เนื้อเพลง CG 2 คำอ่านไทย Nelly

[Nelly]
( [ เนลลี])
I tell ya what
(ไอ เท็ล ยา ว็อท)
Yo, know what I’m feelin’?
(โย , โน ว็อท แอม ฟีลิน)
Check it..
(เช็ค อิท)

[Chorus ]
([ โครัซ ])
Mmmm..
(อึม)
I’m comin’ back down baby
(แอม คัมอิน แบ็ค เดาน เบบิ)
This time in the six fo’
(ดีซ ไทม อิน เดอะ ซิคซ โฟ)
[Since we came down wit mo’ sho’ than the first time
([ ซินซ วี เคม เดาน วิท โม โช แฑ็น เดอะ เฟิซท ไทม)
I thought I’d go trade the Rover in for a six fo’ this time]
(ไอ ธอท อาย โก เทรด เดอะ โรฝเออะ อิน ฟอ รา ซิคซ โฟ ดีซ ไทม ])
A lil’ mo’ sho’, listen to the switches go
(อะ ลิล โม โช , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ สวิทเชท โก)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)
Mmmm..
(อึม)
I’m comin’ back down baby
(แอม คัมอิน แบ็ค เดาน เบบิ)
This time in the six fo’
(ดีซ ไทม อิน เดอะ ซิคซ โฟ)
A lil’ mo’ doe, listen to the switches go
(อะ ลิล โม โด , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ สวิทเชท โก)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)

[Verse: Nelly]
([ เฝิซ : เนลลี])
You can find me, same city, same state
(ยู แค็น ไฟนด มี , เซม ซีทอิ , เซม ซเทท)
Carryin’ more weight, fishin’ wit more bait
(แครี่ยิน โม เวท , ฟิซชิน วิท โม เบท)
More license plates than your DMV
(โม ไลเซ็นซ เพล๊ท แฑ็น ยุร DMV)
Takin’ more total request than your MTV
(ทอคกิ่น โม โทแท็ล ริคเวซท แฑ็น ยุร เอ็มทีวี)
Errry, gaga, they call me Daga
(Errry , กากา , เด คอล มี Daga)
The rookie wanna signin’ bonus for that pu nada
(เดอะ รูคอิ วอนนา ซายนิน โบนัซ ฟอ แดท pu nada)
But my, salary cap won’t allow me to give a nada
(บัท มาย , ซ๊ารารี่ แค็พ ว็อนท แอ็ลเลา มี ทู กิฝ อะ nada)
I guess she be a free agent until she find anotha’
(ไอ เก็ซ ชี บี อะ ฟรี เอเจ็นท อันทีล ชี ไฟนด เอนอทดา)
Call it fresh, for the D’s on my ATVs
(คอล อิท ฟเร็ฌ , ฟอ เดอะ ดีสฺ ออน มาย ATVs)
And if I squeeze n*ggas fallin’ like they last name Keys
(แอ็นด อิฟ ฟาย ซควีส เอ็น *ggas แฟลลิน ไลค เด ลาซท เนม คี)
Dirties please, watch me as I switch my speeds
(Dirties พลีส , ว็อช มี แอ็ส ซาย ซวิช มาย ซพีด)
First name GMC, last name Denali
(เฟิซท เนม GMC , ลาซท เนม Denali)
Why the change? you come know f*ck wit me
(ฮไว เดอะ เชนจ ยู คัม โน เอฟ *ck วิท มี)
Eight batteries, four pumps where the trunk should be
(เอท แบ็ตเทอริ , โฟ พัมพ ฮแว เดอะ ทรังค เชิด บี)
I hear the conversations, about Nelly he overrated
(ไอ เฮีย เดอะ คอนเฝอะเซฌัน , อะเบาท เนลลีฮี โอเฝอะเรท)
I’m feelin’ like Chris Slater, a little violated
(แอม ฟีลิน ไลค คริส Slater , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฝโอะเลท)

