เนื้อเพลง Love is Everything คำอ่านไทย K.D. Lang

[Jane Siberry cover]
( [ เจน Siberry คัฝเออะ ])

Maybe it was to learn how to love
(เมบี อิท วอส ทู เลิน เฮา ทู ลัฝ)
Maybe it was to learn how to leave
(เมบี อิท วอส ทู เลิน เฮา ทู ลีฝ)
Maybe it was for the games we played
(เมบี อิท วอส ฟอ เดอะ เกม วี พเล)
Maybe it was to learn how to choose
(เมบี อิท วอส ทู เลิน เฮา ทู ชูส)
Maybe it was to learn how to lose
(เมบี อิท วอส ทู เลิน เฮา ทู ลูส)
Maybe it was for the love we made
(เมบี อิท วอส ฟอ เดอะ ลัฝ วี เมด)

Love is everything they said it would be
(ลัฝ อีส เอ๊วี่ติง เด เซ็ด ดิท เวิด บี)
Love made sweet and sad the same
(ลัฝ เมด สวี้ท แอ็นด แซ็ด เดอะ เซม)
But love forgot to make me too blind to see
(บัท ลัฝ เฟาะกอท ทู เมค มี ทู บไลนด ทู ซี)
You’re chickening out aren’t you?
(ยัวร์ chickenings เอ้า อเร้น ยู)
You’re bangin’ on the beach like an old tin drum
(ยัวร์ แบงงิน ออน เดอะ บีช ไลค แอน โอลด ทิน ดรัม)
I cant wait ’til you make
(ไอ แค็นท เวท ทิล ยู เมค)
The whole kingdom come
(เดอะ โฮล คีงดัม คัม)
So I’m leaving
(โซ แอม ลีฝอิงส)

Maybe it was to learn how to fight
(เมบี อิท วอส ทู เลิน เฮา ทู ไฟท)
Maybe it was for the lesson in pride
(เมบี อิท วอส ฟอ เดอะ เล๊ซซั่น อิน พไรด)
Maybe it was the cowboys’ ways
(เมบี อิท วอส เดอะ แควบอย เว)
Maybe it was to learn not to lie
(เมบี อิท วอส ทู เลิน น็อท ทู ไล)
Maybe it was to learn how to cry
(เมบี อิท วอส ทู เลิน เฮา ทู คไร)
Maybe it was for the love we made
(เมบี อิท วอส ฟอ เดอะ ลัฝ วี เมด)

Love is everything they said it would be
(ลัฝ อีส เอ๊วี่ติง เด เซ็ด ดิท เวิด บี)
Love did not hold back the reins
(ลัฝ ดิด น็อท โฮลด แบ็ค เดอะ เรน)
But love forgot to make me too blind to see
(บัท ลัฝ เฟาะกอท ทู เมค มี ทู บไลนด ทู ซี)
You’re chickening out aren’t you?
(ยัวร์ chickenings เอ้า อเร้น ยู)
You’re bangin’ on the beach like an old tin drum
(ยัวร์ แบงงิน ออน เดอะ บีช ไลค แอน โอลด ทิน ดรัม)
I cant wait ’til you make
(ไอ แค็นท เวท ทิล ยู เมค)
The whole kingdom come
(เดอะ โฮล คีงดัม คัม)
So I’m leaving
(โซ แอม ลีฝอิงส)

First he turns to you
(เฟิซท ฮี เทิน ทู ยู)
Then he turns to her
(เด็น ฮี เทิน ทู เฮอ)
So you try to hurt him back
(โซ ยู ทไร ทู เฮิท ฮิม แบ็ค)
But it breaks your body down
(บัท ดิธ บเรค ยุร บอดอิ เดาน)
So you try to love bigger
(โซ ยู ทไร ทู ลัฝ บี๊กเกอร์)
Bigger still
(บี๊กเกอร์ ซทิล)
But it…it’s too late
(บัท ดิธ อิทซ ทู เลท)

So take a lesson from the strangeness you feel
(โซ เทค เก เล๊ซซั่น ฟร็อม เดอะ ซทเรนจเน็ซ ยู ฟีล)
And know you’ll never be the same
(แอ็นด โน โยว เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
And find it in your heart to kneel down and say
(แอ็นด ไฟนด ดิท อิน ยุร ฮาท ทู นีล เดาน แอ็นด เซ)
I gave my love didn’t I?
(ไอ เกฝ มาย ลัฝ ดิ๊นอิน ไอ)
And I gave it big…sometimes
(แอ็นด ดาย เกฝ อิท บิก ซัมไทม์)
And I gave it in my own sweet time
(แอ็นด ดาย เกฝ อิท อิน มาย โอน สวี้ท ไทม)
I’m just leaving
(แอม จัซท ลีฝอิงส)

Love is everything…
(ลัฝ อีส เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love is Everything คำอ่านไทย K.D. Lang

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น