เนื้อเพลง I’m Going Down (Remix) คำอ่านไทย Mary J. Blige

[Vs.1]
( [ Vs วัน ])
Remember all the days when loving you was easy
(ริเมมเบอะ ออล เดอะ เด ฮเว็น ลัฝอิง ยู วอส อีสอิ)
You used to hold and squeeze me all through the night
(ยู ยูซ ทู โฮลด แอ็นด ซควีส มี ออล ธรู เดอะ ไนท)
I wanna make you feel like you never felt in your life
(ไอ วอนนา เมค ยู ฟีล ไลค ยู เนฝเวอะ เฟ็ลท อิน ยุร ไลฟ)
Just wanna make it alright
(จัซท วอนนา เมค อิท ออลไร๊ท)
So hold on tight
(โซ โฮลด ออน ไทท)

Baby I’m going down
(เบบิ แอม โกอิ้ง เดาน)
Cause you’re never around
(คอส ยัวร์ เนฝเวอะ อะเรานด)
And I’m feeling like I can’t let go
(แอ็นด แอม ฟีลอิง ไลค ไก แค็นท เล็ท โก)
Please stay with me
(พลีส ซเท วิฑ มี)
[Baby, please stay with me]
([ เบบิ , พลีส ซเท วิฑ มี ])

Deep inside I’m slowly dying
(ดีพ อีนไซด แอม ซโลลิ ไดอิง)
And through all my screams and crying
(แอ็นด ธรู ออล มาย ซครีม แซน คไรอิง)
I am holding on with all my might
(ไอ แอ็ม โฮลดิง ออน วิฑ ออล มาย ไมท)
Why can’t you see…
(ฮไว แค็นท ยู ซี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m going down
(แอม โกอิ้ง เดาน)
I’m going down
(แอม โกอิ้ง เดาน)
I’m going down
(แอม โกอิ้ง เดาน)
I’m going down
(แอม โกอิ้ง เดาน)

[Vs.2]
([ Vs ทู ])
Please tell me why you feel this way inside
(พลีส เท็ล มี ฮไว ยู ฟีล ดีซ เว อีนไซด)
I realy need to know so I can ease my mind
(ไอ เรียวรี่ นีด ทู โน โซ ไอ แค็น อีส มาย ไมนด)
I wanna make you see that I’m everything you need
(ไอ วอนนา เมค ยู ซี แดท แอม เอ๊วี่ติง ยู นีด)
Your every wish, your dream come true, your fantasy
(ยุร เอฝริ วิฌ , ยุร ดรีม คัม ทรู , ยุร แฟนทะซิ)

Baby I’m going down
(เบบิ แอม โกอิ้ง เดาน)
Cause you’re never around
(คอส ยัวร์ เนฝเวอะ อะเรานด)
And I’m feeling like I can’t let go
(แอ็นด แอม ฟีลอิง ไลค ไก แค็นท เล็ท โก)
Please stay with me
(พลีส ซเท วิฑ มี)
[Baby, please say with me]
([ เบบิ , พลีส เซ วิฑ มี ])

Deep inside I’m slowly dying
(ดีพ อีนไซด แอม ซโลลิ ไดอิง)
And through all my screams and crying
(แอ็นด ธรู ออล มาย ซครีม แซน คไรอิง)
I am holding on with all my might
(ไอ แอ็ม โฮลดิง ออน วิฑ ออล มาย ไมท)
Why can’t you see…
(ฮไว แค็นท ยู ซี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Don’t know what’s happenin’ to me
(ด้อนท์ โน ว็อท แฮพปีนิน ทู มี)
I’m feelin’ realy crazy
(แอม ฟีลิน เรียวรี่ คเรสิ)
Is it because I’m goin’ down?
(อีส ซิท บิคอส แอม โกอิน เดาน)

Sometimes I still don’t know why
(ซัมไทม์ ซาย ซทิล ด้อนท์ โน ฮไว)
I sit around and I cry
(ไอ ซิท อะเรานด แอ็นด ดาย คไร)
It’s all because I’m going down
(อิทซ ซอร์ บิคอส แอม โกอิ้ง เดาน)

[Chorus and adlib until fade]
([ โครัซ แซน แอ็ดลิบ อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Going Down (Remix) คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น