เนื้อเพลง Gangsta B*tches คำอ่านไทย Eve

Da Brat
( ดา บแร็ท)
Get Yo’ Ass Asthma With All That Coughing Yeah Cough
(เก็ท โย อาซ แอสมะ วิฑ ออล แดท คอกฟิง เย่ ค็อฟ)
Eve Where You At Ayo Trina Where You At Laughing
(อี๊ฟ ฮแว ยู แอ็ท เอโย ทรีน่า ฮแว ยู แอ็ท ลาฟอิง)
Ayo Brat
(เอโย บแร็ท)
Picture This Eve Walking Down The Street With Two Gats By Her Side
(พีคเชอะ ดีซ อี๊ฟ วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท วิฑ ทู แกท ไบ เฮอ ไซด)
The One On Her Right Trina The One On Her Left I
(ดิ วัน ออน เฮอ ไรท ทรีน่า ดิ วัน ออน เฮอ เล็ฟท ไอ)
In A High Holster Studded In Rhinestone
(อิน อะ ไฮ โฮลซเทอะ ซทัดดิด อิน Rhinestone)
Ready To Cock Back We Bust And Your Mind Blown
(เรดอิ ทู ค็อค แบ็ค วี บัซท แอ็นด ยุร ไมนด บโลน)
Just Like That Braggadocious Cuz I’m The Dopesest Brat
(จัซท ไลค แดท Braggadocious คัซ แอม เดอะ Dopesest บแร็ท)
Most Of These N*ggas Focus On The Ass That’s Fat
(โมซท อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggas โฟ๊คัส ออน ดิ อาซ แด๊ท แฟ็ท)
And I’m Just So Ferocious To The Rhythm Of A High Hat
(แอ็นด แอม จัซท โซ ฟิโรฌัซ ทู เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ อะ ไฮ แฮ็ท)
Why Ask Why Cuz How Whenever I Do It I Buy What I Wanna Buy
(ฮไว อาซค ฮไว คัซ เฮา ฮเว็นเอฝเออะ ไอ ดู อิท ไอ ไบ ว็อท ไอ วอนนา ไบ)
Do What The F*ck I Wanna Do Til I Die
(ดู ว็อท เดอะ เอฟ *ck ไอ วอนนา ดู ทิล ไอ ได)
Shinin On Everybody For The World To See
(ชายนิน ออน เอวี่บอดี้ ฟอ เดอะ เวิลด ทู ซี)
My Timin Is Always Perfect Endlessly
(มาย ทิมมิน อีส ออลเว เพ๊อร์เฟ็คท เอนเล็ซลิ)
I Deserve To Swerve A Little And Splurge Alot
(ไอ ดิเสิฝ ทู ซเวิฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล แอ็นด ซพเลิจ อล๊อต)
With The Nerve I Got Wearin These Blindin Rocks
(วิฑ เดอะ เนิฝ ไอ ก็อท เวียริน ฑิส บลายดิน ร็อค)
Got Chicago Miami And Philly
(ก็อท ชิคาโก มายเอมอี แอ็นด ฟิวลี่)
A Collabo Of Three Of The Illest B*tches Really
(อะ โคลลาโบ อ็อฝ ธรี อ็อฝ ดิ ไอเลสชฺ บี *tches ริแอ็ลลิ)

Chorus Eve
(โครัซ อี๊ฟ)
Gangsta B*tch Gangsta Ice Gangsta Whip
(แก๊งซดา บี *tch แก๊งซดา ไอซ แก๊งซดา ฮวิพ)
Gangsta Clothes Gangsta Money Gangsta Shows
(แก๊งซดา คโลฑ แก๊งซดา มันอิ แก๊งซดา โฌ)
Gangsta Purse Gangsta Shoes Gangsta Verse
(แก๊งซดา เพิซ แก๊งซดา ฌู แก๊งซดา เฝิซ)
We The B*tches That The Gangstas Thirst
(วี เดอะ บี *tches แดท เดอะ แก๊งซดา เธิซท)
Gangsta Song Gangsta Brawn Gangsta Thong
(แก๊งซดา ซ็อง แก๊งซดา บรอน แก๊งซดา ธอง)
Huh We The B*tches That The Gangstas On
(ฮู วี เดอะ บี *tches แดท เดอะ แก๊งซดา ออน)
Gangsta Bottle Gangsta Trees
(แก๊งซดา บ๊อทเทิ่ล แก๊งซดา ทรี)
Gangsta Brat Gangsta Trina And Gangsta Eve
(แก๊งซดา บแร็ท แก๊งซดา ทรีน่า แอ็นด แก๊งซดา อี๊ฟ)

