เนื้อเพลง Lapdance คำอ่านไทย N.E.R.D. feat Lee Harvey / Vita

Dirty Dog
( เดอทิ ด็อก)
I’m, I’m a dirty dog
(แอม , แอม มา เดอทิ ด็อก)
I’m a dirty dog
(แอม มา เดอทิ ด็อก)
I’m, I’m a dirty dog
(แอม , แอม มา เดอทิ ด็อก)
Dirty Dog
(เดอทิ ด็อก)
I’m a dirty dog
(แอม มา เดอทิ ด็อก)
Dirty Dog
(เดอทิ ด็อก)

I’m an outlaw [I’m an outlaw]
(แอม แอน เอาทลอ [ แอม แอน เอาทลอ ])
Quick on the draw [Quick on the draw]
(ควิค ออน เดอะ ดรอ [ ควิค ออน เดอะ ดรอ ])
Somethin’ you’ve never seen before [Never Seen]
(ซัมติน ยู๊ฟ เนฝเวอะ ซีน บิโฟ [ เนฝเวอะ ซีน ])
And I dare a mother f*cker to come in my face
(แอ็นด ดาย แด อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ทู คัม อิน มาย เฟซ)
I got somethin’ chrome [I got somethin’ Chrome]
(ไอ ก็อท ซัมติน คโรม [ ไอ ก็อท ซัมติน คโรม ])
And I got it from home [I got it from home]
(แอ็นด ดาย ก็อท ดิธ ฟร็อม โฮม [ ไอ ก็อท ดิธ ฟร็อม โฮม ])
And it ain’t a microphone [Ain’t it a mic!]
(แอ็นด ดิท เอน ดา ไมคโระโฟน [ เอน ดิธ ดา ไมคะ ! ])
And I dare a mother f*cker to come in my face
(แอ็นด ดาย แด อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ทู คัม อิน มาย เฟซ)
It’s so real
(อิทซ โซ ริแอ็ล)
It’s How I Feel
(อิทซ เฮา ไอ ฟีล)
It’s this society
(อิทซ ดีซ โซะไซเอะทิ)
That makes a n*gga wanna kill
(แดท เมค ซา เอ็น *gga วอนนา คิล)
I’m just straight ill
(แอม จัซท ซทเรท แอล)
Ridin’ my motorcycle down the streets
(ริดอิน มาย มอเดอร์ไซเคิล เดาน เดอะ ซทรีท)
While politicians is soundin’ like strippers to me
(ฮไวล พอลิทีฌแอ็น ซิส ซาวดิน ไลค strippers ทู มี)
They keep sayin’ but I don’t wanna hear it…
(เด คีพ เซย์อิน บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท)

Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Well you can get this lap dance here for free
(เว็ล ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Now you can get this lap dance here for free
(เนา ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Well you can get this lap dance here for free
(เว็ล ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Now you can get this lap dance here for free
(เนา ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)

It’s a raw night [It’s a raw night]
(อิทซ ซา รอ ไนท [ อิทซ ซา รอ ไนท ])
Who wants to bar fight? [Who wants to bar fight?]
(ฮู ว็อนท ทู บา ไฟท [ ฮู ว็อนท ทู บา ไฟท ])
Well come on alright [Well come on]
(เว็ล คัมมอน ออลไร๊ท [ เว็ล คัมมอน ])
And I dare a mother f*cker to come in my face
(แอ็นด ดาย แด อะ ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ทู คัม อิน มาย เฟซ)
Baseball bats [Baseball bats]
(เบสบอล แบ็ท [ เบสบอล แบ็ท ])
I got somethin’ for that [I got somethin’ for that]
(ไอ ก็อท ซัมติน ฟอ แดท [ ไอ ก็อท ซัมติน ฟอ แดท ])
It goes bla ka ka kat [You know what that is]
(อิท โกซ bla คา คา คาท[ ยู โน ว็อท แดท อีส ])
So I dare a motherf*cker to come in my face
(โซ ไอ แด อะ motherf*cker ทู คัม อิน มาย เฟซ)
It’s so real
(อิทซ โซ ริแอ็ล)
It’s how I feel
(อิทซ เฮา ไอ ฟีล)
It’s this society
(อิทซ ดีซ โซะไซเอะทิ)
That makes a n*gga wanna kill
(แดท เมค ซา เอ็น *gga วอนนา คิล)
I’m just straight ill
(แอม จัซท ซทเรท แอล)
Ridin’ my motorcycle down the streets
(ริดอิน มาย มอเดอร์ไซเคิล เดาน เดอะ ซทรีท)
While the government is soundin’ like strippers to me
(ฮไวล เดอะ กัฝเอินเม็นท อีส ซาวดิน ไลค strippers ทู มี)
They keep sayin’ but I don’t wanna hear it
(เด คีพ เซย์อิน บัท ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮีย อิท)

Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Well you can get this lap dance here for free
(เว็ล ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Now you can get this lap dance here for free
(เนา ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Well you can get this lap dance here for free
(เว็ล ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Now you can get this lap dance here for free
(เนา ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)

When you think of Harvey, think of a Harley
(ฮเว็น ยู ธิงค อ็อฝ Harvey , ธิงค อ็อฝ อะ Harley)
Blue denim, spiked wrists and crombie
(บลู เดนิม , ซไพค ริซท แซน crombie)
Lap-screws and tattoos that’s all me
(แล็พ ซครู แซน แท็ททู แด๊ท ซอร์ มี)
Two guns, both arm’s feelin’ like Fonzie
(ทู กัน , โบธ อาม ฟีลิน ไลค Fonzie)
You can find me drunk, whip it it might crash
(ยู แค็น ไฟนด มี ดรังค , ฮวิพ อิท ดิธ ไมท คแร็ฌ)
Or find me chillin with crackers, who like Clash
(ออ ไฟนด มี ชิลลินวิฑ คแรคเคอะ , ฮู ไลค คแล็ฌ)
Find me in court smokin’ that nice grass
(ไฟนด มี อิน โคท สโมกิน แดท ไน๊ซ์ กราซ)
Burnin’ the flag, all in the name of white trash
(เบินนิน เดอะ ฟแล็ก , ออล อิน เดอะ เนม อ็อฝ ฮไวท ทแร็ฌ)
It’s Harvey baby, Christ on the arm I’m gnarly baby
(อิทซ Harvey เบบิ , คไรซท ออน ดิ อาม แอม นาร์ลี่ เบบิ)
F*ck with me? Not hardly baby
(เอฟ *ck วิฑ มี น็อท ฮาดลิ เบบิ)
And you know the flow, im Godly baby
(แอ็นด ยู โน เดอะ ฟโล , แอม กอดลิ เบบิ)
So lets party baby
(โซ เล็ท พาทิ เบบิ)
Chicks nick-name me prador, they get high of my d*ck
(ชิค นิค เนม มี prador , เด เก็ท ไฮ อ็อฝ มาย d*ck)
I take ’em to my home, they call it the cock pit
(ไอ เทค เอ็ม ทู มาย โฮม , เด คอล อิท เดอะ ค็อค พิท)
Time for take off, their panties they drop quick
(ไทม ฟอ เทค ออฟฟ , แด แพนดีสฺ เด ดร็อพ ควิค)
Now that’s first class f*ckin, and that’ some fly sh*t
(เนา แด๊ท เฟิซท คลาซ เอฟ *ckin , แอ็นด แดท ซัม ฟไล ฌะ *ที)

Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Well you can get this lap dance here for free
(เว็ล ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Well you can get this lap dance here for free
(เว็ล ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Well you can get this lap dance here for free
(เว็ล ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)
Oooh baby you want me?
(อู้ เบบิ ยู ว็อนท มี)
Now you can get this lap dance here for free
(เนา ยู แค็น เก็ท ดีซ แล็พ ดานซ เฮียร ฟอ ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lapdance คำอ่านไทย N.E.R.D. feat Lee Harvey / Vita

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น