เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Juvenile

[Mannie Talking:]
( [ Mannie ทอคอิง : ])
Ladies and Gentlemen, boys and girls
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , บอย แซน เกิล)
lil children, dogs and cats
(ลิล ชีลดเร็น , ด็อก แซน แค็ท)
right now, you are listening to the incredible drum patterns of
(ไรท เนา , ยู อาร์ ลิเซินนิง ทู ดิ อินเคร๊ดิเบิ้ล ดรัม แพทเทิน อ็อฝ)
DJ Mannie Fresh
(ดีเจ Mannie ฟเร็ฌ)

LADIES AND GENTLEMEN !
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)

[Chorus [X2]]
([ โครัซ [ X2 ] ])
Mannie: I’m a buy cars, I’m a get clothes, I’m a rock jewels,
(Mannie : แอม มา ไบ คา , แอม มา เก็ท คโลฑ , แอม มา ร็อค จูเอ็ล ,)
Marble on floors, I’m a blow tweeds,
(ม๊าร์เบิ้ล ออน ฟโล , แอม มา บโล ทวีด ,)
Got alot of drinks, steppin out, gators, coca-cola mink
(ก็อท อล๊อต อ็อฝ ดริงค , สเตปปิน เอ้า , เกเดอร์ , โคกา โคละ มิงค)
Juvenile: I Need it in my life, I want it in my life
(จูฝิไนล : ไอ นีด ดิท อิน มาย ไลฟ , ไอ ว็อนท ดิธ อิน มาย ไลฟ)
come put it in my life, I’m a keep it in my life
(คัม พัท ดิธ อิน มาย ไลฟ , แอม มา คีพ อิท อิน มาย ไลฟ)

[Verse 1 [Juvenile]]
([ เฝิซ วัน [ จูฝิไนล ] ])
Its ya boy Juve, from the magnolia, still loakin,
(อิทซ ยา บอย Juve , ฟร็อม เดอะ แม็กโนเลียะ , ซทิล loakin ,)
You girls gon’ know whats up with me
(ยู เกิล ก็อน โน ว็อท อัพ วิฑ มี)
Bust it wide open,
(บัซท ดิธ ไวด โอเพ็น ,)
Loose chest, loose booty,
(ลูซ เช็ซท , ลูซ บูทิ ,)
round down and up,
(เรานด เดาน แอ็นด อัพ ,)
if a gangsta can’t touch it, what you bouncin it fo’
(อิฟ อะ แก๊งซดา แค็นท ทั๊ช อิท , ว็อท ยู เบ๊าซิน หนิด โฟ)
Now give me leway, watch how a G play
(เนา กิฝ มี leway , ว็อช เฮา อะ จี พเล)
Watch how my name get caught up in the he and she say
(ว็อช เฮา มาย เนม เก็ท คอท อัพ อิน เดอะ ฮี แอ็นด ชี เซ)
Its UTP day, we with the streets may
(อิทซ UTP เด , วี วิฑ เดอะ ซทรีท เม)
They represent us when they hear us at the DJs
(เด เรพริเสนท อัซ ฮเว็น เด เฮีย อัซ แอ็ท เดอะ ดีเจซ)
Break bread with me player, demand with me
(บเรค บเร็ด วิฑ มี เพย์เยอร์ , ดิมานด วิฑ มี)
though we was beefin , your supposed to spend your cash with me
(โธ วี วอส บีฟิน , ยุร ซัพโพส ทู ซเพ็นด ยุร แค็ฌ วิฑ มี)
I’m in here last with me, hold me down, give me a whip, give me
(แอม อิน เฮียร ลาซท วิฑ มี , โฮลด มี เดาน , กิฝ มี อะ ฮวิพ , กิฝ มี)
a trick and let her blow me down,
(อะ ทริค แอ็นด เล็ท เฮอ บโล มี เดาน ,)
I’m so gutter, I’m so slick, i’m so grimey
(แอม โซ กัทเทอะ , แอม โซ ซลิค , แอม โซ แกรมมี)
I promise you something, I bet you gon find me
(ไอ พรอมอิซ ยู ซัมติง , ไอ เบ็ท ยู ก็อน ไฟนด มี)
I’m a eat, purchase, whatever I please
(แอม มา อีท , เพอชิซ , ฮว็อทเอฝเออะ ไอ พลีส)
CO, give me the keys, aww please, I need two of these
(โค , กิฝ มี เดอะ คี , อาวว พลีส , ไอ นีด ทู อ็อฝ ฑิส)

[Chorus [X1]]
([ โครัซ [ X1 ] ])

