เนื้อเพลง Guitar Man คำอ่านไทย Elvis Presley

Well, I quit my job down at the car wash,
( เว็ล , ไอ ควิท มาย โจบ เดาน แอ็ท เดอะ คา ว็อฌ ,)
Left my mama a goodbye note,
(เล็ฟท มาย มามะ อะ กู๊ดบาย โนท ,)
By sundown I’d left Kingston,
(ไบ ซันดาว อาย เล็ฟท คิงตัน ,)
With my guitar under my coat,
(วิฑ มาย กิทา อันเดอะ มาย โคท ,)
I hitchhiked all the way down to Memphis,
(ไอ ฮีชไฮค ออล เดอะ เว เดาน ทู เมมฟริซ ,)
Got a room at the YMCA,
(ก็อท ดา รุม แอ็ท เดอะ YMCA ,)
For the next three weeks I went huntin’ them nights,
(ฟอ เดอะ เน็คซท ธรี วีค ซาย เว็นท ฮันติน เฑ็ม ไนท ,)
Just lookin’ for a place to play,
(จัซท ลุคกิน ฟอ รา พเลซ ทู พเล ,)
Well, I thought my pickin’ would set ’em on fire,
(เว็ล , ไอ ธอท มาย พิกคิน เวิด เซ็ท เอ็ม ออน ไฟร ,)
But nobody wanted to hire a guitar man.
(บัท โนบอดี้ ว็อนท ทู ไฮร อะ กิทา แม็น)

Well, I nearly ’bout starved to death down in Memphis,
(เว็ล , ไอ เนียลิ เบาท ซทาฝ ทู เด็ธ เดาน อิน เมมฟริซ ,)
I run outta money and luck,
(ไอ รัน เอ๊าตา มันอิ แอ็นด ลัค ,)
So I bought me a ride down to Macon, Georgia,
(โซ ไอ บอท มี อะ ไรด เดาน ทู Macon , จอร์จา ,)
On a overloaded poultry truck,
(ออน อะ โอเฝอะโลด โพลทริ ทรัค ,)
I thumbed on down to Panama City,
(ไอ ธัม ออน เดาน ทู Panama ซีทอิ ,)
Started pickin’ out some o’ them all night bars,
(ซทาท พิกคิน เอ้า ซัม โอ เฑ็ม ออล ไนท บา ,)
Hopin’ I could make myself a dollar,
(โฮพปิน นาย เคิด เมค ไมเซลฟ อะ ดอลเลอะ ,)
Makin’ music on my guitar,
(เมกิน มยูสิค ออน มาย กิทา ,)
I got the same old story at them all night piers,
(ไอ ก็อท เดอะ เซม โอลด ซโทริ แอ็ท เฑ็ม ออล ไนท เพีย ,)
There ain’t no room around here for a guitar man
(แดร์ เอน โน รุม อะเรานด เฮียร ฟอ รา กิทา แม็น)
We don’t need a guitar man, son
(วี ด้อนท์ นีด อะ กิทา แม็น , ซัน)

So I slept in the hobo jungles,
(โซ ไอ ซเล็พท อิน เดอะ โฮโบ จั๊งเกิ้ล ,)
Roamed a thousand miles of track,
(โรม อะ เธาแส็น ไมล อ็อฝ ทแรค ,)
Till I found myself in Mobile Alabama,
(ทิล ไอ เฟานด ไมเซลฟ อิน โมบิล อลาบามา ,)
At a club they call Big Jack’s,
(แอ็ท ดา คลับ เด คอล บิก แจ็ค ,)
A little four-piece band was jammin’,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล โฟ พีซ แบ็นด วอส แจมมิน ,)
So I took my guitar and I sat in,
(โซ ไอ ทุค มาย กิทา แอ็นด ดาย แซ็ท อิน ,)
I showed ’em what a band would sound like,
(ไอ โฌ เอ็ม ว็อท ดา แบ็นด เวิด เซานด ไลค ,)
With a swingin’ little guitar man.
(วิฑ อะ สวิงกิน ลิ๊ทเทิ่ล กิทา แม็น)
Show ’em, son
(โฌ เอ็ม , ซัน)

If you ever take a trip down to the ocean,
(อิฟ ยู เอฝเออะ เทค เก ทริพ เดาน ทู ดิ โอแฌ็น ,)
Find yourself down around Mobile,
(ไฟนด ยุรเซลฟ เดาน อะเรานด โมบิล ,)
Make it on out to a club called Jack’s,
(เมค อิท ออน เอ้า ทู อะ คลับ คอล แจ็ค ,)
If you got a little time to kill,
(อิฟ ยู ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไทม ทู คิล ,)
Just follow that crowd of people,
(จัซท ฟอลโล แดท คเราด อ็อฝ พี๊เพิ่ล ,)
You’ll wind up out on his dance floor,
(โยว วินด อัพ เอ้า ออน ฮิส ดานซ ฟโล ,)
Diggin’ the finest little five-piece group,
(ดิคกิน เดอะ ไฟเนทส์ ลิ๊ทเทิ่ล ไฟฝ พีซ กรูพ ,)
Up and down the Gulf of Mexico,
(อัพ แอ็นด เดาน เดอะ กัลฟ อ็อฝ เม๊กซีโค ,)
Guess who’s leadin’ that five-piece band,
(เก็ซ ฮู leadin แดท ไฟฝ พีซ แบ็นด ,)
Well, wouldn’t ya know, it’s that swingin’ little guitar man.
(เว็ล , วูดดึ่น ยา โน , อิทซ แดท สวิงกิน ลิ๊ทเทิ่ล กิทา แม็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Guitar Man คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น