เนื้อเพลง Gold Digger คำอ่านไทย Kanye West feat Jamie Foxx

[Jamie Foxx]
( [ เจมี่ ฟอกซฺ ])
She take my money when I’m in need
(ชี เทค มาย มันอิ ฮเว็น แอม อิน นีด)
Yea she’s a trifflin friend indeed
(เย ชี ซา trifflin ฟเร็นด อินดีด)
Oh she’s a gold digga way over town
(โอ ชี ซา โกลด ดิ๊กกา เว โอเฝอะ ทาวน์)
That dig’s on me
(แดท ดิก ออน มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[She takes my money]
([ ชี เทค มาย มันอิ ])
Now I aint sayin she a gold digger [When I’m Need]
(เนา ไอ เอน เซย์อิน ชี อะ โกลด ดิกเกอร์ [ ฮเว็น แอม นีด ])
But she aint messin wit no broke n*ggaz
(บัท ชี เอน เมซซิน วิท โน บโรค เอ็น *ggaz)
[She takes my money]
([ ชี เทค มาย มันอิ ])
Now I aint sayin she a gold digger [When I’m need]
(เนา ไอ เอน เซย์อิน ชี อะ โกลด ดิกเกอร์ [ ฮเว็น แอม นีด ])
but she aint messin wit no broke n*ggaz
(บัท ชี เอน เมซซิน วิท โน บโรค เอ็น *ggaz)
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Cutie the bomb
(คิวดี เดอะ บ็อม)
Met her at a beauty salon
(เม็ท เฮอ แรท อะ บยูทิ ซะลอง)
With a baby louis vuitton
(วิฑ อะ เบบิ ลุอี วูดทัน)
Under her underarm
(อันเดอะ เฮอ underarm)
She said I can tell you ROC
(ชี เซ็ด ดาย แค็น เท็ล ยู ร็อค)
I can tell by ya charm
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยา ชาม)
Far as girls you got a flock
(ฟา แอ็ส เกิล ยู ก็อท ดา ฟล็อค)
I can tell by ya charm and ya arm
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยา ชาม แอ็นด ยา อาม)
but I’m lookin for the one
(บัท แอม ลุคกิน ฟอ ดิ วัน)
have you seen her
(แฮ็ฝ ยู ซีน เฮอ)
My psychic told me she have a ass like Serena
(มาย ไซคิค โทลด มี ชี แฮ็ฝ อะ อาซ ไลค เซรีน่า)
Trina, Jennifer Lopez, four kids
(ทรีน่า , เจนนีเฟอร์ โลเพซ , โฟ คิด)
An i gotta take all they bad ass to show-biz
(แอน นาย กอททะ เทค ออล เด แบ็ด อาซ ทู โฌ บิซ)
Ok get ya kids but then they got their friends
(โอเค เก็ท ยา คิด บัท เด็น เด ก็อท แด ฟเร็นด)
I Pulled up in the Benz, they all got up In
(ไอ พุล อัพ อิน เดอะ เบนซฺ, เด ออล ก็อท อัพ อิน)
We all went to Den and then I had to pay
(วี ออล เว็นท ทู เด็น แอ็นด เด็น นาย แฮ็ด ทู เพ)
If you f*ckin with this girl then you betta be payed
(อิฟ ยู เอฟ *ckin วิฑ ดีซ เกิล เด็น ยู แบทดา บี เพ)
You know why
(ยู โน ฮไว)
It take too much to touch her
(อิท เทค ทู มัช ทู ทั๊ช เฮอ)
From what I heard she got a baby by Busta
(ฟร็อม ว็อท ไอ เฮิด ชี ก็อท ดา เบบิ ไบ บัสตร้า)
My best friend say she use to f*ck wit Usher
(มาย เบ็ซท ฟเร็นด เซ ชี ยูซ ทู เอฟ *ck วิท อัฌเออะ)
I dont care what none of yall say I still love her
(ไอ ด้อนท์ แค ว็อท นัน อ็อฝ ยอล เซ ไอ ซทิล ลัฝ เฮอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[She takes my money]
([ ชี เทค มาย มันอิ ])
Now I aint sayin she a gold digger [When I’m Need]
(เนา ไอ เอน เซย์อิน ชี อะ โกลด ดิกเกอร์ [ ฮเว็น แอม นีด ])
But she aint messin wit no broke n*ggaz
(บัท ชี เอน เมซซิน วิท โน บโรค เอ็น *ggaz)
[She takes my money]
([ ชี เทค มาย มันอิ ])

