เนื้อเพลง Queen Of New Orleans คำอ่านไทย Jon Bon Jovi

She said baby our love’s just like your songs
(ชี เซ็ด เบบิ เอ๊า ลัฝ จัซท ไลค ยุร ซ็อง)
The beat ain’t bad but the words are all wrong
(เดอะ บีท เอน แบ็ด บัท เดอะ เวิด แซร์ ออล ร็อง)
It’s time to pack my bags, it’s time to just move on
(อิทซ ไทม ทู แพ็ค มาย แบ็ก , อิทซ ไทม ทู จัซท มูฝ ออน)
She sang Johnny, I’m gone, gone, gone
(ชี แซ็ง จอนนิ , แอม กอน , กอน , กอน)
And she was gone
(แอ็นด ชี วอส กอน)

Me and Leigh met summer of ’95
(มี แอ็นด ลี เม็ท ซัมเมอะ อ็อฝ 95)
In a burgundy dress lookin’ finer than a French wine
(อิน อะ burgundy ดเรซ ลุคกิน ฟายเนอร์ แฑ็น อะ ฟเร็นช ไวน)
A Cajun queen with another side
(อะ Cajun ควีน วิฑ แอะนัธเออะ ไซด)
She was a schoolboy’s dream, I was out of my mind
(ชี วอส ซา schoolboys ดรีม , ไอ วอส เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
She was lookin’ fine
(ชี วอส ลุคกิน ไฟน)
She said ” You want to drive me home ”
(ชี เซ็ด ” ยู ว็อนท ทู ดไรฝ มี โฮม “)
But what I didn’t know…
(บัท ว็อท ไอ ดิ๊นอิน โน)

Ooh, Ooh – I was dancing with the
(อู้ , อู้ ไอ วอส แด็นซิง วิฑ เดอะ)
Queen of New Orleans
(ควีน อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing in the streets of New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing cheek to cheek in New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง ชีค ทู ชีค อิน นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – It was almost like a dream
(อู้ , อู้ อิท วอส ออลโมซท ไลค เก ดรีม)

That night I made a move, man I felt hard
(แดท ไนท ไอ เมด อะ มูฝ , แม็น นาย เฟ็ลท ฮาด)
When I put my hands in her cookie jar
(ฮเว็น นาย พัท มาย แฮ็นด ซิน เฮอ คูคอิ จา)
She was more than a girl, she was a cabaret star
(ชี วอส โม แฑ็น อะ เกิล , ชี วอส ซา แคบอะเร ซทา)
I was a deer in the lights of a speeding car
(ไอ วอส ซา เดีย อิน เดอะ ไลท อ็อฝ อะ สปีดดิง คา)
Nothing’s what it seems
(นัธอิง ว็อท ดิธ ซีม)
She was a Venus de Milo in her sister’s jeans
(ชี วอส ซา เว้นู ดี ไมโล อิน เฮอ ซีซเทอะ จีน)

Ooh, Ooh – I was dancing with the
(อู้ , อู้ ไอ วอส แด็นซิง วิฑ เดอะ)
Queen of New Orleans
(ควีน อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing in the streets of New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing cheek to cheek in New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง ชีค ทู ชีค อิน นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – It was almost like a dream
(อู้ , อู้ อิท วอส ออลโมซท ไลค เก ดรีม)

Ooh, Ooh – I was dancing with the
(อู้ , อู้ ไอ วอส แด็นซิง วิฑ เดอะ)
Queen of New Orleans
(ควีน อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing in the streets of New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing cheek to cheek in New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง ชีค ทู ชีค อิน นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing with the Queen down Bourbon St.
(อู้ , อู้ แด็นซิง วิฑ เดอะ ควีน เดาน Bourbon เอ็ซท)

Ooh, Ooh – I was dancing with the
(อู้ , อู้ ไอ วอส แด็นซิง วิฑ เดอะ)
Queen of New Orleans
(ควีน อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing in the streets of New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง อิน เดอะ ซทรีท อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing cheek to cheek in New Orleans
(อู้ , อู้ แด็นซิง ชีค ทู ชีค อิน นยู โอรีอินสฺ)
Ooh, Ooh – Dancing with the Queen down Bourbon St.
(อู้ , อู้ แด็นซิง วิฑ เดอะ ควีน เดาน Bourbon เอ็ซท)

Ooh, Ooh – I was dancing with the Queen of New Orleans
(อู้ , อู้ ไอ วอส แด็นซิง วิฑ เดอะ ควีน อ็อฝ นยู โอรีอินสฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Queen Of New Orleans คำอ่านไทย Jon Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น