เนื้อเพลง Mona Lisa คำอ่านไทย Britney Spears

This is the story …
( ดีซ ซิส เดอะ ซโทริ)
About Mona Lisa …
(อะเบาท โมนา ลีซา)
About Mona Lisa …
(อะเบาท โมนา ลีซา)

Ladies and gentlemen, I’ve got a little story to tell
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , แอฝ ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซโทริ ทู เท็ล)
About Mona Lisa, and how she suddenly fell
(อะเบาท โมนา ลีซา , แอ็นด เฮา ชี ซั๊ดเด้นลี่ เฟ็ล)
Now, see everyone knew her, they knew her oh so well
(เนา , ซี เอ๊วี่วัน นยู เฮอ , เด นยู เฮอ โอ โซ เว็ล)
Now I am taking over to release her from her spell
(เนา ไอ แอ็ม เทคอิง โอเฝอะ ทู รีลีซ เฮอ ฟร็อม เฮอ ซเพ็ล)

She’s the original
(ชี ดิ ออริจินัล)
She’s unforgettable
(ชี อันฟอเกทเดเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
She’s been cloned
(ชี บีน โคโลน)
It’s kind of incredible
(อิทซ ไคนด อ็อฝ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
She’s so unpredictable
(ชี โซ อันเพรนดิคเทเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
She’s been cloned, she’s been cloned, she’s been cloned
(ชี บีน โคโลน , ชี บีน โคโลน , ชี บีน โคโลน)

She was taken under, drowning in her seat
(ชี วอส เทคเอ็น อันเดอะ , ดเรานอิง อิน เฮอ ซีท)
Running like an angel, she was crying but could not see [oh no!]
(รันนิง ไลค แอน เอนเจล , ชี วอส คไรอิง บัท เคิด น็อท ซี [ โอ โน ! ])
Now see everyones watching, as she starts to fall
(เนา ซี เอ๊วี่วัน วัทชิง , แอ็ส ชี ซทาท ทู ฟอล)
They want to breakdown
(เด ว็อนท ทู เบรคดาว)
And be a legend of a fall
(แอ็นด บี อะ เลจเอ็นด อ็อฝ อะ ฟอล)

She’s the original
(ชี ดิ ออริจินัล)
She’s unforgettable
(ชี อันฟอเกทเดเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
She’s been cloned
(ชี บีน โคโลน)
It’s kind of incredible
(อิทซ ไคนด อ็อฝ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
She’s so unpredictable
(ชี โซ อันเพรนดิคเทเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
She’s been cloned, she’s been cloned, she’s been cloned
(ชี บีน โคโลน , ชี บีน โคโลน , ชี บีน โคโลน)

Now ladies does that make you cry?
(เนา เลดิส โด แดท เมค ยู คไร)
That Mona Lisa’s got to fly
(แดท โมนา ลีซา ก็อท ทู ฟไล)
Nobody really does…
(โนบอดี้ ริแอ็ลลิ โด)
Everyone, may we have a moment of silence? Right here
(เอ๊วี่วัน , เม วี แฮ็ฝ อะ โมเม็นท อ็อฝ ไซเล็นซ ไรท เฮียร)

God
(ก็อด)

She’s the original
(ชี ดิ ออริจินัล)
She’s unforgettable
(ชี อันฟอเกทเดเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
She’s been cloned
(ชี บีน โคโลน)
It’s kind of incredible
(อิทซ ไคนด อ็อฝ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
She’s so unpredictable
(ชี โซ อันเพรนดิคเทเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
That she’s home, that she’s home
(แดท ชี โฮม , แดท ชี โฮม)

She’s the original
(ชี ดิ ออริจินัล)
She’s unforgettable
(ชี อันฟอเกทเดเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
She’s been cloned
(ชี บีน โคโลน)
It’s kind of incredible
(อิทซ ไคนด อ็อฝ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
She’s so unpredictable
(ชี โซ อันเพรนดิคเทเบิล)
She wanted you to know
(ชี ว็อนท ยู ทู โน)
That she’s home, that she’s home, that she’s home
(แดท ชี โฮม , แดท ชี โฮม , แดท ชี โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mona Lisa คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น