เนื้อเพลง Us Against The World คำอ่านไทย Play

There is no one else that I can say this to
( แดร์ อีส โน วัน เอ็ลซ แดท ไอ แค็น เซ ดีซ ทู)
And there is nothing better
(แอ็นด แดร์ อีส นัธอิง เบทเทอะ)
Than to talk to you
(แฑ็น ทู ทอค ทู ยู)
If you have a problem
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ พรอบเล็ม)
I’ll be here for you
(แอล บี เฮียร ฟอ ยู)
But girl, you’ll always know that
(บัท เกิล , โยว ออลเว โน แดท)
It’s us against the world
(อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)

I met someone the other night
(ไอ เม็ท ซัมวัน ดิ อัฑเออะ ไนท)
Someone I really started to like
(ซัมวัน ไอ ริแอ็ลลิ ซทาท ทู ไลค)
How will I know if it’s right for me?
(เฮา วิล ไอ โน อิฟ อิทซ ไรท ฟอ มี)
I wonder if we were meant to be
(ไอ วันเดอะ อิฟ วี เวอ เม็นท ทู บี)
Don’t start to like him too much
(ด้อนท์ ซทาท ทู ไลค ฮิม ทู มัช)
Too soon
(ทู ซูน)

*Chorus*
(*โครัซ *)
There is no one else that I can say this to
(แดร์ อีส โน วัน เอ็ลซ แดท ไอ แค็น เซ ดีซ ทู)
And there is nothing better
(แอ็นด แดร์ อีส นัธอิง เบทเทอะ)
Than to talk to you
(แฑ็น ทู ทอค ทู ยู)
If you have a problem
(อิฟ ยู แฮ็ฝ อะ พรอบเล็ม)
I’ll be here for you
(แอล บี เฮียร ฟอ ยู)
But girl, you’ll always know that
(บัท เกิล , โยว ออลเว โน แดท)
It’s us against the world
(อิทซ อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด)

You know that boy I started to see?
(ยู โน แดท บอย ไอ ซทาท ทู ซี)
He thinks he can have it all for free
(ฮี ธิงค ฮี แค็น แฮ็ฝ อิท ดอร์ ฟอ ฟรี)
I wonder if he’s the one for me
(ไอ วันเดอะ อิฟ อีส ดิ วัน ฟอ มี)
I try to talk to myself in to see
(ไอ ทไร ทู ทอค ทู ไมเซลฟ อิน ทู ซี)
Don’t start to like him too much
(ด้อนท์ ซทาท ทู ไลค ฮิม ทู มัช)
Too soon
(ทู ซูน)

*Chorus 2xs*
(*โครัซ 2xs*)

Whenever you’re near
(ฮเว็นเอฝเออะ ยัวร์ เนีย)
There is no fear
(แดร์ อีส โน เฟีย)
It feels like there’s nothing I can do
(อิท ฟีล ไลค แดร์ นัธอิง ไอ แค็น ดู)
You make me feel strong
(ยู เมค มี ฟีล ซทร็อง)
Cause it’s here with that I belong
(คอส อิทซ เฮียร วิฑ แดท ไอ บิลอง)

*Chorus but skip the ” Us against the world ” part*
(*โครัซ บัท ซคิพ เดอะ ” อัซ อะเกนซท เดอะ เวิลด ” พาท *)
[Ooooooohhhhh]
([ อู~ ])

There is nobody else but you
(แดร์ อีส โนบอดี้ เอ็ลซ บัท ยู)
That makes me feel the way that I do
(แดท เมค มี ฟีล เดอะ เว แดท ไอ ดู)
There is nobody else but you
(แดร์ อีส โนบอดี้ เอ็ลซ บัท ยู)

*Chorus 2xs*
(*โครัซ 2xs*)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Us Against The World คำอ่านไทย Play

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น