เนื้อเพลง Boys คำอ่านไทย Smile DK

Boys boys, be my boy – I wanna feel your body
( บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา ฟีล ยุร บอดอิ)
Boys boys, be my boy – Tonight I’m ready, honey
(บอย บอย , บี มาย บอย ทุไนท แอม เรดอิ , ฮันอิ)
Boys boys, be my boy – I wanna be your lover girl…
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ เกิล)
Be my lover boy
(บี มาย ลัฝเออะ บอย)

Boys boys, be my boy – I wanna feel your body
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา ฟีล ยุร บอดอิ)
Boys boys, be my boy – Tonight I’m ready, honey
(บอย บอย , บี มาย บอย ทุไนท แอม เรดอิ , ฮันอิ)
Boys boys, be my boy – I wanna be your lover girl…
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ เกิล)
Be my lover boy
(บี มาย ลัฝเออะ บอย)

Hot summer time, always something on my mind
(ฮ็อท ซัมเมอะ ไทม , ออลเว ซัมติง ออน มาย ไมนด)
A kind of magic in the air
(อะ ไคนด อ็อฝ แมจอิค อิน ดิ แอ)
I’m on the run to a sunny paradise
(แอม ออน เดอะ รัน ทู อะ ซันนิ แพระไดส)
With crowded beaches everywhere
(วิฑ คเราด beaches เอวี่แวร์)

I’m just the girl who’s looking for some fun
(แอม จัซท เดอะ เกิล ฮู ลุคอิง ฟอ ซัม ฟัน)
It’s time to get things started
(อิทซ ไทม ทู เก็ท ธิง ซทาท)
So come on, everybody!
(โซ คัมมอน , เอวี่บอดี้ !)

Boys boys, be my boy – I wanna feel your body
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา ฟีล ยุร บอดอิ)
Boys boys, be my boy – Tonight I’m ready, honey
(บอย บอย , บี มาย บอย ทุไนท แอม เรดอิ , ฮันอิ)
Boys boys, be my boy – I wanna be your lover girl…
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ เกิล)
Be my lover boy
(บี มาย ลัฝเออะ บอย)

Hot summer night, always makes me lose control
(ฮ็อท ซัมเมอะ ไนท , ออลเว เมค มี ลูส ค็อนทโรล)
It feels like heaven, now I’m free
(อิท ฟีล ไลค เฮฝเอ็น , เนา แอม ฟรี)
And all the boys, if ya wanna feel the heat
(แอ็นด ออล เดอะ บอย , อิฟ ยา วอนนา ฟีล เดอะ ฮีท)
Just come along and play with me
(จัซท คัม อะลอง แอ็นด พเล วิฑ มี)

I’m just the girl who’s looking for some fun
(แอม จัซท เดอะ เกิล ฮู ลุคอิง ฟอ ซัม ฟัน)
It’s time to get things started
(อิทซ ไทม ทู เก็ท ธิง ซทาท)
Some come on, everybody!
(ซัม คัมมอน , เอวี่บอดี้ !)

Boys boys, be my boy – I wanna feel your body
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา ฟีล ยุร บอดอิ)
Boys boys, be my boy – Tonight I’m ready, honey
(บอย บอย , บี มาย บอย ทุไนท แอม เรดอิ , ฮันอิ)
Boys boys, be my boy – I wanna be your lover girl…
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ เกิล)
Be my lover boy!
(บี มาย ลัฝเออะ บอย !)

Boys boys, be my boy – I wanna feel your body
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา ฟีล ยุร บอดอิ)
Boys boys, be my boy – Tonight I’m ready, honey
(บอย บอย , บี มาย บอย ทุไนท แอม เรดอิ , ฮันอิ)
Boys boys, be my boy – I wanna be your lover girl…
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ เกิล)
Be my lover boy
(บี มาย ลัฝเออะ บอย)

Boys, boys be my boy…..
(บอย , บอย บี มาย บอย)
Boys, boys be my boy….
(บอย , บอย บี มาย บอย)

Boys boys, be my boy – I wanna feel your body
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา ฟีล ยุร บอดอิ)
Boys boys, be my boy – Tonight I’m ready, honey
(บอย บอย , บี มาย บอย ทุไนท แอม เรดอิ , ฮันอิ)
Boys boys, be my boy – I wanna be your lover girl…
(บอย บอย , บี มาย บอย ไอ วอนนา บี ยุร ลัฝเออะ เกิล)
Be my lover boy
(บี มาย ลัฝเออะ บอย)
[2x]
([ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boys คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น