เนื้อเพลง Face Of Love คำอ่านไทย Jewel

until tonight
( อันทีล ทุไนท)
my heart was just half full
(มาย ฮาท วอส จัซท ฮาล์ฟ ฟูล)
i’d never known the fruit which fed the soul
(อาย เนฝเวอะ โนน เดอะ ฟรูท ฮวิช เฟ็ด เดอะ โซล)
but now i see what may put to rest my longing
(บัท เนา ไอ ซี ว็อท เม พัท ทู เร็ซท มาย ลองอิง)
for i have seen, the face of love
(ฟอ ไอ แฮ็ฝ ซีน , เดอะ เฟซ อ็อฝ ลัฝ)
the grace of god, the face of love
(เดอะ กเรซ อ็อฝ ก็อด , เดอะ เฟซ อ็อฝ ลัฝ)
in silence i feared my heart
(อิน ไซเล็นซ ไอ เฟีย มาย ฮาท)
would remain words unheard
(เวิด ริเมน เวิด unheard)
inside a separateness of skin
(อีนไซด อะ เซพอะริทเน็ซ อ็อฝ ซคิน)
but now i know that the skin just veils the soul
(บัท เนา ไอ โน แดท เดอะ ซคิน จัซท เฝล เดอะ โซล)
for i have seen, the face of love
(ฟอ ไอ แฮ็ฝ ซีน , เดอะ เฟซ อ็อฝ ลัฝ)
the grace of god, the face of love
(เดอะ กเรซ อ็อฝ ก็อด , เดอะ เฟซ อ็อฝ ลัฝ)
so take my hand and knowing
(โซ เทค มาย แฮ็นด แอ็นด โนอิง)
with it i also give my heart
(วิฑ อิท ไอ ออลโซ กิฝ มาย ฮาท)
wanting never to be separate again
(วอนทิง เนฝเวอะ ทู บี เซพอะริท อะเกน)
let eternity begin
(เล็ท อิเทอนิทิ บีกีน)
if you were flame
(อิฟ ยู เวอ ฟเลม)
i’d allow myself to be consumed completely
(อาย แอ็ลเลา ไมเซลฟ ทู บี ค็อนซยูม ค็อมพลีทลี)
were you wind i would wish you pass through me
(เวอ ยู วินด ดาย เวิด วิฌ ยู เพซ ธรู มี)
but now i know that the skin just veils the soul
(บัท เนา ไอ โน แดท เดอะ ซคิน จัซท เฝล เดอะ โซล)
for i have seen, the face of love
(ฟอ ไอ แฮ็ฝ ซีน , เดอะ เฟซ อ็อฝ ลัฝ)
the grace of god, the face of love
(เดอะ กเรซ อ็อฝ ก็อด , เดอะ เฟซ อ็อฝ ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Face Of Love คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น