เนื้อเพลง Talk About Our Love คำอ่านไทย Brandy feat Kanye West

VERSE 1:
( เฝิซ วัน :)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)
What you hear this time?
(ว็อท ยู เฮีย ดีซ ไทม)
Go on and speak your mind
(โก ออน แอ็นด ซพีค ยุร ไมนด)
I know somebody’s lyin’
(ไอ โน ซัมบอดี้ ลายอิน)
It’s always somethin’
(อิทซ ออลเว ซัมติน)
Her auntie told your cousin
(เฮอ อานทิ โทลด ยุร เค๊าซิน)
Then all your homies jumped in
(เด็น ออล ยุร โฮมี จัมพ อิน)
And now the whole hood’s buzzin’
(แอ็นด เนา เดอะ โฮล ฮุด บรัซซิน)
He said, she said
(ฮี เซ็ด , ชี เซ็ด)
Don’t let it get in your head
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เก็ท อิน ยุร เฮ็ด)
Baby don’t say something that you will regret
(เบบิ ด้อนท์ เซ ซัมติง แดท ยู วิล ริกเรท)
I’m on your team
(แอม ออน ยุร ทีม)
It’s us against them, you’ll see
(อิทซ อัซ อะเกนซท เฑ็ม , โยว ซี)
Hey, we ain’t gon stop
(เฮ , วี เอน ก็อน ซท็อพ)
They just want what we got
(เด จัซท ว็อนท ว็อท วี ก็อท)

CHORUS:
(โครัซ :)
The more they talk about our love
(เดอะ โม เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ)
The more they make it obvious
(เดอะ โม เด เมค อิท ออบเฝียซ)
The more they seem so envious
(เดอะ โม เด ซีม โซ เอนเฝียซ)
How can they talk about our love
(เฮา แค็น เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ)
When they don’t know one thing about
(ฮเว็น เด ด้อนท์ โน วัน ธิง อะเบาท)
Instead they just runnin’ they mouths
(อินซเทด เด จัซท รูนนิน เด เมาธ)
So all we do is tune ’em out
(โซ ออล วี ดู อีส ทยูน เอ็ม เอ้า)

VERSE 2:
(เฝิซ ทู :)
Oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ)
I swear they got some nerve
(ไอ ซแว เด ก็อท ซัม เนิฝ)
Spreadin’ what they heard
(สเปรสดิน ว็อท เด เฮิด)
I can’t give them no burn
(ไอ แค็นท กิฝ เฑ็ม โน เบิน)
I can’t be concerned with all that talk
(ไอ แค็นท บี ค็อนเซิน วิฑ ออล แดท ทอค)
I won’t be involved
(ไอ ว็อนท บี อินฝอลฝ)
That’s my word
(แด๊ท มาย เวิด)
See, I’m not the one
(ซี , แอม น็อท ดิ วัน)
They got me confused
(เด ก็อท มี ค็อนฟยูส)
They got me messed up
(เด ก็อท มี เม็ซ อัพ)
Don’t you think I’ve had enough?
(ด้อนท์ ยู ธิงค แอฝ แฮ็ด อินัฟ)
When it comes to what we do
(ฮเว็น หนิด คัม ทู ว็อท วี ดู)
All that matters is us two
(ออล แดท แมทเทอะ ซิส อัซ ทู)
Don’t pay them no mind
(ด้อนท์ เพ เฑ็ม โน ไมนด)
We just gon’ show and prove
(วี จัซท ก็อน โฌ แอ็นด พรูฝ)

CHORUS:
(โครัซ :)
The more they talk about our love
(เดอะ โม เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ)
The more they make it obvious
(เดอะ โม เด เมค อิท ออบเฝียซ)
The more they seem so envious
(เดอะ โม เด ซีม โซ เอนเฝียซ)
How can they talk about our love
(เฮา แค็น เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ)
When they don’t know one thing about
(ฮเว็น เด ด้อนท์ โน วัน ธิง อะเบาท)
Instead they just runnin’ they mouths
(อินซเทด เด จัซท รูนนิน เด เมาธ)
So all we do is tune ’em out
(โซ ออล วี ดู อีส ทยูน เอ็ม เอ้า)

