เนื้อเพลง Don’t Bother คำอ่านไทย Shakira

She’s got the kind of look that defies gravity
( ชี ก็อท เดอะ ไคนด อ็อฝ ลุค แดท defies กเรฝอิทิ)
She’s the greatest cook
(ชี เดอะ เกสเดด คุ๊ค)
And she’s fat free
(แอ็นด ชี แฟ็ท ฟรี)

She’s been to private school
(ชี บีน ทู พไรฝิท ซคูล)
And she speaks perfect French
(แอ็นด ชี ซพีค เพ๊อร์เฟ็คท ฟเร็นช)
She’s got the perfect friends
(ชี ก็อท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ฟเร็นด)
Oh isn’t she cool?
(โอ อีสซึ่น ชี คูล)

She practices Tai Chi
(ชี พแรคทิซ Tai ชี)
She’d never lose her nerve
(ชี เนฝเวอะ ลูส เฮอ เนิฝ)
She’s more than you deserve
(ชี โม แฑ็น ยู ดิเสิฝ)
She’s just far better than me
(ชี จัซท ฟา เบทเทอะ แฑ็น มี)

Hey, hey!
(เฮ , เฮ !)

So don’t bother
(โซ ด้อนท์ บอฑเออะ)
I won’t die of deception
(ไอ ว็อนท ได อ็อฝ ดิเซพฌัน)
I promise you won’t ever see me cry
(ไอ พรอมอิซ ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี มี คไร)
Don’t feel sorry
(ด้อนท์ ฟีล ซอริ)

And don’t bother
(แอ็นด ด้อนท์ บอฑเออะ)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)
But she’s waiting
(บัท ชี เวททิง)
The ring you gave to her will lose its shine
(เดอะ ริง ยู เกฝ ทู เฮอ วิล ลูส อิทซ ไฌน)
So don’t bother, be unkind
(โซ ด้อนท์ บอฑเออะ , บี อันไคนด)

I’m sure she doesn’t know
(แอม ฌุร ชี ดัสอินท โน)
How to touch you like I would
(เฮา ทู ทั๊ช ยู ไลค ไก เวิด)
I beat her at that one good
(ไอ บีท เฮอ แรท แดท วัน เกิด)
Don’t you think so?
(ด้อนท์ ยู ธิงค โซ)

She’s almost six feet tall
(ชี ออลโมซท ซิคซ ฟีท ทอล)
She must think I’m a flea
(ชี มัซท ธิงค แอม มา ฟลี)
I’m really a cat, you see
(แอม ริแอ็ลลิ อะ แค็ท , ยู ซี)
And it’s not my last life at all
(แอ็นด อิทซ น็อท มาย ลาซท ไลฟ แอ็ท ดอร์)

Hey, hey!
(เฮ , เฮ !)

So don’t bother
(โซ ด้อนท์ บอฑเออะ)
I won’t die of deception
(ไอ ว็อนท ได อ็อฝ ดิเซพฌัน)
I promise you won’t ever see me cry
(ไอ พรอมอิซ ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี มี คไร)
Don’t feel sorry
(ด้อนท์ ฟีล ซอริ)

Don’t bother
(ด้อนท์ บอฑเออะ)
I’ll be fine
(แอล บี ไฟน)
But she’s waiting
(บัท ชี เวททิง)
The ring you gave to her will lose its shine
(เดอะ ริง ยู เกฝ ทู เฮอ วิล ลูส อิทซ ไฌน)
So don’t bother, be unkind
(โซ ด้อนท์ บอฑเออะ , บี อันไคนด)

[Whispering]
([ วิซเปอร์ริง ])
For you, I’d give up all I own
(ฟอ ยู , อาย กิฝ อัพ ออล ไอ โอน)
And move to a communist country
(แอ็นด มูฝ ทู อะ คอมมิวนิซท คันทริ)
If you came with me, of course
(อิฟ ยู เคม วิฑ มี , อ็อฝ โคซ)
And I’d file my nails so they don’t hurt you
(แอ็นด อาย ไฟล มาย เนล โซ เด ด้อนท์ เฮิท ยู)
And lose those pounds, and learn about football
(แอ็นด ลูส โฑส เพานด , แอ็นด เลิน อะเบาท ฟุทบอล)
If it made you stay, but you won’t, but you won’t
(อิฟ อิท เมด ยู ซเท , บัท ยู ว็อนท , บัท ยู ว็อนท)

So don’t bother,
(โซ ด้อนท์ บอฑเออะ ,)
I’ll be fine, I’ll be fine, I’ll be fine, I’ll be fine
(แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน)
I promise you won’t ever see me cry
(ไอ พรอมอิซ ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี มี คไร)

And after all I’m glad that I’m not your type
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล แอม กแล็ด แดท แอม น็อท ยุร ไทพ)
I promise you won’t ever see me cry
(ไอ พรอมอิซ ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี มี คไร)

Don’t bother,
(ด้อนท์ บอฑเออะ ,)
I’ll be fine, I’ll be fine, I’ll be fine, I’ll be fine
(แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน)
I promise you won’t ever see me cry
(ไอ พรอมอิซ ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี มี คไร)

Don’t bother,
(ด้อนท์ บอฑเออะ ,)
I’ll be fine, I’ll be fine, I’ll be fine, I’ll be fine
(แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน , แอล บี ไฟน)
I promise you won’t ever see me cry
(ไอ พรอมอิซ ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี มี คไร)

And after all I’m glad that I’m not your type, not your type, not your type, not your type
(แอ็นด อาฟเทอะ ออล แอม กแล็ด แดท แอม น็อท ยุร ไทพ , น็อท ยุร ไทพ , น็อท ยุร ไทพ , น็อท ยุร ไทพ)
I promise you won’t ever see me cry
(ไอ พรอมอิซ ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี มี คไร)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Bother คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น