Now I aint sayin she a gold digger [When I’m need]
(เนา ไอ เอน เซย์อิน ชี อะ โกลด ดิกเกอร์ [ ฮเว็น แอม นีด ])
but she aint messin wit no broke n*ggaz
(บัท ชี เอน เมซซิน วิท โน บโรค เอ็น *ggaz)
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
18 years, 18 years
(18 เยีย , 18 เยีย)
She got one of yo kids got you for 18 years
(ชี ก็อท วัน อ็อฝ โย คิด ก็อท ยู ฟอ 18 เยีย)
I know somebody payin child support for one of his kids
(ไอ โน ซัมบอดี้ เพย์อิน ไชล ซัพโพท ฟอ วัน อ็อฝ ฮิส คิด)
His baby momma’s car and crib is bigger than his
(ฮิส เบบิ มอมมาคา แอ็นด คริบ อีส บี๊กเกอร์ แฑ็น ฮิส)
You will see him on TV Any Given Sunday
(ยู วิล ซี ฮิม ออน ทีวี เอนอิ กีฝเอ็น ซันดิ)
Win the Superbowl and drive off in a Hyundai
(วิน เดอะ ซูปเพอบอว แอ็นด ดไรฝ ออฟฟ อิน อะ ฮันเด)
She was spose to buy ya shorty TYCO with ya money
(ชี วอส สโพซซฺ ทู ไบ ยา ชอร์ทดิง TYCO วิฑ ยา มันอิ)
She went to the doctor got lypo with ya money
(ชี เว็นท ทู เดอะ ดอคเทอะ ก็อท lypo วิฑ ยา มันอิ)
She walkin around lookin like Michael with ya money
(ชี วอคกิน อะเรานด ลุคกิน ไลค ไมเล วิฑ ยา มันอิ)
Should of got that insured got GEICO for ya moneeey
(เชิด อ็อฝ ก็อท แดท อินฌูร ก็อท GEICO ฟอ ยา moneeey)
If you aint no punk holla We Want Prenup
(อิฟ ยู เอน โน พรัค ฮอลละ วี ว็อนท Prenup)
WE WANT PRENUP!, Yeaah
(วี ว็อนท PRENUP ! , เย้)
It’s something that you need to have
(อิทซ ซัมติง แดท ยู นีด ทู แฮ็ฝ)
Cause when she leave yo ass she gone leave with half
(คอส ฮเว็น ชี ลีฝ โย อาซ ชี กอน ลีฝ วิฑ ฮาล์ฟ)
18 years, 18 years
(18 เยีย , 18 เยีย)
And on her 18th birthday he found out it wasn’t his
(แอ็นด ออน เฮอ 18th เบริ์ดเดย์ ฮี เฟานด เอ้า ดิธ วอสซึ้น ฮิส)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
[She takes my money]
([ ชี เทค มาย มันอิ ])
Now I aint sayin she a gold digger [When I’m Need]
(เนา ไอ เอน เซย์อิน ชี อะ โกลด ดิกเกอร์ [ ฮเว็น แอม นีด ])
But she aint messin wit no broke n*ggaz
(บัท ชี เอน เมซซิน วิท โน บโรค เอ็น *ggaz)
[She takes my money]
([ ชี เทค มาย มันอิ ])
Now I aint sayin she a gold digger [When I’m need]
(เนา ไอ เอน เซย์อิน ชี อะ โกลด ดิกเกอร์ [ ฮเว็น แอม นีด ])
but she aint messin wit no broke n*ggaz
(บัท ชี เอน เมซซิน วิท โน บโรค เอ็น *ggaz)
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head get down [I gotta leave]
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน [ ไอ กอททะ ลีฝ ])
get down girl gone head
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
Now I aint sayin you a gold digger you got needs
(เนา ไอ เอน เซย์อิน ยู อะ โกลด ดิกเกอร์ ยู ก็อท นีด)
You dont want ya dude to smoke but he can’t buy weed
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ยา ดยูด ทู ซโมค บัท ฮี แค็นท ไบ วี)
You got out to eat and he cant pay yall cant leave
(ยู ก็อท เอ้า ทู อีท แอ็นด ฮี แค็นท เพ ยอล แค็นท ลีฝ)
There’s dishes in the back, he gotta roll up his sleeves
(แดร์ ดิสชิด ซิน เดอะ แบ็ค , ฮี กอททะ โรล อัพ ฮิส ซลีฝ)
But why yall washin watch him
(บัท ฮไว ยอล วัสชิน ว็อช ฮิม)
He gone make it into a Benz out of that Datson
(ฮี กอน เมค อิท อีนทุ อะ เบนซฺเอ้า อ็อฝ แดท Datson)
He got that ambition baby look in his eyes
(ฮี ก็อท แดท แอ็มบีฌอัน เบบิ ลุค อิน ฮิส ไอ)
This week he moppin floorz next week it’s the fries
(ดีซ วีค ฮี moppin floorz เน็คซท วีค อิทซ เดอะ ฟายสฺ)
So, stick by his side
(โซ , ซทิค ไบ ฮิส ไซด)
I know his dude’s ballin but yea thats nice
(ไอ โน ฮิส ดยูด บอลลิน บัท เย แด๊ท ไน๊ซ์)
And they gone keep callin and tryin
(แอ็นด เด กอน คีพ คอลลิน แอ็นด ทายอิน)
But you stay right girl
(บัท ยู ซเท ไรท เกิล)
But when you get on he leave yo a** for a white girl
(บัท ฮเว็น ยู เก็ท ออน ฮี ลีฝ โย อะ.-** ฟอ รา ฮไวท เกิล)

Get down girl gone head get down
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน)
Get down girl gone head get down
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน)
get down girl gone head get down
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด เก็ท เดาน)
get down girl gone head
(เก็ท เดาน เกิล กอน เฮ็ด)
[lemme hear dat bak]
([ เลมมี เฮีย แดซ บากคฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gold Digger คำอ่านไทย Kanye West feat Jamie Foxx

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น