เนื้อเพลง So Fine คำอ่านไทย Guns N’ Roses

How could she look so fine
( เฮา เคิด ชี ลุค โซ ไฟน)
How could it be she might be mine
(เฮา เคิด ดิท บี ชี ไมท บี ไมน)
How could she be so cool
(เฮา เคิด ชี บี โซ คูล)
I’ve been taken for a fool so many times
(แอฝ บีน เทคเอ็น ฟอ รา ฟูล โซ เมนอิ ไทม)
It’s a story of a man
(อิทซ ซา ซโทริ อ็อฝ อะ แม็น)
Who works as hard as he can
(ฮู เวิค แอ็ส ฮาด แอ็ส ฮี แค็น)
Just to be a man who stands on his own
(จัซท ทู บี อะ แม็น ฮู ซแท็นด ออน ฮิส โอน)
But the book always burns
(บัท เดอะ เบิค ออลเว เบิน)
As the story takes it turn
(แอ็ส เดอะ ซโทริ เทค ซิท เทิน)
An leaves a broken man
(แอน ลีฝ ซา บโรเค็น แม็น)
How could she be so cool
(เฮา เคิด ชี บี โซ คูล)
How could she be so fine
(เฮา เคิด ชี บี โซ ไฟน)
I owe a favor to a friend
(ไอ โอ อะ เฟเฝอะ ทู อะ ฟเร็นด)
My friends they always come through for me
(มาย ฟเร็นด เด ออลเว คัม ธรู ฟอ มี)
Yeah
(เย่)
It’s a story of a man
(อิทซ ซา ซโทริ อ็อฝ อะ แม็น)
Who works as hard as he can
(ฮู เวิค แอ็ส ฮาด แอ็ส ฮี แค็น)
Just to be a man who stands on his own
(จัซท ทู บี อะ แม็น ฮู ซแท็นด ออน ฮิส โอน)
But the book always burns
(บัท เดอะ เบิค ออลเว เบิน)
As the story takes it turn
(แอ็ส เดอะ ซโทริ เทค ซิท เทิน)
An leaves a broken man
(แอน ลีฝ ซา บโรเค็น แม็น)
If you could only live my life
(อิฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ไลฝ มาย ไลฟ)
You could see the difference you make to me
(ยู เคิด ซี เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ ยู เมค ทู มี)
To me
(ทู มี)
I’d look right up at night
(อาย ลุค ไรท อัพ แอ็ท ไนท)
And all I’d see was darkness
(แอ็นด ออล อาย ซี วอส ดาคเน็ซ)
Now I see the stars alright
(เนา ไอ ซี เดอะ ซทา ออลไร๊ท)
I wanna reach right up and grab one for you
(ไอ วอนนา รีช ไรท อัพ แอ็นด กแร็บ วัน ฟอ ยู)
When the lights went down in your house
(ฮเว็น เดอะ ไลท เว็นท เดาน อิน ยุร เฮาซ)
Yeah that made me happy
(เย่ แดท เมด มี แฮพพิ)
The sweat I make for you
(เดอะ ซเว็ท ไอ เมค ฟอ ยู)
Yeah…I think you know where that comes from
(เย่ ไอ ธิงค ยู โน ฮแว แดท คัม ฟร็อม)
Well I’d look right up at night
(เว็ล อาย ลุค ไรท อัพ แอ็ท ไนท)
And all I’d see was darkness
(แอ็นด ออล อาย ซี วอส ดาคเน็ซ)
Now I see the stars alright
(เนา ไอ ซี เดอะ ซทา ออลไร๊ท)
I wanna reach right up and grab one for you
(ไอ วอนนา รีช ไรท อัพ แอ็นด กแร็บ วัน ฟอ ยู)
When the lights went down in your house
(ฮเว็น เดอะ ไลท เว็นท เดาน อิน ยุร เฮาซ)
Yeah that made me happy
(เย่ แดท เมด มี แฮพพิ)
The sweat I make for you
(เดอะ ซเว็ท ไอ เมค ฟอ ยู)
I think you know where that comes from
(ไอ ธิงค ยู โน ฮแว แดท คัม ฟร็อม)
How could she look so good[So good]
(เฮา เคิด ชี ลุค โซ เกิด [ โซ เกิด ])
How could she be so fine
(เฮา เคิด ชี บี โซ ไฟน)
How could she be so cool
(เฮา เคิด ชี บี โซ คูล)
How could it be she might be mine
(เฮา เคิด ดิท บี ชี ไมท บี ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Fine คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น