เนื้อเพลง Tell Me, Tell Me…Baby คำอ่านไทย N’Sync

Oh Oh
( โอ โอ)
Hold on
(โฮลด ออน)
Ah you know what?
(อา ยู โน ว็อท)
Can we back it up just a little bit?
(แค็น วี แบ็ค อิท อัพ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท)

I said why
(ไอ เซ็ด ฮไว)
I said why
(ไอ เซ็ด ฮไว)
Why
(ฮไว)
Tell me, tell me, tell me, tell me…
(เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี , เท็ล มี)
Oh, oh,
(โอ , โอ ,)
yeah
(เย่)

We were born the same day
(วี เวอ บอน เดอะ เซม เด)
We even think the same way
(วี อีเฝ็น ธิงค เดอะ เซม เว)
It couldn’t be more right
(อิท คูดซึ่น บี โม ไรท)
We are what they call a perfect match
(วี อาร์ ว็อท เด คอล อะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
It’s something that you can’t touch
(อิทซ ซัมติง แดท ยู แค็นท ทั๊ช)
Down to the last bone, you’re my baby
(เดาน ทู เดอะ ลาซท บอน , ยัวร์ มาย เบบิ)
But to be honest there’s just one thing
(บัท ทู บี ออนเอ็ซท แดร์ จัซท วัน ธิง)
A part that is missing
(อะ พาท แดท อีส มีซซิง)
You don’t seem to care at all
(ยู ด้อนท์ ซีม ทู แค แอ็ท ดอร์)

Tell me, tell me, baby
(เท็ล มี , เท็ล มี , เบบิ)
How come you don’t wanna love me
(เฮา คัม ยู ด้อนท์ วอนนา ลัฝ มี)
Don’t you know that I can’t breathe, without you
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ แค็นท บรีฑ , วิเฑาท ยู)
Tell me, tell me, just how
(เท็ล มี , เท็ล มี , จัซท เฮา)
What am I supposed to do, right now
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู , ไรท เนา)
Why can’t you love me?
(ฮไว แค็นท ยู ลัฝ มี)
Why? Tell me, my baby
(ฮไว เท็ล มี , มาย เบบิ)

Now from the moment we met
(เนา ฟร็อม เดอะ โมเม็นท วี เม็ท)
I thought that I was all set
(ไอ ธอท แดท ไอ วอส ซอร์ เซ็ท)
How could I be so wrong
(เฮา เคิด ดาย บี โซ ร็อง)
Now I’m hearing that you’re seeing someone new
(เนา แอม เฮียริง แดท ยัวร์ ซีอิง ซัมวัน นยู)
And I wanna know who
(แอ็นด ดาย วอนนา โน ฮู)
But does he love you like I do?
(บัท โด ฮี ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)
my baby
(มาย เบบิ)

But I promise you this one thing
(บัท ไอ พรอมอิซ ยู ดีซ วัน ธิง)
Whatever that’s been said
(ฮว็อทเอฝเออะ แด๊ท บีน เซ็ด)
I will make it up to you
(ไอ วิล เมค อิท อัพ ทู ยู)
So tell me baby
(โซ เท็ล มี เบบิ)

So Tell me, tell me, baby
(โซ เท็ล มี , เท็ล มี , เบบิ)
How come you don’t wanna love me
(เฮา คัม ยู ด้อนท์ วอนนา ลัฝ มี)
Don’t you know that I can’t breathe, without you
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ แค็นท บรีฑ , วิเฑาท ยู)
Tell me, tell me, just how
(เท็ล มี , เท็ล มี , จัซท เฮา)
What am I supposed to do, right now
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู , ไรท เนา)
Why can’t you love me?
(ฮไว แค็นท ยู ลัฝ มี)
Why? Tell me, my baby
(ฮไว เท็ล มี , มาย เบบิ)

for getting under my skin
(ฟอ เกดดดิ้ง อันเดอะ มาย ซคิน)
for messing up my mind
(ฟอ เมซซิง อัพ มาย ไมนด)
For never letting me in to your life and
(ฟอ เนฝเวอะ เลทดิง มี อิน ทู ยุร ไลฟ แอ็นด)
Tell me baby how come you don’t you wanna love me
(เท็ล มี เบบิ เฮา คัม ยู ด้อนท์ ยู วอนนา ลัฝ มี)
And am I supposed to live without
(แอ็นด แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ไลฝ วิเฑาท)
If there is no way
(อิฟ แดร์ อีส โน เว)
To make you
(ทู เมค ยู)
Feel the same way too
(ฟีล เดอะ เซม เว ทู)
You, oh
(ยู , โอ)

Tell me, tell me
(เท็ล มี , เท็ล มี)
Tell me, tell me
(เท็ล มี , เท็ล มี)
We were born the same day
(วี เวอ บอน เดอะ เซม เด)
We even think the same way
(วี อีเฝ็น ธิงค เดอะ เซม เว)
We are what they all call a perfect match
(วี อาร์ ว็อท เด ออล คอล อะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)

Tell me baby
(เท็ล มี เบบิ)
How come you don’t wanna love me
(เฮา คัม ยู ด้อนท์ วอนนา ลัฝ มี)
Don’t you know that I can’t breathe, without you
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ แค็นท บรีฑ , วิเฑาท ยู)
Tell me, tell me, just how
(เท็ล มี , เท็ล มี , จัซท เฮา)
What am I supposed to do, right now
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู , ไรท เนา)
Why can’t you love me?
(ฮไว แค็นท ยู ลัฝ มี)
so tell me, why can’t you love me
(โซ เท็ล มี , ฮไว แค็นท ยู ลัฝ มี)
[Why? Tell me, my baby ]
([ ฮไว เท็ล มี , มาย เบบิ ])

Tell me, tell me, baby
(เท็ล มี , เท็ล มี , เบบิ)
How come you don’t wanna love me
(เฮา คัม ยู ด้อนท์ วอนนา ลัฝ มี)
Don’t you know that I can’t breathe without you
(ด้อนท์ ยู โน แดท ไอ แค็นท บรีฑ วิเฑาท ยู)
Tell me, tell me, just how
(เท็ล มี , เท็ล มี , จัซท เฮา)
What am I supposed to do, right now
(ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู , ไรท เนา)
[what am I supposed to do]
([ ว็อท แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ดู ])
Why can’t you love me?
(ฮไว แค็นท ยู ลัฝ มี)
Tell , tell , tell me, why
(เท็ล , เท็ล , เท็ล มี , ฮไว)
Tell , tell , tell me, yeah
(เท็ล , เท็ล , เท็ล มี , เย่)
Tell , tell , tell me, yeah
(เท็ล , เท็ล , เท็ล มี , เย่)
oh, I said, tell, me, baby
(โอ , ไอ เซ็ด , เท็ล , มี , เบบิ)
Tell , tell , tell me, yeah
(เท็ล , เท็ล , เท็ล มี , เย่)
Tell , tell, tell me, yeah
(เท็ล , เท็ล , เท็ล มี , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me, Tell Me…Baby คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น