เนื้อเพลง Nightmare Avenue คำอ่านไทย Scorpions

Last night I went to kill
( ลาซท ไนท ไอ เว็นท ทู คิล)
Some time at the famous grill
(ซัม ไทม แอ็ท เดอะ เฟมัซ กริลล์)
Where the tall eats the small
(ฮแว เดอะ ทอล อีท เดอะ ซมอล)
There were girls all over me
(แดร์ เวอ เกิล ซอร์ โอเฝอะ มี)
That’s my insanity
(แด๊ท มาย อินแซนอิทิ)
Don’t call me Ringo, call me Paul
(ด้อนท์ คอล มี Ringo , คอล มี พอล)

I’m in heaven, I’m in hell
(แอม อิน เฮฝเอ็น , แอม อิน เฮ็ล)
Don’t wipe that smile off my face
(ด้อนท์ ไวพ แดท ซไมล ออฟฟ มาย เฟซ)
Can’t you tell
(แค็นท ยู เท็ล)
I see faces in the weirdest places
(ไอ ซี เฟซ ซิน เดอะ weirdest พเลซ)
Please, won’t you take me down
(พลีส , ว็อนท ยู เทค มี เดาน)
Underneath you spell
(อันเดอะนีธ ยู ซเพ็ล)

Oh, oh I’m back at midnight [alright]
(โอ , โอ แอม แบ็ค แกท มิดไนท์ [ ออลไร๊ท ])
I drop my keys, could you get ’em love
(ไอ ดร็อพ มาย คี , เคิด ยู เก็ท เอ็ม ลัฝ)
Oh, oh baby I might [he might]
(โอ , โอ เบบิ ไอ ไมท [ ฮี ไมท ])
I got the stuff to keep it goin’ on all night
(ไอ ก็อท เดอะ ซทัฟ ทู คีพ อิท โกอิน ออน ออล ไนท)

Take me down nightmare avenue
(เทค มี เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
Goin’ down nightmare avenue
(โกอิน เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
I wanna take you too
(ไอ วอนนา เทค ยู ทู)

Sharp as a sabres tooth
(ชาร์พ แอ็ส ซา เซเบอะ ทูธ)
Back in my favorite booth
(แบ็ค อิน มาย เฟเฝอะริท บูธ)
I’m getting spanked with cold champagne
(แอม เกดดดิ้ง ซแพ็งค วิฑ โคลด แฌ็มเพน)
I’d walk on a razor blade
(อาย วอค ออน อะ เรเสอะ บเลด)
If you’re dressed like a French maid
(อิฟ ยัวร์ ดเรซ ไลค เก ฟเร็นช เมด)
I get my pleasure out of pain
(ไอ เก็ท มาย พเลฉเออะ เอ้า อ็อฝ เพน)

I’m in heaven, I’m in hell
(แอม อิน เฮฝเอ็น , แอม อิน เฮ็ล)
Don’t wipe that smile off my face
(ด้อนท์ ไวพ แดท ซไมล ออฟฟ มาย เฟซ)
Can’t you tell
(แค็นท ยู เท็ล)
I see faces in the weirdest places
(ไอ ซี เฟซ ซิน เดอะ weirdest พเลซ)
Please, won’t you take me down
(พลีส , ว็อนท ยู เทค มี เดาน)
Underneath you spell
(อันเดอะนีธ ยู ซเพ็ล)

Oh, oh I’m back at midnight [alright]
(โอ , โอ แอม แบ็ค แกท มิดไนท์ [ ออลไร๊ท ])
I drop my keys, could you get ’em love
(ไอ ดร็อพ มาย คี , เคิด ยู เก็ท เอ็ม ลัฝ)
Oh, oh baby I might [he might]
(โอ , โอ เบบิ ไอ ไมท [ ฮี ไมท ])
I got the stuff to keep it goin’ on all night
(ไอ ก็อท เดอะ ซทัฟ ทู คีพ อิท โกอิน ออน ออล ไนท)

Take me down nightmare avenue
(เทค มี เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
Goin’ down nightmare avenue
(โกอิน เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
Drive me down nightmare avenue
(ดไรฝ มี เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
Lay me down on nightmare avenue
(เล มี เดาน ออน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)

Take me down nightmare avenue
(เทค มี เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
Goin’ down nightmare avenue
(โกอิน เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
Drive me down nightmare avenue
(ดไรฝ มี เดาน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)
Lay me down on nightmare avenue
(เล มี เดาน ออน ไนท์แมร์ แอฝอินยู)

And I’ve gonna take you too
(แอ็นด แอฝ กอนนะ เทค ยู ทู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nightmare Avenue คำอ่านไทย Scorpions

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น