เนื้อเพลง In Those Jeans คำอ่านไทย Ginuwine

In Those Jeans
( อิน โฑส จีน)
[Chorus]
([ โครัซ ])
Looking good plenty time
(ลุคอิง เกิด พเลนทิ ไทม)
Tell me is there any more room for me
(เท็ล มี อีส แดร์ เอนอิ โม รุม ฟอ มี)
In those jeans
(อิน โฑส จีน)
Pretty thick like I like it
(พรีททิ ธิค ไลค ไก ไลค อิท)
Tell me
(เท็ล มี)
is there any more room for me
(อีส แดร์ เอนอิ โม รุม ฟอ มี)
In those jeans
(อิน โฑส จีน)
Looking tasty really scrumptious
(ลุคอิง เทซทิ ริแอ็ลลิ scrumptious)
Tell me is there any more room for me
(เท็ล มี อีส แดร์ เอนอิ โม รุม ฟอ มี)

In those jeans
(อิน โฑส จีน)
Looking good plenty time
(ลุคอิง เกิด พเลนทิ ไทม)
Is there any more room for me
(อีส แดร์ เอนอิ โม รุม ฟอ มี)
In those jeans
(อิน โฑส จีน)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Got on my ride seen you from a far
(ก็อท ออน มาย ไรด ซีน ยู ฟร็อม มา ฟา)
And I couldn’t stop myself from looking hard
(แอ็นด ดาย คูดซึ่น ซท็อพ ไมเซลฟ ฟร็อม ลุคอิง ฮาด)
You wore these jeans
(ยู โว ฑิส จีน)
Girl you wore
(เกิล ยู โว)
these jeans and you
(ฑิส จีน แซน ยู)
Made a thug wanna cry something terrible
(เมด อะ ธัก วอนนา คไร ซัมติง เท๊อริเบิ้ล)
I had to have, have you for myself baby
(ไอ แฮ็ด ทู แฮ็ฝ , แฮ็ฝ ยู ฟอ ไมเซลฟ เบบิ)
You don’t know
(ยู ด้อนท์ โน)
what those jeans do to me
(ว็อท โฑส จีน ดู ทู มี)
Make me wanna get down on one knee
(เมค มี วอนนา เก็ท เดาน ออน วัน นี)
You got that thunder
(ยู ก็อท แดท ธันเดอะ)
And it only makes me wonder how it
(แอ็นด ดิท โอ๊นลี่ เมค มี วันเดอะ เฮา อิท)
feels
(ฟีล)
To get up in those jeans
(ทู เก็ท อัพ อิน โฑส จีน)
Oh those jeans
(โอ โฑส จีน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
You are the bomb
(ยู อาร์ เดอะ บ็อม)
Girl you tight to death
(เกิล ยู ไทท ทู เด็ธ)
I don’t know the words to say to you
(ไอ ด้อนท์ โน เดอะ เวิด ทู เซ ทู ยู)
All that i know, baby all i know is
(ออล แดท ไอ โน , เบบิ ออล ไอ โน อีส)
that
(แดท)
I’m loving what I see and I’m feeling you
(แอม ลัฝอิง ว็อท ไอ ซี แอ็นด แอม ฟีลอิง ยู)
I wanna know, all I wanna know is if
(ไอ วอนนา โน , ออล ไอ วอนนา โน อีส อิฟ)
I could have what’s up in those
(ไอ เคิด แฮ็ฝ ว็อท อัพ อิน โฑส)
jeans
(จีน)
Baby can I have what’s up in those jeans
(เบบิ แค็น นาย แฮ็ฝ ว็อท อัพ อิน โฑส จีน)
Don’t get alarmed cause I don’t mean no harm
(ด้อนท์ เก็ท อะลาม คอส ไอ ด้อนท์ มีน โน ฮาม)
But I love the way you
(บัท ไอ ลัฝ เดอะ เว ยู)
wear those jeans
(แว โฑส จีน)
Levis, Prada, BabyPhat, I love them
(ลีฝวิซ , พราดา , BabyPhat , ไอ ลัฝ เฑ็ม)
Love the way you, wearing them I love them can
(ลัฝ เดอะ เว ยู , เวียริง เฑ็ม ไอ ลัฝ เฑ็ม แค็น)
Calvin, Iceberg,
(Calvin , ไอซเบิก ,)
Sergio, I love them
(Sergio , ไอ ลัฝ เฑ็ม)
Trying to get inside of those
(ทไรอิง ทู เก็ท อีนไซด อ็อฝ โฑส)
Yeah Yeah Yeah
(เย่ เย่ เย่)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I wanna say that them jeans looking good fitting right
(ไอ วอนนา เซ แดท เฑ็ม จีน ลุคอิง เกิด ฟีททิง ไรท)
Baby damn those jeans
(เบบิ แด็ม โฑส จีน)
Any kind doesn’t matter you could win ’em
(เอนอิ ไคนด ดัสอินท แมทเทอะ ยู เคิด วิน เอ็ม)
you look fine
(ยู ลุค ไฟน)
Baby damn those jeans
(เบบิ แด็ม โฑส จีน)
Anytime that I see you I want in, you wear them well
(เอนี่ไทม์ แดท ไอ ซี ยู ไอ ว็อนท อิน , ยู แว เฑ็ม เว็ล)
Baby damn those jeans
(เบบิ แด็ม โฑส จีน)
You
(ยู)
the sh*t you the bomb
(เดอะ ฌะ *ที ยู เดอะ บ็อม)
All I wanna know is can I have what’s in those jeans
(ออล ไอ วอนนา โน อีส แค็น นาย แฮ็ฝ ว็อท ซิน โฑส จีน)
Can I get in those can I baby
(แค็น นาย เก็ท อิน โฑส แค็น นาย เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Those Jeans คำอ่านไทย Ginuwine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น