เนื้อเพลง Electrical Storm คำอ่านไทย U2 feat U2

The sea it swells like a sore head
( เดอะ ซี อิท ซเว็ล ไลค เก โซ เฮ็ด)
And the night, it is aching
(แอ็นด เดอะ ไนท , อิท อีส เอคอิง)
Two lovers lie with no sheets on their bed
(ทู ลัฝเออะ ไล วิฑ โน ฌีท ออน แด เบ็ด)
And the day it is breaking
(แอ็นด เดอะ เด อิท อีส บเรคคิง)

On rainy days we’d go swimming out
(ออน เรนอิ เด เว็ด โก สวิมมิง เอ้า)
On rainy days, swimming in the sound
(ออน เรนอิ เด , สวิมมิง อิน เดอะ เซานด)
On rainy days we’d go swimming out
(ออน เรนอิ เด เว็ด โก สวิมมิง เอ้า)

You’re in my mind
(ยัวร์ อิน มาย ไมนด)
All of the time
(ออล อ็อฝ เดอะ ไทม)
I know that’s not enough
(ไอ โน แด๊ท น็อท อินัฟ)
If the sky can crack
(อิฟ เดอะ ซไค แค็น คแร็ค)
There must be some way back
(แดร์ มัซท บี ซัม เว แบ็ค)
For love and only love
(ฟอ ลัฝ แอ็นด โอ๊นลี่ ลัฝ)

Car alarm
(คา อะลาม)
Won’t let you back to sleep
(ว็อนท เล็ท ยู แบ็ค ทู ซลีพ)
You’re kept awake
(ยัวร์ เค็พท อะเวค)
Dreaming someone else’s dream
(ดรีมมิง ซัมวัน เอ็ลซ ดรีม)
Coffee is cold
(คอฟฟิ อีส โคลด)
But it’ll get you through
(บัท อิว เก็ท ยู ธรู)
Compromise
(คอมพโระไมส)
That’s nothing new to you
(แด๊ท นัธอิง นยู ทู ยู)

Let’s see colors that have never been seen
(เล็ท ซี คัลเออะ แดท แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน ซีน)
Let’s go to places no one else has been
(เล็ท โก ทู พเลซ โน วัน เอ็ลซ แฮ็ส บีน)

In my mind
(อิน มาย ไมนด)
All of the time
(ออล อ็อฝ เดอะ ไทม)
I know that’s not enough
(ไอ โน แด๊ท น็อท อินัฟ)
If the sky can crack
(อิฟ เดอะ ซไค แค็น คแร็ค)
There must be some way back
(แดร์ มัซท บี ซัม เว แบ็ค)
To love and only love
(ทู ลัฝ แอ็นด โอ๊นลี่ ลัฝ)

Electrical storm
(อิเลคทริแค็ล ซทอม)
Electrical storm
(อิเลคทริแค็ล ซทอม)
Electrical storm
(อิเลคทริแค็ล ซทอม)
Baby don’t cry
(เบบิ ด้อนท์ คไร)

It’s hot as hell
(อิทซ ฮ็อท แอ็ส เฮ็ล)
Honey, in this room
(ฮันอิ , อิน ดีซ รุม)
Sure hope the weather will break soon
(ฌุร โฮพ เดอะ เวฑเออะ วิล บเรค ซูน)
The air is heavy, heavy as a truck
(ดิ แอ อีส เฮฝอิ , เฮฝอิ แอ็ส ซา ทรัค)
Hope the rain will wash away our bad luck
(โฮพ เดอะ เรน วิล ว็อฌ อะเว เอ๊า แบ็ด ลัค)

The sky can crack
(เดอะ ซไค แค็น คแร็ค)
There must be some way back
(แดร์ มัซท บี ซัม เว แบ็ค)
For love and only love
(ฟอ ลัฝ แอ็นด โอ๊นลี่ ลัฝ)

Electrical storm
(อิเลคทริแค็ล ซทอม)
Electrical storm
(อิเลคทริแค็ล ซทอม)
Electrical storm
(อิเลคทริแค็ล ซทอม)

Baby don’t cry
(เบบิ ด้อนท์ คไร)
Baby don’t cry
(เบบิ ด้อนท์ คไร)
Oh baby don’t cry
(โอ เบบิ ด้อนท์ คไร)
Oh baby don’t cry
(โอ เบบิ ด้อนท์ คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Electrical Storm คำอ่านไทย U2 feat U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น