Trina
(ทรีน่า)
Uh Uh Uh
(อา อา อา)
Miss Purina Trina The M I A B*tch
(มิซ Purina ทรีน่า เดอะ เอ็ม ไอ อะ บี *tch)
Them I Play Wit Eenie Meenie Meiny Mo
(เฑ็ม ไอ พเล วิท อีนี่ มีนี่ Meiny โม)
Pickin Basically The Richest N*gga For The Baddest B*tch
(พิกคิน เบซซิคอลลี่ เดอะ Richest เอ็น *gga ฟอ เดอะ แบดเดส บี *tch)
Me Eve And Brat It’s Banannas Sh*t
(มี อี๊ฟ แอ็นด บแร็ท อิทซ Banannas ฌะ *ที)
We Aint Havin This I Steps On Toes
(วี เอน เฮฝวิน ดีซ ซาย ซเท็พ ออน โท)
In A Pair Of Hot Shorts And Eight Inch Stelletoes
(อิน อะ แพ อ็อฝ ฮ็อท ฌอท แซน เอท อินช Stelletoes)
Iced Out Drippin In Channell
(ไอซ เอ้า ดริพปิน อิน Channell)
Prada Gucci And All That
(พราดา กู๊ซชี่ แอ็นด ออล แดท)
I Make ’em Fall Back
(ไอ เมค เอ็ม ฟอล แบ็ค)
Hair Done Fresh Metti And Peticure Bikini Wax
(แฮ ดัน ฟเร็ฌ Metti แอ็นด Peticure บีคอินิ แว็กซ)

Gotta Keep The Cat Smooth So When My N*gga Ask For The P*ssy
(กอททะ คีพ เดอะ แค็ท ซมูฑ โซ ฮเว็น มาย เอ็น *gga อาซค ฟอ เดอะ พี *ssy)
It’s Good And Wet
(อิทซ เกิด แอ็นด เว็ท)
After Just One F*ck You Won’t Forget
(อาฟเทอะ จัซท วัน เอฟ *ck ยู ว็อนท เฟาะเกท)
I’m Made Up In The Tropics Gettin Sunburned
(แอม เมด อัพ อิน เดอะ ทรอพอิค เกดดิน ซันเบิน)
Bare Ass Out With The Diamond Thong On
(แบ อาซ เอ้า วิฑ เดอะ ไดมันด ธอง ออน)
N*gga You Thought You Got Yo’ Freak On In Japan
(เอ็น *gga ยู ธอท ยู ก็อท โย ฟรีค ออน อิน จะแพน)
But I Was Gettin My Creep On With Yo’ Man
(บัท ไอ วอส เกดดิน มาย ครีพ ออน วิฑ โย แม็น)
Cuz I’m A Hot B*tch
(คัซ แอม มา ฮ็อท บี *tch)

Mo’nique
(Monique)
Official Ryde Or Die B*tches Believe That
(อ๊อฟิซเชี่ยล ไรท์ ออ ได บี *tches บิลีฝ แดท)

Chorus
(โครัซ)

Eve
(อี๊ฟ)
Uh Yo
(อา โย)
When Three Raw B*tches Get Together It’s Off The Chain
(ฮเว็น ธรี รอ บี *tches เก็ท ทุเกฑเออะ อิทซ ออฟฟ เดอะ เชน)
Thought You Found A Spot To Fill You Lost The Game
(ธอท ยู เฟานด อะ สพอท ทู ฟิล ยู ล็อซท เดอะ เกม)
Boss B*tches Stallion Scream They Name
(บอส บี *tches ซแทลยัน ซครีม เด เนม)
Hate Us Cuz Our Life Right Eatin From The Game
(เฮท อัซ คัซ เอ๊า ไลฟ ไรท อีดิน ฟร็อม เดอะ เกม)
Only F*ck With The Realest Don’t Associate With Lames
(โอ๊นลี่ เอฟ *ck วิฑ เดอะ รีเอวรีเอส ด้อนท์ แอ็ซโซฌิเอ็ท วิฑ เลม)
How The F*ck Can’t You Feel Us Three Of The Illest Dames
(เฮา เดอะ เอฟ *ck แค็นท ยู ฟีล อัซ ธรี อ็อฝ ดิ ไอเลสชฺ เดม)
S C X Y Trina Brat And Oooh I
(เอส ซี เอ๊กซฺ วาย ทรีน่า บแร็ท แอ็นด อู้ ไอ)
Bombshell Other B*tches Is True Lies
(Bombshell อัฑเออะ บี *tches ซิส ทรู ไล)
I’ma Keep It Simple Rock How I’m Meant To
(แอมอา คีพ อิท ซิ๊มเพิ่ล ร็อค เฮา แอม เม็นท ทู)
Pretty With The Heels On Or Sh*tty With The Tim Boots
(พรีททิ วิฑ เดอะ ฮีล ออน ออ ฌะ *tty วิฑ เดอะ ทิม บูท)
Do It How I Wanna Do It Question My Mind
(ดู อิท เฮา ไอ วอนนา ดู อิท คเวซชัน มาย ไมนด)
You Gon’ Understand From The Rest Of My Lines
(ยู ก็อน อันเดิซแทนด ฟร็อม เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลน)
B*tch Please You Might As Well Be On Freeze When It’s Eve
(บี *tch พลีส ยู ไมท แอ็ส เว็ล บี ออน ฟรีส ฮเว็น อิทซ อี๊ฟ)
You Aint Really Tryin To F*ck The Game Up You Just A Tease
(ยู เอน ริแอ็ลลิ ทายอิน ทู เอฟ *ck เดอะ เกม อัพ ยู จัซท ดา ทีส)
You Don’t Want It When I Really Get Buck You Wanted Peace
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ดิธ ฮเว็น นาย ริแอ็ลลิ เก็ท บัค ยู ว็อนท พีซ)
Have You Hidin In A Hole When My Album Got Released
(แฮ็ฝ ยู ฮายดิน อิน อะ โฮล ฮเว็น มาย แอลบัม ก็อท รีลีซ)

Chorus 2x
(โครัซ 2x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta B*tches คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น