[Verse 2 [Juvenile]]
([ เฝิซ ทู [ จูฝิไนล ] ])
I’m a be so courageous,
(แอม มา บี โซ คะเรจัซ ,)
and so contagious,
(แอ็นด โซ ค็อนเทจัซ ,)
Until my jail rap sheets gonna recieve mo’ pages,
(อันทีล มาย เจล แร็พ ฌีท กอนนะ รีซิฝ โม เพจ ,)
Listen to Juve cuz this my year mon’ [my year mon’]
(ลิ๊สซึ่น ทู Juve คัซ ดีซ มาย เยีย มอง [ มาย เยีย มอง ])
Invision I’m bout to kick it in here mon’ [in here mon’]
(Invision แอม เบาท ทู คิด อิท อิน เฮียร มอง [ อิน เฮียร มอง ])
Don’t you see the Soldiers and Bauds when I appear mon’ [appear mon’]
(ด้อนท์ ยู ซี เดอะ โซลเจอะ แซน Bauds ฮเว็น นาย แอ็พเพีย มอง [ แอ็พเพีย มอง ])
About being written on my face cuz I know fear mon’ [fear mon’]
(อะเบาท บีอิง วึ้น ออน มาย เฟซ คัซ ไอ โน เฟีย มอง [ เฟีย มอง ])
Me and my team got a scheme to go light the block up,
(มี แอ็นด มาย ทีม ก็อท ดา ซคีม ทู โก ไลท เดอะ บล็อค อัพ ,)
Skip, Smoove put in work and wacko poppin the chopper
(ซคิพ , Smoove พัท อิน เวิค แอ็นด wacko พอพปิน เดอะ ชอปเพอ)
I Scream the ” U ” cuz I mean it,
(ไอ ซครีม เดอะ ” ยู ” คัซ ไอ มีน หนิด ,)
the only difference is you be throwing your set up when you screamin
(ดิ โอ๊นลี่ ดีฟเฟอะเร็นซ อีส ยู บี โตววิง ยุร เซ็ท อัพ ฮเว็น ยู สครีมมิน)
I Seen it, Man all of the obstacles that I been through,
(ไอ ซีน หนิด , แม็น ออล อ็อฝ ดิ อ๊อบสเทเคิ่ล แดท ไอ บีน ธรู ,)
what make you think i’m a be scared of a trick like you,
(ว็อท เมค ยู ธิงค แอม มา บี ซคา อ็อฝ อะ ทริค ไลค ยู ,)
I’m ya dog, let me get it all consign me,
(แอม ยา ด็อก , เล็ท มี เก็ท ดิธ ดอร์ ค็อนไซน มี ,)
you ain’t paid them last people yet,
(ยู เอน เพลด เฑ็ม ลาซท พี๊เพิ่ล เย็ท ,)
dog don’t even remind me,
(ด็อก ด้อนท์ อีเฝ็น ริไมนด มี ,)
I gain knowlege, my game polished, and it is obvious
(ไอ เกน knowlege , มาย เกม โพลอิฌ , แอ็นด ดิท อีส ออบเฝียซ)
you can’t block it, you can’t knock it, this is profit
(ยู แค็นท บล็อค อิท , ยู แค็นท น็อค อิท , ดีซ ซิส พรอฟอิท)

[Chorus [X1]]
([ โครัซ [ X1 ] ])

[Verse 3 [Juvenile]]
([ เฝิซ ที [ จูฝิไนล ] ])
Can I untape the clips and chill ?
(แค็น นาย untape เดอะ คลิพ แซน ชิล)
Show my clicks its real,
(โฌ มาย คลิค อิทซ ริแอ็ล ,)
Can my people shop in Beverly Hills,
(แค็น มาย พี๊เพิ่ล ฌ็อพ อิน เบฝเวอรี ฮิล ,)
I got alot of work I know thats gonna be ahead of me still,
(ไอ ก็อท อล๊อต อ็อฝ เวิค ไอ โน แด๊ท กอนนะ บี อะเฮด อ็อฝ มี ซทิล ,)
But my peace mentality gon’ keep me ahead in the field
(บัท มาย พีซ เม็นแทลอิทิ ก็อน คีพ มี อะเฮด อิน เดอะ ฟีลด)
Pardon me, but I got paper to chase,
(พ๊าร์ด่อน มี , บัท ไอ ก็อท เพเพอะ ทู เชซ ,)
Now cut thru the talking and bring me straight to the safe,
(เนา คัท ธรู เดอะ ทอคอิง แอ็นด บริง มี ซทเรท ทู เดอะ เซฟ ,)
I know where the cameras at and I’m destroying the tape,
(ไอ โน ฮแว เดอะ แคมเออะระ แอ็ท แอ็นด แอม เดสดรอยอิง เดอะ เทพ ,)
I’m not leaving no evidence for the forensics to trace,
(แอม น็อท ลีฝอิงส โน เอฝอิเด็นซ ฟอ เดอะ โฟะเรนซิค ทู เทร๊ซ ,)
I had a problem on my hand, a few bills I had been payin’,
(ไอ แฮ็ด อะ พรอบเล็ม ออน มาย แฮ็นด , อะ ฟยู บิล ซาย แฮ็ด บีน เพย์อิน ,)
I figured about a lil’bit less than 75 grand,
(ไอ ฟีกยุร อะเบาท ดา lilbit เลซ แฑ็น 75 แกรนด์ ,)
and my dog Rocky, caught a nickel for a pistol,
(แอ็นด มาย ด็อก รอคคิ , คอท ดา นีคเค็ล ฟอ รา พิ๊สท่อล ,)
Its serious when the federales comin’ to get you,
(อิทซ ซีเรียซ ฮเว็น เดอะ federales คัมอิน ทู เก็ท ยู ,)
Life is at a standstill, all change in this damn field,
(ไลฟ อีส แอ็ท ดา standstill , ออล เชนจ อิน ดีซ แด็ม ฟีลด ,)
What you say, can get you and ya mans killed,
(ว็อท ยู เซ , แค็น เก็ท ยู แอ็นด ยา แม็น คิล ,)
This my last chance to come up, this gotta be it,
(ดีซ มาย ลาซท ชานซ ทู คัม อัพ , ดีซ กอททะ บี อิท ,)
Juve comin up, the first round’ lottery pick
(Juve คัมอิน อัพ , เดอะ เฟิซท เรานด ลอทเทอะริ พิค)

[Chorus [X1]]
([ โครัซ [ X1 ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Life คำอ่านไทย Juvenile

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น