เนื้อเพลง Rock The Beat II คำอ่านไทย LMFAO

A short time ago
( อะ ฌอท ไทม อะโก)
In a galaxy, close.. closely n
(อิน อะ แกลแอ็คซิ , คโลส คโลสลิ เอ็น)
[breaking character] Is it closely?
([ บเรคคิง แคแร็คเทอะ ] อีส ซิท คโลสลิ)
[Yeah yeah it’s closely but just keep the evil voice]
([ เย่ เย่ อิทซ คโลสลิ บัท จัซท คีพ ดิ อี๊วิ้ว ฝอยซ ])
Oh oh, I’m sorry for party rocking
(โอ โอ , แอม ซอริ ฟอ พาทิ รอคกิง)
I’ve been sippin on that whiskey all day
(แอฝ บีน ซิบปิ่น ออน แดท ฮวีซคิ ออล เด)
[JUST READ IT!]
([ จัซท เร็ด ดิท ! ])
Two men emerged, out of the MUCK
(ทู เม็น อิเมิจ , เอ้า อ็อฝ เดอะ มัค)
Two thousand seven, four one one
(ทู เธาแส็น เซฝเอ็น , โฟ วัน วัน)
April Fools Day
(เอพริล ฟูล เด)
It marked the birth, of a new sound
(อิท ม๊าร์ค เดอะ เบิธ , อ็อฝ อะ นยู เซานด)
Party Rock
(พาทิ ร็อค)
And what we do is
(แอ็นด ว็อท วี ดู อีส)
ROCK THE BEAT
(ร็อค เดอะ บีท)
{It’s going down!}
({อิทซ โกอิ้ง เดาน ! })

Cause we LMFAO
(คอส วี LMFAO)
Rock the beat, and rock the show
(ร็อค เดอะ บีท , แอ็นด ร็อค เดอะ โฌ)
Move your feet, onto the flo’
(มูฝ ยุร ฟีท , ออนทู เดอะ โฟล)
Start to freak, and drink some mo’
(ซทาท ทู ฟรีค , แอ็นด ดริงค ซัม โม)
Oh, LMFAO
(โอ , LMFAO)
Rock the beat, and rock the show
(ร็อค เดอะ บีท , แอ็นด ร็อค เดอะ โฌ)
Move your feet, onto the flo’
(มูฝ ยุร ฟีท , ออนทู เดอะ โฟล)
Start to freak, and drink some mo’
(ซทาท ทู ฟรีค , แอ็นด ดริงค ซัม โม)
Ohhh! [echoes]
(โอ้ ! [ แอคโค ])

Yo, put yo’ hands up, put yo’ hands up
(โย , พัท โย แฮ็นด อัพ , พัท โย แฮ็นด อัพ)
If you came to party put yo’ muh’f*ckin hands up
(อิฟ ยู เคม ทู พาทิ พัท โย muhf*ckin แฮ็นด อัพ)
Put yo’ hands up, put yo’ hands up
(พัท โย แฮ็นด อัพ , พัท โย แฮ็นด อัพ)
If you came to party put yo’ muh’f*ckin hands up
(อิฟ ยู เคม ทู พาทิ พัท โย muhf*ckin แฮ็นด อัพ)
[ ” SUP ” echoes to end]
([ ” ซัพ ” แอคโค ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock The Beat II คำอ่านไทย LMFAO

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น