เนื้อเพลง Let’s Make Tonight Special คำอ่านไทย Westlife

Shane:
( เชน :)
I’ll give the world to make you mine
(แอล กิฝ เดอะ เวิลด ทู เมค ยู ไมน)
Cause I can’t go on without you this time, this time
(คอส ไอ แค็นท โก ออน วิเฑาท ยู ดีซ ไทม , ดีซ ไทม)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
What are you doing tonight, baby?
(ว็อท อาร์ ยู ดูอิง ทุไนท , เบบิ)

All:
(ออล :)
Let’s make tonight special
(เล็ท เมค ทุไนท ซเพฌแอ็ล)
Mark:
(ม๊าร์ค :)
All I’m asking for is a little love
(ออล แอม อาคกิ้ง ฟอ อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)

Shane:
(เชน :)
I look in your eyes
(ไอ ลุค อิน ยุร ไอ)
[and] baby, I see
([ แอ็นด ] เบบิ , ไอ ซี)
You are the only one I ever need
(ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ไอ เอฝเออะ นีด)
Right from the start you were there
(ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท ยู เวอ แดร์)
In my heart and my soul
(อิน มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Cause, baby, tonight
(คอส , เบบิ , ทุไนท)
We’ll make it right
(เว็ล เมค อิท ไรท)
We’ll light some candle light
(เว็ล ไลท ซัม แค๊นเดิ้ล ไลท)
Make it all night
(เมค อิท ดอร์ ไนท)
Oh, how I prayed for someone like you
(โอ , เฮา ไอ พเร ฟอ ซัมวัน ไลค ยู)
To make me feel like you do
(ทู เมค มี ฟีล ไลค ยู ดู)

All [Shane lead]:
(ออล [ เชน เล็ด ] :)
I’ll give the world to make you mine
(แอล กิฝ เดอะ เวิลด ทู เมค ยู ไมน)
Cause I can’t go on without
(คอส ไอ แค็นท โก ออน วิเฑาท)
You this time, this time
(ยู ดีซ ไทม , ดีซ ไทม)

All [Mark lead]:
(ออล [ ม๊าร์ค เล็ด ] :)
So let’s make tonight special
(โซ เล็ท เมค ทุไนท ซเพฌแอ็ล)
Something beautiful that
(ซัมติง บยูทิฟุล แดท)
We’ll always treasure
(เว็ล ออลเว ทเรฉเออะ)
Let’s make tonight so right
(เล็ท เมค ทุไนท โซ ไรท)
We will make it a night to remember
(วี วิล เมค อิท ดา ไนท ทู ริเมมเบอะ)
All of our lives
(ออล อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Baby all of our lives
(เบบิ ออล อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

Bryan:
(บายเอน:)
Baby, tonight
(เบบิ , ทุไนท)
I’ll hold you tight
(แอล โฮลด ยู ไทท)
We will be close by the fireside
(วี วิล บี คโลส ไบ เดอะ ฟายเออไซด์)
Baby, I know
(เบบิ , ไอ โน)
That our love will grow
(แดท เอ๊า ลัฝ วิล กโร)
So strong, baby strong
(โซ ซทร็อง , เบบิ ซทร็อง)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
The stars shine so bright
(เดอะ ซทา ไฌน โซ ไบร๊ท)
The moon and the sky
(เดอะ มูน แอ็นด เดอะ ซไค)
Just being here
(จัซท บีอิง เฮียร)
With you means more than life
(วิฑ ยู มีน โม แฑ็น ไลฟ)
[and] since I met you
([ แอ็นด ] ซินซ ไอ เม็ท ยู)
My heart has been true to you [to you]
(มาย ฮาท แฮ็ส บีน ทรู ทู ยู [ ทู ยู ])

All [Shane lead]:
(ออล [ เชน เล็ด ] :)
So let’s make tonight special
(โซ เล็ท เมค ทุไนท ซเพฌแอ็ล)
Something beautiful that
(ซัมติง บยูทิฟุล แดท)
We’ll always treasure
(เว็ล ออลเว ทเรฉเออะ)
Let’s make tonight so right
(เล็ท เมค ทุไนท โซ ไรท)
We will make it a night to remember
(วี วิล เมค อิท ดา ไนท ทู ริเมมเบอะ)
All of our lives
(ออล อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

Shane:
(เชน :)
Now that I’ve found you I’ll never let go
(เนา แดท แอฝ เฟานด ยู แอล เนฝเวอะ เล็ท โก)
You are my everything I need you so
(ยู อาร์ มาย เอ๊วี่ติง ไอ นีด ยู โซ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Loving you baby is all that I know
(ลัฝอิง ยู เบบิ อีส ซอร์ แดท ไอ โน)
I’ll never break you heart
(แอล เนฝเวอะ บเรค ยู ฮาท)

All:
(ออล :)
Please let me show
(พลีส เล็ท มี โฌ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Please let me show that I…
(พลีส เล็ท มี โฌ แดท ไอ)

All [Shane lead]:
(ออล [ เชน เล็ด ] :)
So let’s make tonight special [Mark: love you baby]
(โซ เล็ท เมค ทุไนท ซเพฌแอ็ล [ ม๊าร์ค : ลัฝ ยู เบบิ ])
Something beautiful that
(ซัมติง บยูทิฟุล แดท)
We’ll always treasure
(เว็ล ออลเว ทเรฉเออะ)
So let’s make tonight so right
(โซ เล็ท เมค ทุไนท โซ ไรท)
We will make it a night to remember
(วี วิล เมค อิท ดา ไนท ทู ริเมมเบอะ)
[Mark: make it a night to remember]
([ ม๊าร์ค : เมค อิท ดา ไนท ทู ริเมมเบอะ ])
All of our lives
(ออล อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

[We will make it a night to remember]
([ วี วิล เมค อิท ดา ไนท ทู ริเมมเบอะ ])
So let’s make tonight special
(โซ เล็ท เมค ทุไนท ซเพฌแอ็ล)
Something beautiful that
(ซัมติง บยูทิฟุล แดท)
We’ll always treasure
(เว็ล ออลเว ทเรฉเออะ)
[Something beautiful that we’ll always treasure]
([ ซัมติง บยูทิฟุล แดท เว็ล ออลเว ทเรฉเออะ ])
Let’s make tonight so right [so right]
(เล็ท เมค ทุไนท โซ ไรท [ โซ ไรท ])
We will make it a night to remember
(วี วิล เมค อิท ดา ไนท ทู ริเมมเบอะ)
All of our lives
(ออล อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

Mark:
(ม๊าร์ค :)
Cos all of our lives
(คอซ ซอร์ อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)

All:
(ออล :)
So let’s make tonight special
(โซ เล็ท เมค ทุไนท ซเพฌแอ็ล)
Something beautiful that we’ll always treasure
(ซัมติง บยูทิฟุล แดท เว็ล ออลเว ทเรฉเออะ)
[Something beautiful that we’ll always treasure]
([ ซัมติง บยูทิฟุล แดท เว็ล ออลเว ทเรฉเออะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Let’s Make Tonight Special คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น