เนื้อเพลง Nightrain คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Loaded like a freight train
( โลด ไลค เก ฟเรท ทเรน)
Flyin’ like an aeroplane
(ฟายอิน ไลค แอน แอโระพเลน)
Feelin’ like a space brain
(ฟีลิน ไลค เก ซเพซ บเรน)
One more time tonight
(วัน โม ไทม ทุไนท)

Well I’m a west coast struttin’
(เว็ล แอม มา เว็ซท โคซท struttin)
One bad mother
(วัน แบ็ด ม๊าเธ่อร์)
Got a rattlesnake suitcase
(ก็อท ดา แรดเดวสเนค ซูทเคส)
Under my arm
(อันเดอะ มาย อาม)
Said I’m a mean machine
(เซ็ด แอม มา มีน มะฌีน)
Been drinkin’ gasoline
(บีน ดริงคิน แกซโอะลีน)
An honey you can make my motor hum
(แอน ฮันอิ ยู แค็น เมค มาย โมเทอะ ฮัม)
I got one chance left
(ไอ ก็อท วัน ชานซ เล็ฟท)
In a nine live cat
(อิน อะ ไนน ไลฝ แค็ท)
I got a dog eat dog sly smile
(ไอ ก็อท ดา ด็อก อีท ด็อก ซไล ซไมล)
I got a Molotov cocktail with a match to go
(ไอ ก็อท ดา Molotov คอคเทล วิฑ อะ แม็ช ทู โก)
I smoke my cigarette with stile
(ไอ ซโมค มาย ซิกะเรท วิฑ ซไทล)
An I can tell you honey
(แอน นาย แค็น เท็ล ยู ฮันอิ)
You can make my money tonight
(ยู แค็น เมค มาย มันอิ ทุไนท)

Wake up late honey put on your clothes
(เวค อัพ เลท ฮันอิ พัท ออน ยุร คโลฑ)
Take your credit card to the liquor store
(เทค ยุร คเรดอิท คาด ทู เดอะ ลีคเออะ ซโท)
That’s one for you and two for me by tonight
(แด๊ท วัน ฟอ ยู แอ็นด ทู ฟอ มี ไบ ทุไนท)
I’ll be
(แอล บี)
Loaded like a freight train
(โลด ไลค เก ฟเรท ทเรน)
Flyin’ like an aeroplane
(ฟายอิน ไลค แอน แอโระพเลน)
Feelin’ like a space brain
(ฟีลิน ไลค เก ซเพซ บเรน)
One more tonight
(วัน โม ทุไนท)

I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
Bottoms up
(บอตตัม อัพ)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
Fill my cup
(ฟิล มาย คัพ)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
Ready to crash and burn
(เรดอิ ทู คแร็ฌ แอ็นด เบิน)
I never learn
(ไอ เนฝเวอะ เลิน)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
I love that stuff
(ไอ ลัฝ แดท ซทัฟ)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
I can never get enough
(ไอ แค็น เนฝเวอะ เก็ท อินัฟ)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
Never to return – no
(เนฝเวอะ ทู ริเทิน โน)

Loaded like a freight train
(โลด ไลค เก ฟเรท ทเรน)
Flyin’ like an aeroplane
(ฟายอิน ไลค แอน แอโระพเลน)
Feelin’ like a space brain
(ฟีลิน ไลค เก ซเพซ บเรน)
One more tonight
(วัน โม ทุไนท)

I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
An I’m lookin’ for some
(แอน แอม ลุคกิน ฟอ ซัม)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
So’s I can leave this slum
(เอ็ซโอเอ็ซ ซาย แค็น ลีฝ ดีซ ซลัม)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
And I’m ready to crash an’ burn
(แอ็นด แอม เรดอิ ทู คแร็ฌ แอน เบิน)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
Bottoms up
(บอตตัม อัพ)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
Fill my cup
(ฟิล มาย คัพ)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)

Whoa yeah
(โว้ว เย่)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
Love that stuff
(ลัฝ แดท ซทัฟ)
I’m on the nightrain
(แอม ออน เดอะ nightrain)
An I can never get enough
(แอน นาย แค็น เนฝเวอะ เก็ท อินัฟ)
Ridin’ the nightrain
(ริดอิน เดอะ nightrain)
I guess I
(ไอ เก็ซ ซาย)
I guess, I guess, I guess I never learn
(ไอ เก็ซ , ไอ เก็ซ , ไอ เก็ซ ซาย เนฝเวอะ เลิน)

On the nightrain
(ออน เดอะ nightrain)
Float me home
(ฟโลท มี โฮม)
Ooh I’m on the nightrain
(อู้ แอม ออน เดอะ nightrain)
Ridin’ the nightrain
(ริดอิน เดอะ nightrain)
Never to return
(เนฝเวอะ ทู ริเทิน)
Nightrain
(Nightrain)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nightrain คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น