เนื้อเพลง Stay Away คำอ่านไทย Nirvana

Monkey see, monkey do
( มังคิ ซี , มังคิ ดู)
I don’t know why I’d – rather be dead than cool
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว อาย ราฑเออะ บี เด็ด แฑ็น คูล)
I don’t know why – every line ends in rhyme
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว เอฝริ ไลน เอ็นด ซิน ไรม)
I don’t know why – less is more, love is blind
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว เลซ ซิส โม , ลัฝ อีส บไลนด)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

Stay
(ซเท)
Stay away [x3]
(ซเท อะเว [ x3 ])

Give an inch, take a smile
(กิฝ แอน อินช , เทค เก ซไมล)
I don’t know why – fashion sh*ts, fashion style
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว แฟฌอัน ฌะ *ts , แฟฌอัน ซไทล)
I don’t know why – throw it out and keep it in
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ธโร อิท เอ้า แอ็นด คีพ อิท อิน)
I don’t know why – have to have poison skin
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว แฮ็ฝ ทู แฮ็ฝ พ๊อยซั่น ซคิน)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

Stay
(ซเท)
Stay away [x3]
(ซเท อะเว [ x3 ])

I don’t why [x2]
(ไอ ด้อนท์ ฮไว [ x2 ])

Stay
(ซเท)
Stay away [x3]
(ซเท อะเว [ x3 ])

Monkey see, monkey do
(มังคิ ซี , มังคิ ดู)
I don’t know why I’d – rather be dead than cool
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว อาย ราฑเออะ บี เด็ด แฑ็น คูล)
I don’t know why – every line ends in rhyme
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว เอฝริ ไลน เอ็นด ซิน ไรม)
I don’t know why – less is more, love is blind
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว เลซ ซิส โม , ลัฝ อีส บไลนด)
I don’t know why
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว)

Stay
(ซเท)
Stay away [x3]
(ซเท อะเว [ x3 ])

I don’t know why [x2]
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว [ x2 ])

Stay
(ซเท)
Stay away [x3]
(ซเท อะเว [ x3 ])

Stay away [x5]
(ซเท อะเว [ x5 ])

God is gay!
(ก็อด อีส เก !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stay Away คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น