เนื้อเพลง First Time คำอ่านไทย Corey

Still remember when I first saw her face
( ซทิล ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย เฟิซท ซอ เฮอ เฟซ)
it was just your average day it was May or maybe June
(อิท วอส จัซท ยุร แอฝเออะริจ เด อิท วอส เม ออ เมบี จูน)
I think I remember, I ran home and told my mom I was in love
(ไอ ธิงค ไอ ริเมมเบอะ , ไอ แร็น โฮม แอ็นด โทลด มาย มัม ไอ วอส ซิน ลัฝ)
she said Corey your just to young to even understand the word
(ชี เซ็ด Corey ยุร จัซท ทู ยัง ทู อีเฝ็น อันเดิซแทนด เดอะ เวิด)
and I don’t think your in it at all
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค ยุร อิน หนิด แอ็ท ดอร์)

It was first time in my life that I
(อิท วอส เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ แดท ไอ)
had ever felt this way inside and I knew that it was real
(แฮ็ด เอฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว อีนไซด แอ็นด ดาย นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
it was the first time the first time
(อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม เดอะ เฟิซท ไทม)
just like the snow fall coming down in June
(จัซท ไลค เดอะ ซโน ฟอล คัมอิง เดาน อิน จูน)
impossible but it could be true and
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล บัท ดิธ เคิด บี ทรู แอ็นด)
I knew that it was real it was the first time
(ไอ นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม)

Man you should of seen us holding hands
(แม็น ยู เชิด อ็อฝ ซีน อัซ โฮลดิง แฮ็นด)
telling our jokes and making plans
(เทลลิง เอ๊า โจค แซน เมคอิง แพล็น)
knowing it our hearts it was the start of our ever after
(โนอิง อิท เอ๊า ฮาท ซิท วอส เดอะ ซทาท อ็อฝ เอ๊า เอฝเออะ อาฟเทอะ)
it was then I knew there could never be
(อิท วอส เด็น นาย นยู แดร์ เคิด เนฝเวอะ บี)
anyone for her but me and deep down in her heart she knew it too
(เอนอิวัน ฟอ เฮอ บัท มี แอ็นด ดีพ เดาน อิน เฮอ ฮาท ชี นยู อิท ทู)
I’m telling you
(แอม เทลลิง ยู)

It was first time in my life that I
(อิท วอส เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ แดท ไอ)
had ever felt this way inside and I knew that it was real
(แฮ็ด เอฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว อีนไซด แอ็นด ดาย นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
it was the first time the first time
(อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม เดอะ เฟิซท ไทม)
just like the snow fall coming down in June
(จัซท ไลค เดอะ ซโน ฟอล คัมอิง เดาน อิน จูน)
impossible but it could be true and I knew that it was real
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล บัท ดิธ เคิด บี ทรู แอ็นด ดาย นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
it was the first time
(อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม)

Then one day we got the news her and her family had to move
(เด็น วัน เด วี ก็อท เดอะ นยู เฮอ แอ็นด เฮอ แฟมอิลิ แฮ็ด ทู มูฝ)
there wasn’t anything we could do
(แดร์ วอสซึ้น เอนอิธิง วี เคิด ดู)
then I turned and watched her walk away
(เด็น นาย เทิน แอ็นด ว็อช เฮอ วอค อะเว)
all my sunshine turned to rain
(ออล มาย ซันชาย เทิน ทู เรน)
I don’t wanna feel that way again
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ฟีล แดท เว อะเกน)

It was first time in my life that I
(อิท วอส เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ แดท ไอ)
had ever hurt so much inside and I knew that it was real
(แฮ็ด เอฝเออะ เฮิท โซ มัช อีนไซด แอ็นด ดาย นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
it was the first time the first time
(อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม เดอะ เฟิซท ไทม)
just like the snow fall coming down in June
(จัซท ไลค เดอะ ซโน ฟอล คัมอิง เดาน อิน จูน)
impossible but it could be true and I knew that it was real
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล บัท ดิธ เคิด บี ทรู แอ็นด ดาย นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
it was the first time
(อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม)

It was first time in my life that I
(อิท วอส เฟิซท ไทม อิน มาย ไลฟ แดท ไอ)
had ever felt this way inside and I knew that it was real
(แฮ็ด เอฝเออะ เฟ็ลท ดีซ เว อีนไซด แอ็นด ดาย นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
it was the first time the first time
(อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม เดอะ เฟิซท ไทม)
just like the snow fall coming down in June
(จัซท ไลค เดอะ ซโน ฟอล คัมอิง เดาน อิน จูน)
impossible but it could be true and I knew that it was real
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล บัท ดิธ เคิด บี ทรู แอ็นด ดาย นยู แดท ดิธ วอส ริแอ็ล)
it was the first time
(อิท วอส เดอะ เฟิซท ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First Time คำอ่านไทย Corey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น