เนื้อเพลง Vampires Will Never Hurt You คำอ่านไทย My Chemical Romance

And if they get me and the sun goes down into the ground
( แอ็นด อิฟ เด เก็ท มี แอ็นด เดอะ ซัน โกซ เดาน อีนทุ เดอะ กเรานด)
And if they get me take this spike to my heart and
(แอ็นด อิฟ เด เก็ท มี เทค ดีซ ซไพค ทู มาย ฮาท แอ็นด)
And if they get me and the sun goes down
(แอ็นด อิฟ เด เก็ท มี แอ็นด เดอะ ซัน โกซ เดาน)
And if they get me take this spike and
(แอ็นด อิฟ เด เก็ท มี เทค ดีซ ซไพค แอ็นด)
You put the spike in my heart
(ยู พัท เดอะ ซไพค อิน มาย ฮาท)

And if the sun comes up will it tear the skin right off our bones
(แอ็นด อิฟ เดอะ ซัน คัม อัพ วิล อิท เทีย เดอะ ซคิน ไรท ออฟฟ เอ๊า บอน)
And then as razor sharp white teeth rip out our necks I saw you there
(แอ็นด เด็น แอ็ส เรเสอะ ชาร์พ ฮไวท ทีท ริพ เอ้า เอ๊า เน็ค ซาย ซอ ยู แดร์)
Someone call the doctor, someone get me to a church
(ซัมวัน คอล เดอะ ดอคเทอะ , ซัมวัน เก็ท มี ทู อะ เชิช)
Where they can pump this venom gaping hole
(ฮแว เด แค็น พัมพ ดีซ เฝนอัม เกพอิง โฮล)
And you must keep your soul like a secret in your throat
(แอ็นด ยู มัซท คีพ ยุร โซล ไลค เก ซีคเร็ท อิน ยุร ธโรท)
And if they come and get me
(แอ็นด อิฟ เด คัม แอ็นด เก็ท มี)
You put the spike in my heart
(ยู พัท เดอะ ซไพค อิน มาย ฮาท)

And if they get me and the sun goes down
(แอ็นด อิฟ เด เก็ท มี แอ็นด เดอะ ซัน โกซ เดาน)
And if they get me take this spike and
(แอ็นด อิฟ เด เก็ท มี เทค ดีซ ซไพค แอ็นด)
[Chorus]
([ โครัซ ])
Can you take this spike?
(แค็น ยู เทค ดีซ ซไพค)
Will it fill our hearts with thoughts of endless
(วิล อิท ฟิล เอ๊า ฮาท วิฑ ธอท อ็อฝ เอ็นเล็ซ)
Night time sky
(ไนท ไทม ซไค)
Can you take this spike?
(แค็น ยู เทค ดีซ ซไพค)
Will it wash away this jet black feeling?
(วิล อิท ว็อฌ อะเว ดีซ เจ๊ต บแล็ค ฟีลอิง)

And now the nightclub set the stage for this they come in pairs she said
(แอ็นด เนา เดอะ nightclub เซ็ท เดอะ ซเทจ ฟอ ดีซ เด คัม อิน แพ ชี เซ็ด)
We’ll shoot back holy water like cheap whiskey they’re always there
(เว็ล ฌูท แบ็ค โฮลิ วอเทอะ ไลค ชีพ ฮวีซคิ เดรว ออลเว แดร์)
Someone get me to the doctor, and someone call the nurse
(ซัมวัน เก็ท มี ทู เดอะ ดอคเทอะ , แอ็นด ซัมวัน คอล เดอะ เนิซ)
And someone buy me roses, and someone burned the church
(แอ็นด ซัมวัน ไบ มี โรส , แอ็นด ซัมวัน เบิน เดอะ เชิช)
We’re hanging out with corpses, we’re driving in this hearse
(เวีย แฮงอิง เอ้า วิฑ คอพซ , เวีย ดรายวิง อิน ดีซ เฮิซ)
Someone save my soul tonight, please save my soul
(ซัมวัน เซฝ มาย โซล ทุไนท , พลีส เซฝ มาย โซล)
[Chorus]
([ โครัซ ])

And as these days watch over time, and as these days watch over time
(แอ็นด แอ็ส ฑิส เด ว็อช โอเฝอะ ไทม , แอ็นด แอ็ส ฑิส เด ว็อช โอเฝอะ ไทม)
And as these days watch over us tonight
(แอ็นด แอ็ส ฑิส เด ว็อช โอเฝอะ อัซ ทุไนท)
I’ll never let them, I’ll never let them
(แอล เนฝเวอะ เล็ท เฑ็ม , แอล เนฝเวอะ เล็ท เฑ็ม)
I’ll never let them hurt you now tonight
(แอล เนฝเวอะ เล็ท เฑ็ม เฮิท ยู เนา ทุไนท)
I’ll never let them, I can’t forget them
(แอล เนฝเวอะ เล็ท เฑ็ม , ไอ แค็นท เฟาะเกท เฑ็ม)
I’ll never let them hurt you, I promise
(แอล เนฝเวอะ เล็ท เฑ็ม เฮิท ยู , ไอ พรอมอิซ)

Struck down, before our prime
(ซทรัค เดาน , บิโฟ เอ๊า พไรม)
Before, you got off the floor
(บิโฟ , ยู ก็อท ออฟฟ เดอะ ฟโล)
Can you stake my heart? Can you stake my heart?
(แค็น ยู ซเทค มาย ฮาท แค็น ยู ซเทค มาย ฮาท)
Can you stake me before the sun goes down?
(แค็น ยู ซเทค มี บิโฟ เดอะ ซัน โกซ เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vampires Will Never Hurt You คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น