เนื้อเพลง Show Me The Way คำอ่านไทย Destiny’s Child

I Wanna Know If I Could Get To Know You
( ไอ วอนนา โน อิฟ ฟาย เคิด เก็ท ทู โน ยู)
So Many Things Baby I Can’t Wait To Show You
(โซ เมนอิ ธิง เบบิ ไอ แค็นท เวท ทู โฌ ยู)
I Don’t Know If You Feel The Same As I Do
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ยู ฟีล เดอะ เซม แอ็ส ซาย ดู)
Give Me A Sign Baby Show Me What To Do
(กิฝ มี อะ ไซน เบบิ โฌ มี ว็อท ทู ดู)

Can I Be All You Need Can I Be All You Need
(แค็น นาย บี ออล ยู นีด แค็น นาย บี ออล ยู นีด)
Can I Be Your Everything Your Everything
(แค็น นาย บี ยุร เอ๊วี่ติง ยุร เอ๊วี่ติง)
Baby The Time Is Now The Time Is Now
(เบบิ เดอะ ไทม อีส เนา เดอะ ไทม อีส เนา)
If You Just Show Me How Baby Show Me How
(อิฟ ยู จัซท โฌ มี เฮา เบบิ โฌ มี เฮา)

Chorus
(โครัซ)

Show Me The Way To Love You
(โฌ มี เดอะ เว ทู ลัฝ ยู)
Every Night And Every Day I’m Thinkin’ Of You
(เอฝริ ไนท แอ็นด เอฝริ เด แอม ติ้งกิน อ็อฝ ยู)
All I Need Is Just A Chance To Love You
(ออล ไอ นีด อีส จัซท ดา ชานซ ทู ลัฝ ยู)
Show Me The Way Baby Show Me The Way
(โฌ มี เดอะ เว เบบิ โฌ มี เดอะ เว)

What Would It Take For Us To Get Together
(ว็อท เวิด ดิท เทค ฟอ อัซ ทู เก็ท ทุเกฑเออะ)
I Wanna Know Would You Stay With Me Forever
(ไอ วอนนา โน เวิด ยู ซเท วิฑ มี เฟาะเรฝเออะ)
Give Me The Chance I Know I Can Make You Love Me
(กิฝ มี เดอะ ชานซ ไอ โน ไอ แค็น เมค ยู ลัฝ มี)
Just Say The Word Baby Let Me Make You See
(จัซท เซ เดอะ เวิด เบบิ เล็ท มี เมค ยู ซี)

Can I Be All You Need Can I Be All You Need
(แค็น นาย บี ออล ยู นีด แค็น นาย บี ออล ยู นีด)
Can I Be Your Everything Can I Be Your Everything
(แค็น นาย บี ยุร เอ๊วี่ติง แค็น นาย บี ยุร เอ๊วี่ติง)
Baby The Time Is Now The Time Is Now
(เบบิ เดอะ ไทม อีส เนา เดอะ ไทม อีส เนา)
If You Just Show Me How If You Just Show Me How
(อิฟ ยู จัซท โฌ มี เฮา อิฟ ยู จัซท โฌ มี เฮา)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

Show Me The Way
(โฌ มี เดอะ เว)
What Would It Take For Me To Love You
(ว็อท เวิด ดิท เทค ฟอ มี ทู ลัฝ ยู)
Every Night Every Day
(เอฝริ ไนท เอฝริ เด)
I Want You To Know I’m Thinkin’ Of You
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน แอม ติ้งกิน อ็อฝ ยู)

Repeat Chorus Till End
(ริพีท โครัซ ทิล เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show Me The Way คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น