[Verse: Ali]
([ เฝิซ : เอลลี ])
Now what you lease I pay cash for, lit up like the dashboard
(เนา ว็อท ยู ลีซ ไอ เพ แค็ฌ ฟอ , ลิท อัพ ไลค เดอะ dashboard)
Went from the PJ’s to livin’ out past Ford
(เว็นท ฟร็อม เดอะ PJs ทู ลีฝอิน เอ้า พาซท โฟด)
What the cash for? me to spend
(ว็อท เดอะ แค็ฌ ฟอ มี ทู ซเพ็นด)
Like the rims on the Benz while you pretend to got
(ไลค เดอะ ริม ออน เดอะ เบนซฺฮไวล ยู พริเทนด ทู ก็อท)
I f*ck twins from the back end
(ไอ เอฟ *ck ทวิน ฟร็อม เดอะ แบ็ค เอ็นด)
Back to the club and backed in
(แบ็ค ทู เดอะ คลับ แอ็นด แบ็ค อิน)
Went to the back end gotta announce we back in
(เว็นท ทู เดอะ แบ็ค เอ็นด กอททะ แอ็นเนานซ วี แบ็ค อิน)
The place where my crew go, iced out Jesus face and Parasucco
(เดอะ พเลซ ฮแว มาย ครู โก , ไอซ เอ้า จีสัซ เฟซ แอ็นด Parasucco)
Bread sick I need your Pluto
(บเร็ด ซิค ไอ นีด ยุร พูโด)
Black Banudo, in the candy black Turro
(บแล็ค Banudo , อิน เดอะ แคนดิ บแล็ค Turro)
BMW Sport, check the Ra Report
(BMW ซโพท , เช็ค เดอะ รา ริโพท)
What you thought it was a widle? yea, them seats swivel
(ว็อท ยู ธอท ดิธ วอส ซา widle เย , เฑ็ม ซีท swivel)
Cats be killin’ me talkin’ ballin’ and can’t dribble
(แค็ท บี คิลลิน มี ทอคกิ่น บอลลิน แอ็นด แค็นท ดริ๊บเบิล)
Bid 70 kibble, menage tua was civil
(บิด 70 kibble , เม๊หนาด tua วอส ซิฝอิล)
Crystal y’all, head from all, 18 ta’ 80 bar
(ครีซแท็ล ยอล , เฮ็ด ฟร็อม ออล , 18 ทา 80 บา)
Hit the mall n*gga, and shop ’till we fall
(ฮิท เดอะ มอล เอ็น *gga , แอ็นด ฌ็อพ ทิล วี ฟอล)
And the b*tches all be lovin’ when we leave the bottle the car
(แอ็นด เดอะ บี *tches ซอร์ บี ลัฝวิน ฮเว็น วี ลีฝ เดอะ บ๊อทเทิ่ล เดอะ คา)

[Chorus: 2x]
([ โครัซ : 2x ])
Mmmm..
(อึม)
I’m comin’ back down baby
(แอม คัมอิน แบ็ค เดาน เบบิ)
This time in the six fo’
(ดีซ ไทม อิน เดอะ ซิคซ โฟ)
A lil’ mo’ doe, listen to the switches go
(อะ ลิล โม โด , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ สวิทเชท โก)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)

