Have ten kids and teach them how to dream
(แฮ็ฝ เท็น คิด แซน ทีช เฑ็ม เฮา ทู ดรีม)

Oh my, what a marvelous tune
(โอ มาย , ว็อท ดา มาเฝะลัซ ทยูน)
It was the best night, never would forget how we moved
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท ไนท , เนฝเวอะ เวิด เฟาะเกท เฮา วี มูฝ)
The whole place was dressed to the nines,
(เดอะ โฮล พเลซ วอส ดเรซ ทู เดอะ ไนน ,)
And we were dancing, dancing
(แอ็นด วี เวอ แด็นซิง , แด็นซิง)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Like we’re made of starlight, starlight
(ไลค เวีย เมด อ็อฝ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Like we dream impossible dreams
(ไลค วี ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม)
Like starlight, starlight
(ไลค สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Like we dream impossible dreams
(ไลค วี ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ดรีม)
Don’t you see the starlight, starlight?
(ด้อนท์ ยู ซี เดอะ สตาร์ไรท์ , สตาร์ไรท์)
Don’t you dream impossible things?
(ด้อนท์ ยู ดรีม อิมพ๊อซซิเบิ้ล ธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Starlight คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น