Kany?BR>
(Kany BR>)
RAP [Kany?West]:
(แร็พ [ Kany เว็ซท ] :)
Here’s a couple of things I can’t honor, man
(เฮียร ซา คั๊พเพิ่ล อ็อฝ ธิง ซาย แค็นท ออนเออะ , แม็น)
How you listen to a girl that still wanna man?
(เฮา ยู ลิ๊สซึ่น ทู อะ เกิล แดท ซทิล วอนนา แม็น)
Tell me the truth, is that a man or Juwanna Man?
(เท็ล มี เดอะ ทรูธ , อีส แดท ดา แม็น ออ Juwanna แม็น)
I’m wonderin’ why she red to go like Wanda then
(แอม วันเดอริน ฮไว ชี เร็ด ทู โก ไลค Wanda เด็น)
When we met you was a V like Manana, man
(ฮเว็น วี เม็ท ยู วอส ซา วี ไลค Manana , แม็น)
Now you in the field runnin’ plays like Donavan McNabb
(เนา ยู อิน เดอะ ฟีลด รูนนิน พเล ไลค Donavan McNabb)
Before you get in a cab I trade in my cash
(บิโฟ ยู เก็ท อิน อะ แค็บ ไอ เทรด อิน มาย แค็ฌ)
Just to take you back to last summer, man
(จัซท ทู เทค ยู แบ็ค ทู ลาซท ซัมเมอะ , แม็น)
You don’t remember when you was my sweetest
(ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู วอส มาย สีสเดส)
You don’t remember I called you Reese’s Pieces
(ยู ด้อนท์ ริเมมเบอะ ไอ คอล ยู Reeses พีซ)
Cause it’s no wrong way to do you-know-what
(คอส อิทซ โน ร็อง เว ทู ดู ยู โน ว็อท)
She turned around, giggled, said ‘you so nuts!’
(ชี เทิน อะเรานด , กิ๊กเกิล , เซ็ด ยู โซ นัท !)
But nowadays we actin’ way too grown up
(บัท เนาอะเดส วี แอสติน เว ทู กโรน อัพ)
But how ya ex-girl get that new number?
(บัท เฮา ยา เอ็คซ เกิล เก็ท แดท นยู นัมเบอะ)
The rumors was so numerous
(เดอะ รูเมอะ วอส โซ นยูเมอะรัซ)
For sticking by me, I had to give you two thumbs up
(ฟอ สติ๊กคิง ไบ มี , ไอ แฮ็ด ทู กิฝ ยู ทู ธัม อัพ)
And that’s why
(แอ็นด แด๊ท ฮไว)

CHORUS:
(โครัซ :)
The more they talk about our love
(เดอะ โม เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ)
The more they make it obvious
(เดอะ โม เด เมค อิท ออบเฝียซ)
The more they seem so envious
(เดอะ โม เด ซีม โซ เอนเฝียซ)
How can they talk about our love? [people keep talkin’ about it]
(เฮา แค็น เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ [ พี๊เพิ่ล คีพ ทอคกิ่น อะเบาท ดิธ ])
When they don’t know one thing about [no]
(ฮเว็น เด ด้อนท์ โน วัน ธิง อะเบาท [ โน ])
Instead they just runnin’ they mouths
(อินซเทด เด จัซท รูนนิน เด เมาธ)
So all we do is tune ’em out [go on]
(โซ ออล วี ดู อีส ทยูน เอ็ม เอ้า [ โก ออน ])
The more they talk about our love [tune ’em out, baby]
(เดอะ โม เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ [ ทยูน เอ็ม เอ้า , เบบิ ])
The more they make it obvious
(เดอะ โม เด เมค อิท ออบเฝียซ)
The more they seem so envious [ooh ooh, yeah]
(เดอะ โม เด ซีม โซ เอนเฝียซ [ อู้ อู้ , เย่ ])
How can they talk about our love? [please don’t talk about it]
(เฮา แค็น เด ทอค อะเบาท เอ๊า ลัฝ [ พลีส ด้อนท์ ทอค อะเบาท ดิธ ])
When they don’t know one thing about
(ฮเว็น เด ด้อนท์ โน วัน ธิง อะเบาท)
Instead they just runnin’ they mouths
(อินซเทด เด จัซท รูนนิน เด เมาธ)
So all we do is tune ’em out
(โซ ออล วี ดู อีส ทยูน เอ็ม เอ้า)

I don’t wanna hear it no more
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Talk About Our Love คำอ่านไทย Brandy feat Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น