เนื้อเพลง Dancing Through Sunday คำอ่านไทย AFI

Will you join me in this dance, this dance of misery
( วิล ยู จอยน มี อิน ดีซ ดานซ , ดีซ ดานซ อ็อฝ มีสริ)
Cradled in imposs… impossibility?
(เครเดิล อิน imposs อิมพอซิบีลอิทิ)
Swooning, I am swept away
(Swoonings , ไอ แอ็ม ซเว็พท อะเว)
Swept off my feet, with step by step by step
(ซเว็พท ออฟฟ มาย ฟีท , วิฑ ซเท็พ ไบ ซเท็พ ไบ ซเท็พ)
We take the lead as drop by drop, we start… to bleed
(วี เทค เดอะ เล็ด แอ็ส ดร็อพ ไบ ดร็อพ , วี ซทาท ทู บลีด)

[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
And we dance on, and we dance on
(แอ็นด วี ดานซ ออน , แอ็นด วี ดานซ ออน)
[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
All lost in the arms of our misery, oh
(ออล ล็อซท อิน ดิ อาม อ็อฝ เอ๊า มีสริ , โอ)
[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
And we dance on, and we dance on
(แอ็นด วี ดานซ ออน , แอ็นด วี ดานซ ออน)
Swept off our feet by our misery, we’re swept into the shadows
(ซเว็พท ออฟฟ เอ๊า ฟีท ไบ เอ๊า มีสริ , เวีย ซเว็พท อีนทุ เดอะ แฌดโอ)

Will you lend yourself to beauty that will horrify?
(วิล ยู เล็นด ยุรเซลฟ ทู บยูทิ แดท วิล ฮอริไฟ)
Let me hide within your black, the still inside your eyes
(เล็ท มี ไฮด วิฑีน ยุร บแล็ค , เดอะ ซทิล อีนไซด ยุร ไอ)
Deafened, caught within a cry
(เดฟเอ็น , คอท วิฑีน อะ คไร)
So sensual, as step by step by step, I seperate
(โซ เซนฌวล , แอ็ส ซเท็พ ไบ ซเท็พ ไบ ซเท็พ , ไอ เซปเพอเรท)
As breath to breath, as I… suffocate
(แอ็ส บเร็ธ ทู บเร็ธ , แอ็ส ซาย ซัฟโฟะเคท)

[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
And we dance on, and we dance on
(แอ็นด วี ดานซ ออน , แอ็นด วี ดานซ ออน)
[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
All lost in the arms of our misery, oh
(ออล ล็อซท อิน ดิ อาม อ็อฝ เอ๊า มีสริ , โอ)
[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
And we dance on, and we dance on
(แอ็นด วี ดานซ ออน , แอ็นด วี ดานซ ออน)
Swept off our feet by our misery, we’re swept into the shadows
(ซเว็พท ออฟฟ เอ๊า ฟีท ไบ เอ๊า มีสริ , เวีย ซเว็พท อีนทุ เดอะ แฌดโอ)

So who will follow? Who is the lead?
(โซ ฮู วิล ฟอลโล ฮู อีส เดอะ เล็ด)
I know I’ll leave a stain, because I bleed
(ไอ โน แอล ลีฝ อะ ซเทน , บิคอส ไอ บลีด)
As we dance, we all dance
(แอ็ส วี ดานซ , วี ออล ดานซ)
We all… have no chance in this horrid romance
(วี ออล แฮ็ฝ โน ชานซ อิน ดีซ ฮอริด โระแมนซ)

[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
And we dance on, and we dance on
(แอ็นด วี ดานซ ออน , แอ็นด วี ดานซ ออน)
[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
All lost in the arms of our misery, oh
(ออล ล็อซท อิน ดิ อาม อ็อฝ เอ๊า มีสริ , โอ)
[Oh, we dance in misery]
([ โอ , วี ดานซ อิน มีสริ ])
And we dance on, and we dance on
(แอ็นด วี ดานซ ออน , แอ็นด วี ดานซ ออน)
Swept off our feet by our misery, we’re swept into the shadows
(ซเว็พท ออฟฟ เอ๊า ฟีท ไบ เอ๊า มีสริ , เวีย ซเว็พท อีนทุ เดอะ แฌดโอ)
Swept off our feet by our misery, we’re swept into the shadows
(ซเว็พท ออฟฟ เอ๊า ฟีท ไบ เอ๊า มีสริ , เวีย ซเว็พท อีนทุ เดอะ แฌดโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing Through Sunday คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น