เนื้อเพลง Paint It Black คำอ่านไทย Vanessa Carlton

I see a red door and I want it painted black,
( ไอ ซี อะ เร็ด โด แอ็นด ดาย ว็อนท ดิธ เพนท บแล็ค ,)
no colours anymore, I want them to turn black,
(โน คัลเออะ แอนนี่มอ , ไอ ว็อนท เฑ็ม ทู เทิน บแล็ค ,)
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
(ไอ ซี เดอะ เกิล วอค ไบ ดเรซ อิน แด ซัมเมอะ คโลฑ)
I have to turn my head until my darkness goes
(ไอ แฮ็ฝ ทู เทิน มาย เฮ็ด อันทีล มาย ดาคเน็ซ โกซ)

I see a line of cars and they are painted black
(ไอ ซี อะ ไลน อ็อฝ คา แซน เด อาร์ เพนท บแล็ค)
with flowers and my love both never to come back
(วิฑ ฟเลาเออะ แซน มาย ลัฝ โบธ เนฝเวอะ ทู คัม แบ็ค)
I see people turn their heads and quickly look away
(ไอ ซี พี๊เพิ่ล เทิน แด เฮ็ด แซน ควีคลิ ลุค อะเว)
like a new born baby it just happens every day
(ไลค เก นยู บอน เบบิ อิท จัซท แฮพเพ็น เอฝริ เด)

I look inside myself and see my heart is black
(ไอ ลุค อีนไซด ไมเซลฟ แอ็นด ซี มาย ฮาท อีส บแล็ค)
I see my red door and its heading into black
(ไอ ซี มาย เร็ด โด แอ็นด อิทซ เฮดอิง อีนทุ บแล็ค)
maybe then I’ll fade away and not have to face the facts
(เมบี เด็น แอล เฝด อะเว แอ็นด น็อท แฮ็ฝ ทู เฟซ เดอะ แฟ็คท)
it’s not easy facing up when your whole world is black
(อิทซ น็อท อีสอิ เฟซอิง อัพ ฮเว็น ยุร โฮล เวิลด อีส บแล็ค)

I wanna see it painted painted, painted black, oh baby
(ไอ วอนนา ซี อิท เพนท เพนท , เพนท บแล็ค , โอ เบบิ)
I wanna see it painted painted, painted black, oh baby
(ไอ วอนนา ซี อิท เพนท เพนท , เพนท บแล็ค , โอ เบบิ)

No more will my green see turn a deeper blue
(โน โม วิล มาย กรีน ซี เทิน อะ ดิพเพอบลู)
I could not foresee this thing happening to you
(ไอ เคิด น็อท โฟซี ดีซ ธิง แฮพเพะนิง ทู ยู)
If I look hard enough into the setting sun
(อิฟ ฟาย ลุค ฮาด อินัฟ อีนทุ เดอะ เซททิง ซัน)
my love will laugh with me before the morning comes
(มาย ลัฝ วิล ลาฟ วิฑ มี บิโฟ เดอะ มอนิง คัม)

I wanna see it painted painted, painted black, oh
(ไอ วอนนา ซี อิท เพนท เพนท , เพนท บแล็ค , โอ)
black as night, black as coal
(บแล็ค แอ็ส ไนท , บแล็ค แอ็ส โคล)
I wanna see the sun blotted out from the sky
(ไอ วอนนา ซี เดอะ ซัน blotted เอ้า ฟร็อม เดอะ ซไค)
painted, painted, painted black oh baby
(เพนท , เพนท , เพนท บแล็ค โอ เบบิ)
painted painted, painted black
(เพนท เพนท , เพนท บแล็ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paint It Black คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น