เนื้อเพลง Under The Sea คำอ่านไทย Nomeansno

Of course I think about it
( อ็อฝ โคซ ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ)
I think about it all the time
(ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ ดอร์ เดอะ ไทม)
Things cross your mind, you can’t help it
(ธิง คร็อซ ยุร ไมนด , ยู แค็นท เฮ็ลพ อิท)
What you said, what I said
(ว็อท ยู เซ็ด , ว็อท ไอ เซ็ด)
What you did, what I did
(ว็อท ยู ดิด , ว็อท ไอ ดิด)
But it’s all in the past now, what’s the difference
(บัท อิทซ ซอร์ อิน เดอะ พาซท เนา , ว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ)
You can’t change it
(ยู แค็นท เชนจ อิท)

I will never be the same I will never change
(ไอ วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม ไอ วิล เนฝเวอะ เชนจ)
It will be a long time
(อิท วิล บี อะ ล็อง ไทม)

When I think about it now, I know you were right
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดิธ เนา , ไอ โน ยู เวอ ไรท)
There were too many secrets to keep
(แดร์ เวอ ทู เมนอิ ซีคเร็ท ทู คีพ)
Too many obstacles to overcome
(ทู เมนอิ อ๊อบสเทเคิ่ล ทู โอเว่อร์คัม)
And all that talk just made me tired
(แอ็นด ออล แดท ทอค จัซท เมด มี ไทร)
When I think about it now
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดิธ เนา)
When I think about you
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ยู)
I know you were right
(ไอ โน ยู เวอ ไรท)

You will never be the same you will never change
(ยู วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม ยู วิล เนฝเวอะ เชนจ)
It will be a long time
(อิท วิล บี อะ ล็อง ไทม)

I like the graveyard shift
(ไอ ไลค เดอะ เกรฝวีหยาด ฌิฟท)
It’s quiet, I can read all night
(อิทซ คไวเอ็ท , ไอ แค็น เร็ด ออล ไนท)
I don’t mind wearing a uniform
(ไอ ด้อนท์ ไมนด เวียริง อะ ยูนิฟอม)
I don’t mind walking in the dark
(ไอ ด้อนท์ ไมนด วอคกิง อิน เดอะ ดาค)
You make your rounds, you check all the locks
(ยู เมค ยุร เรานด , ยู เช็ค ออล เดอะ ล็อค)
And when the sun rises, when everyone is getting up
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ ซัน ไรส , ฮเว็น เอ๊วี่วัน อีส เกดดดิ้ง อัพ)
You punch out and go home
(ยู พันช เอ้า แอ็นด โก โฮม)

It will never be the same it will never change
(อิท วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม อิท วิล เนฝเวอะ เชนจ)
It will be a long time
(อิท วิล บี อะ ล็อง ไทม)

Sunken wrecks rise from the
(ซังเค็น เร็ค ไรส ฟร็อม เดอะ)
Sand silent ships on dry land
(แซ็นด ไซเล็นท ฌิพ ออน ดไร แล็นด)
While waves are crashing overhead
(ฮไวล เวฝ แซร์ แคร๊ชชิง โอเฝอะเฮด)
We cultivate our tulip beds
(วี คัลทิเฝท เอ๊า ทยูลิพ เบ็ด)
Hard work and honesty
(ฮาด เวิค แอ็นด ออนเอ็ซทิ)
The lowland is the place to be
(เดอะ lowland อีส เดอะ พเลซ ทู บี)
We’re under the sea
(เวีย อันเดอะ เดอะ ซี)
We’re under the sea
(เวีย อันเดอะ เดอะ ซี)

Sail on, look for me I’m floating
(เซล ออน , ลุค ฟอ มี แอม ฟโลทอิง)
Under the sea
(อันเดอะ เดอะ ซี)

Comrade, are we still alive?
(คอมริด , อาร์ วี ซทิล อะไลฝ)
Yes, the righteous will abide
(เย็ซ , เดอะ ไรชัซ วิล อะไบด)
Comrade, must we stand alone?
(คอมริด , มัซท วี ซแท็นด อะโลน)
Does cold rain fall on hard stone?
(โด โคลด เรน ฟอล ออน ฮาด ซโทน)
Beneath the flood no one survives
(บินีธ เดอะ ฟลัด โน วัน เซอะไฝฝ)
Build a wall and stay alive hard work and honesty
(บิลด อะ วอล แอ็นด ซเท อะไลฝ ฮาด เวิค แอ็นด ออนเอ็ซทิ)
The lowland is the place to be
(เดอะ lowland อีส เดอะ พเลซ ทู บี)
We’re under the sea we’re under the sea
(เวีย อันเดอะ เดอะ ซี เวีย อันเดอะ เดอะ ซี)

Sail on, look for me I’m floating
(เซล ออน , ลุค ฟอ มี แอม ฟโลทอิง)
Under the sea
(อันเดอะ เดอะ ซี)

Comrade, do you hear the sound
(คอมริด , ดู ยู เฮีย เดอะ เซานด)
Of water dripping on wet ground?
(อ็อฝ วอเทอะ ดรีพพิง ออน เว็ท กเรานด)
Comrade, are those tears I see
(คอมริด , อาร์ โฑส เทีย ซาย ซี)
Like stars above the Zuider Zee?
(ไลค ซทา อะบัฝ เดอะ Zuider Zee)
Like rain upon a dark sea wall
(ไลค เรน อุพอน อะ ดาค ซี วอล)
Will those tear drops ever fall?
(วิล โฑส เทีย ดร็อพ เอฝเออะ ฟอล)
Hard work and honesty
(ฮาด เวิค แอ็นด ออนเอ็ซทิ)
The lowland is the place to be
(เดอะ lowland อีส เดอะ พเลซ ทู บี)
We’re under the sea we’re under the sea
(เวีย อันเดอะ เดอะ ซี เวีย อันเดอะ เดอะ ซี)

Sail on, look for me I’m floating
(เซล ออน , ลุค ฟอ มี แอม ฟโลทอิง)

Comrade, d’you hear that? it’s water it’s rushing water
(คอมริด , ดายอู เฮีย แดท อิทซ วอเทอะ อิทซ รูซชิง วอเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Under The Sea คำอ่านไทย Nomeansno

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น