เนื้อเพลง Oh Give Thanks คำอ่านไทย Fred Hammond

Yeah, yeah
( เย่ , เย่)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])
[Chorus]
([ โครัซ ])
Oh give thanks unto the Lord
(โอ กิฝ แธ็งค อันทู เดอะ ลอด)
Oh give thanks unto the Lord
(โอ กิฝ แธ็งค อันทู เดอะ ลอด)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
Oh give thanks unto the Lord
(โอ กิฝ แธ็งค อันทู เดอะ ลอด)
Oh give thanks unto the Lord
(โอ กิฝ แธ็งค อันทู เดอะ ลอด)
His mercy endureth forever, yeah
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ , เย่)
His mercy endureth forever, yeah
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ , เย่)

Throughout my life and beyond my days
(ธรูเอาท มาย ไลฟ แอ็นด บิยอนด มาย เด)
Throughout my life and beyond my days
(ธรูเอาท มาย ไลฟ แอ็นด บิยอนด มาย เด)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
I should have been judged but instead I found grace because
(ไอ เชิด แฮ็ฝ บีน จัจ บัท อินซเทด ดาย เฟานด กเรซ บิคอส)
I should have been judged but instead I found grace because
(ไอ เชิด แฮ็ฝ บีน จัจ บัท อินซเทด ดาย เฟานด กเรซ บิคอส)
His mercy endureth forever, yeah
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ , เย่)
His mercy endureth forever, yeah
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ , เย่)
Lord You’re awesome and I have no doubt, hey
(ลอด ยัวร์ ออซัม แอ็นด ดาย แฮ็ฝ โน เดาท , เฮ)
Lord You’re awesome and I have no doubt, hey
(ลอด ยัวร์ ออซัม แอ็นด ดาย แฮ็ฝ โน เดาท , เฮ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
Ad when I stand accused I can boldly shout
(แอ็ด ฮเว็น นาย ซแท็นด แอ็คยูส ดาย แค็น โบลดลิ เฌาท)
Ad when I stand accused I can boldly shout
(แอ็ด ฮเว็น นาย ซแท็นด แอ็คยูส ดาย แค็น โบลดลิ เฌาท)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)

[Chorus B]
([ โครัซ บี ])
[Chorus B]
([ โครัซ บี ])
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
Has done marvelous
(แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ)
Has done marvelous
(แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
Has done marvelous
(แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ)
Has done marvelous
(แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

If you feel that you have no hope, just know
(อิฟ ยู ฟีล แดท ยู แฮ็ฝ โน โฮพ , จัซท โน)
If you feel that you have no hope, just know
(อิฟ ยู ฟีล แดท ยู แฮ็ฝ โน โฮพ , จัซท โน)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
And when life gets tough don’t say you can’t cope, just say
(แอ็นด ฮเว็น ไลฟ เก็ท ทั๊ฟ ด้อนท์ เซ ยู แค็นท โคพ , จัซท เซ)
And when life gets tough don’t say you can’t cope, just say
(แอ็นด ฮเว็น ไลฟ เก็ท ทั๊ฟ ด้อนท์ เซ ยู แค็นท โคพ , จัซท เซ)
His mercy endureth forever, yeah
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ , เย่)
His mercy endureth forever, yeah
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ , เย่)
Believe that He will deliver you
(บิลีฝ แดท ฮี วิล ดิลีฝเออะ ยู)
Believe that He will deliver you
(บิลีฝ แดท ฮี วิล ดิลีฝเออะ ยู)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
Declare this word to your family too
(ดิคแล ดีซ เวิด ทู ยุร แฟมอิลิ ทู)
Declare this word to your family too
(ดิคแล ดีซ เวิด ทู ยุร แฟมอิลิ ทู)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)
His mercy endureth forever
(ฮิส เมอซิ endureth เฟาะเรฝเออะ)

[Repeat Chorus B]
([ ริพีท โครัซ บี ])
[Repeat Chorus B]
([ ริพีท โครัซ บี ])

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])
[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

[Repeat Chorus B]
([ ริพีท โครัซ บี ])
[Repeat Chorus B]
([ ริพีท โครัซ บี ])

[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
[Vamp]
([ แฝ็มพ ])
He’s worthy, He’s worthy
(อีส เวอฑิ , อีส เวอฑิ)
He’s worthy, He’s worthy
(อีส เวอฑิ , อีส เวอฑิ)
He’s worthy, And He reigns forever
(อีส เวอฑิ , แอ็นด ฮี เรน เฟาะเรฝเออะ)
He’s worthy, And He reigns forever
(อีส เวอฑิ , แอ็นด ฮี เรน เฟาะเรฝเออะ)
He’s worthy, He’s worthy
(อีส เวอฑิ , อีส เวอฑิ)
He’s worthy, He’s worthy
(อีส เวอฑิ , อีส เวอฑิ)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
He has done marvelous things
(ฮี แฮ็ส ดัน มาเฝะลัซ ธิง)
[Repeat]
([ ริพีท ])
[Repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oh Give Thanks คำอ่านไทย Fred Hammond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น