[Verse: Kyjuan]
([ เฝิซ : คายจึน ])
I’m comin’ down down, baby, duck when you see me
(แอม คัมอิน เดาน เดาน , เบบิ , ดั๊ค ฮเว็น ยู ซี มี)
When Kyjuan comin’ the spray, yo it ain’t graffiti
(ฮเว็น คายจึน คัมอิน เดอะ ซพเร , โย อิท เอน ครัฟฟีดี)
No I don’t eat bullets, but I’ll feed the needy
(โน ไอ ด้อนท์ อีท บูลเล็ท , บัท แอล ฟี เดอะ นีดอิ)
Throwup a L, but I won’t smoke a L at the city
(Throwup อะ แอล , บัท ไอ ว็อนท ซโมค เก แอล แอ็ท เดอะ ซีทอิ)
Truck is big, tires is meaty, yes indeedy
(ทรัค อีส บิก , ไทร ซิส มีทอิ , เย็ซ indeedy)
Excursion, lime-green so I know that you’ll see me
(เอ็คซเคอฉัน , ไลม กรีน โซ ไอ โน แดท โยว ซี มี)
Ky-Weeze done brought them cars out
(Ky Weeze ดัน บรอท เฑ็ม คา เอ้า)
No doubt, like numba’ 3 on Free City CD
(โน เดาท , ไลค นัมเบบ ที ออน ฟรี ซีทอิ ซีดี)
It not a game, I went from a GS to a LS
(อิท น็อท ดา เกม , ไอ เว็นท ฟร็อม มา จีส ทู อะ LS)
And LS don’t mean low self-esteem
(แอ็นด LS ด้อนท์ มีน โล เซ็ลฟ เอ็ซทีม)
So clean, cats think I sip a jets su Vokal
(โซ คลีน , แค็ท ธิงค ไอ ซิพ อะ เจ๊ต su Vokal)
Nights mis-match , hard from Zat
(ไนท มิซ แม็ช , ฮาด ฟร็อม Zat)
I smoke herb, but what’s the harm in that?
(ไอ ซโมค เฮิบ , บัท ว็อท เดอะ ฮาม อิน แดท)
Hey Mr. Officer, where Clarence harm in that?
(เฮ มีซเทอะ อ็อฟฟิสเซอะ , ฮแว Clarence ฮาม อิน แดท)
Only got caught once, where my warnin’ at?
(โอ๊นลี่ ก็อท คอท วันซ , ฮแว มาย วอนนิน แอ็ท)
Been in St. Louis all my life, ain’t seen a farmer yet
(บีน อิน เอ็ซท ลุอี ซอร์ มาย ไลฟ , เอน ซีน อะ ฟาเมอะ เย็ท)
Back in 1993 [was when a school boy decided to be an MC]
(แบ็ค อิน 1993 [ วอส ฮเว็น อะ ซคูล บอย ดิไซด ทู บี แอน เอมซี ])
See some said no, others said fa’ sho
(ซี ซัม เซ็ด โน , อัฑเออะ เซ็ด ฟา โช)
[and now we comin’ back down, this time in a six fo’]
([ แอ็นด เนา วี คัมอิน แบ็ค เดาน , ดีซ ไทม อิน อะ ซิคซ โฟ ])

[Verse: Murphy Lee]
([ เฝิซ : เมอร์ฟรี ลี ])
Zoop zoop, open ya mind up for this lineup
(Zoop zoop , โอเพ็น ยา ไมนด อัพ ฟอ ดีซ ลายหนาบ)
No, we don’t pitch but rich is how we wind up
(โน , วี ด้อนท์ พิช บัท ริช อีส เฮา วี วินด อัพ)
Situations, entrepreneurs get dollars and new toys
(ซิชิวเอฌัน , อานทเริพเรอะเนอ เก็ท ดอลเลอะ แซน นยู ทอย)
[wait ’till they get a load of my Impala!]
([ เวท ทิล เด เก็ท ดา โลด อ็อฝ มาย อิมพาร่า ! ])
We back back, matter fact goin’ down down
(วี แบ็ค แบ็ค , แมทเทอะ แฟ็คท โกอิน เดาน เดาน)
You people need to calm down, Spreewells only goin’ round
(ยู พี๊เพิ่ล นีด ทู คาม เดาน , Spreewells โอ๊นลี่ โกอิน เรานด)
Actin’ like you neva’ seen a car dance befo’
(แอสติน ไลค ยู นีฝวา ซีน อะ คา ดานซ befo)
They be askin’ how does it feel like D’ Angelo [how does it feel]
(เด บี แอสกิน เฮา โด ซิท ฟีล ไลค ดี แอนเจอโร [ เฮา โด ซิท ฟีล ])
Picture wakin’ up, all weed, bomb weed, palm trees, no kickin’ it on the beach
(พีคเชอะ เวคกิน อัพ , ออล วี , บ็อม วี , พาม ทรี , โน คิคคินหนิด ออน เดอะ บีช)
Have to work all day, dirty, 3 P.M. to 3
(แฮ็ฝ ทู เวิค ออล เด , เดอทิ , ที พี เอ็ม ทู ที)
But at your local ATM you can find Murphy Lee
(บัท แอ็ท ยุร โลแค็ล ATM ยู แค็น ไฟนด เมอร์ฟรี ลี)

[Chorus: 3x]
([ โครัซ : 3x ])
Mmmm..
(อึม)
I’m comin’ back down baby
(แอม คัมอิน แบ็ค เดาน เบบิ)
This time in the six fo’
(ดีซ ไทม อิน เดอะ ซิคซ โฟ)
A lil’ mo’ doe, listen to the switches go
(อะ ลิล โม โด , ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ สวิทเชท โก)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)
Zoop, zoop.. zoop zoop zoop
(Zoop , zoop zoop zoop zoop)

[feat. St. Lunatics]
([ ฟีท เอ็ซท ลยูนะทิค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง CG 2 คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น