เนื้อเพลง Promise This คำอ่านไทย Cheryl Cole

Alouette-uette-uette
( Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Plume ?lev? l’aile
(พลูม lev laile)

In my beginning, there was nothing
(อิน มาย บีกีนนิง , แดร์ วอส นัธอิง)
So empty
(โซ เอมทิ)
In the space between
(อิน เดอะ ซเพซ บีทวิน)
And you came in
(แอ็นด ยู เคม อิน)
Turned the lights on
(เทิน เดอะ ไลท ออน)
And created what it’s came to be
(แอ็นด คริเอท ว็อท อิทซ เคม ทู บี)
Before I pluck your wings cover me please
(บิโฟ ไอ พลัค ยุร วิง คัฝเออะ มี พลีส)
spread your wings cover me and
(ซพเร็ด ยุร วิง คัฝเออะ มี แอ็นด)

Promise this if I die before I wake, oh
(พรอมอิซ ดีซ อิฟ ฟาย ได บิโฟ ไอ เวค , โอ)
Promise this take a time to say your grace
(พรอมอิซ ดีซ เทค เก ไทม ทู เซ ยุร กเรซ)
On your knees you pray for me
(ออน ยุร นี ยู พเร ฟอ มี)
Promise this, be the last to kiss my lips
(พรอมอิซ ดีซ , บี เดอะ ลาซท ทู คิซ มาย ลิพ)

Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
D?ployer l’aile
(ดี ployer laile)

Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Plume ?lev? l’aile
(พลูม lev laile)

Though I’m walking
(โธ แอม วอคกิง)
Through the shadows
(ธรู เดอะ แฌดโอ)
You are with me
(ยู อาร์ วิฑ มี)
and you comfort me
(แอ็นด ยู คัมเฟิท มี)
Lay me down now, time for sleeping
(เล มี เดาน เนา , ไทม ฟอ ซลีพพิง)
But before that would you…on me
(บัท บิโฟ แดท เวิด ยู ออน มี)
Before I pluck your wings cover me
(บิโฟ ไอ พลัค ยุร วิง คัฝเออะ มี)
Please spread your wings cover me and
(พลีส ซพเร็ด ยุร วิง คัฝเออะ มี แอ็นด)

Promise this if I die before I wake, oh
(พรอมอิซ ดีซ อิฟ ฟาย ได บิโฟ ไอ เวค , โอ)
Promise this take a time to say your grace
(พรอมอิซ ดีซ เทค เก ไทม ทู เซ ยุร กเรซ)
On your knees you pray for me
(ออน ยุร นี ยู พเร ฟอ มี)
Promise this, be the last to kiss my lips
(พรอมอิซ ดีซ , บี เดอะ ลาซท ทู คิซ มาย ลิพ)

Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
D?ployer l’aile
(ดี ployer laile)

Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Plume ?lev? l’aile
(พลูม lev laile)

By a thread we’re hanging on
(ไบ อะ ธเร็ด เวีย แฮงอิง ออน)
In the hope you don’t let go
(อิน เดอะ โฮพ ยู ด้อนท์ เล็ท โก)
If you ever leave me
(อิฟ ยู เอฝเออะ ลีฝ มี)
No, I wanna go with you
(โน , ไอ วอนนา โก วิฑ ยู)

Promise this if I die before I wake, oh
(พรอมอิซ ดีซ อิฟ ฟาย ได บิโฟ ไอ เวค , โอ)
Promise this take a time to say your grace
(พรอมอิซ ดีซ เทค เก ไทม ทู เซ ยุร กเรซ)
On your knees, you pray for me
(ออน ยุร นี , ยู พเร ฟอ มี)
Promise this, be the last to kiss my lips
(พรอมอิซ ดีซ , บี เดอะ ลาซท ทู คิซ มาย ลิพ)

Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
D?ployer l’aile
(ดี ployer laile)

Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Alouette-uette-uette
(Alouette uette uette)
Plume ?lev? l’aile
(พลูม lev laile)

Alouette d?ployer l’aile
(Alouette ดี ployer laile)
Plume ?lev? l’aile
(พลูม lev laile)

N.B.
(เอ็น บี)
[Alouette d?ployer l’aile = Skylark to deploy the wing]
([ Alouette ดี ployer laile = Skylark ทู ดิพลอย เดอะ วิง ])
[Alouette plume ?lev? l’aile = Skylark’s elevated feather wing]
([ Alouette พลูม lev laile = Skylarks เอลอิเฝท เฟฑเออะ วิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Promise This คำอ่านไทย Cheryl Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น