เนื้อเพลง One Night Stand คำอ่านไทย Mis-Teeq

Job done, wanna have fun
( โจบ ดัน , วอนนา แฮ็ฝ ฟัน)
Gonna call my girls gonna get my hair done
(กอนนะ คอล มาย เกิล กอนนะ เก็ท มาย แฮ ดัน)
So I dress tight, with my heels high
(โซ ไอ ดเรซ ไทท , วิฑ มาย ฮีล ไฮ)
And I think about the moves I’m a pull tonight
(แอ็นด ดาย ธิงค อะเบาท เดอะ มูฝ แอม มา พุล ทุไนท)
When I roll up, out front
(ฮเว็น นาย โรล อัพ , เอ้า ฟรันท)
Guys looking over like they want some
(ไก ลุคอิง โอเฝอะ ไลค เด ว็อนท ซัม)
Make way, sexy
(เมค เว , เซคซิ)
For me and my ladies
(ฟอ มี แอ็นด มาย เลดิส)

Hear the sound of the DJ playing our jam
(เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ ดีเจ พเลนิ่ง เอ๊า แจ็ม)
Glass down, grab a man
(กลัซ เดาน , กแร็บ อะ แม็น)
Move to the floor, it’s time to get down
(มูฝ ทู เดอะ ฟโล , อิทซ ไทม ทู เก็ท เดาน)
Ding ding, first round
(ดิง ดิง , เฟิซท เรานด)
Hand on my hips as we start to dip
(แฮ็นด ออน มาย ฮิพ แอ็ส วี ซทาท ทู ดิพ)
Close range, full clip
(คโลส เรนจ , ฟูล คลิพ)
Temptation, sensations, vibrations
(เทมเทฌัน , เซ็นเซฌัน , ไฝบเรฌัน)
My one night stand
(มาย วัน ไนท ซแท็นด)

Act wild but I got style
(แอ็คท ไวลด บัท ไอ ก็อท ซไทล)
Cos I ain’t sipping if it ain’t crystal
(คอซ ซาย เอน ซิพปิง อิฟ อิท เอน ครีซแท็ล)
High class, nice ass
(ไฮ คลาซ , ไน๊ซ์ อาซ)
Spend your money but I got my own cash
(ซเพ็นด ยุร มันอิ บัท ไอ ก็อท มาย โอน แค็ฌ)
Good vibes, so right
(เกิด วายพฺ , โซ ไรท)
Thank you for the dance tonight
(แธ็งค ยู ฟอ เดอะ ดานซ ทุไนท)
Feel free, baby
(ฟีล ฟรี , เบบิ)
Keep looking ‘cos you can’t have me
(คีพ ลุคอิง คอซ ยู แค็นท แฮ็ฝ มี)

Hear the sound of the DJ playing our jam
(เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ ดีเจ พเลนิ่ง เอ๊า แจ็ม)
Glass down, grab a man
(กลัซ เดาน , กแร็บ อะ แม็น)
Move to the floor, it’s time to get down
(มูฝ ทู เดอะ ฟโล , อิทซ ไทม ทู เก็ท เดาน)
Ding ding, first round
(ดิง ดิง , เฟิซท เรานด)
Hand on my hips as we start to dip
(แฮ็นด ออน มาย ฮิพ แอ็ส วี ซทาท ทู ดิพ)
Close range, full clip
(คโลส เรนจ , ฟูล คลิพ)
Temptation, sensations, vibrations
(เทมเทฌัน , เซ็นเซฌัน , ไฝบเรฌัน)
My one night stand
(มาย วัน ไนท ซแท็นด)

Hey y’all get up get up it’s a one night stand
(เฮ ยอล เก็ท อัพ เก็ท อัพ อิทซ ซา วัน ไนท ซแท็นด)
Here I come again with my rhyming slang
(เฮียร ไอ คัม อะเกน วิฑ มาย รายมิง ซแล็ง)
I said ride to the rhythm as I flip this sound
(ไอ เซ็ด ไรด ทู เดอะ ริธึ่ม แอ็ส ซาย ฟลิพ ดีซ เซานด)
Flip this sound we’re gonna move around
(ฟลิพ ดีซ เซานด เวีย กอนนะ มูฝ อะเรานด)

Mis-Teeq we’re coming back again
(มิซ Teeq เวีย คัมอิง แบ็ค อะเกน)
Love of the music inside your membrane
(ลัฝ อ็อฝ เดอะ มยูสิค อีนไซด ยุร เมมบเรน)
Yo, I’m gonna burn you with my lyrical flame
(โย , แอม กอนนะ เบิน ยู วิฑ มาย ลีริแค็ล ฟเลม)
Start the game
(ซทาท เดอะ เกม)
Come follow me it’s time to play
(คัม ฟอลโล มี อิทซ ไทม ทู พเล)

Now don’t you get the wrong impression
(เนา ด้อนท์ ยู เก็ท เดอะ ร็อง อิมพเรฌอัน)
It’s just a dance
(อิทซ จัซท ดา ดานซ)
I’m with my girlfriends hanging out
(แอม วิฑ มาย เกลิลเฟรน แฮงอิง เอ้า)
To mislead wasn’t my intention
(ทู มีซลีด วอสซึ้น มาย อินเทนฌัน)
Nothing more to say
(นัธอิง โม ทู เซ)

Hear the sound of the DJ playing our jam
(เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ ดีเจ พเลนิ่ง เอ๊า แจ็ม)
Glass down, grab a man
(กลัซ เดาน , กแร็บ อะ แม็น)
Move to the floor, it’s time to get down
(มูฝ ทู เดอะ ฟโล , อิทซ ไทม ทู เก็ท เดาน)
Ding ding, first round
(ดิง ดิง , เฟิซท เรานด)

Hear the sound of the DJ playing our jam
(เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ ดีเจ พเลนิ่ง เอ๊า แจ็ม)
Glass down, grab a man
(กลัซ เดาน , กแร็บ อะ แม็น)
Move to the floor, it’s time to get down
(มูฝ ทู เดอะ ฟโล , อิทซ ไทม ทู เก็ท เดาน)
Ding ding, first round
(ดิง ดิง , เฟิซท เรานด)
Hand on my hips as we start to dip
(แฮ็นด ออน มาย ฮิพ แอ็ส วี ซทาท ทู ดิพ)
Close range, full clip
(คโลส เรนจ , ฟูล คลิพ)
Temptation, sensations, vibrations
(เทมเทฌัน , เซ็นเซฌัน , ไฝบเรฌัน)
My one night stand
(มาย วัน ไนท ซแท็นด)

Hear the sound of the DJ playing our jam
(เฮีย เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ ดีเจ พเลนิ่ง เอ๊า แจ็ม)
Glass down, grab a man
(กลัซ เดาน , กแร็บ อะ แม็น)
Move to the floor, it’s time to get down
(มูฝ ทู เดอะ ฟโล , อิทซ ไทม ทู เก็ท เดาน)
Ding ding, first round
(ดิง ดิง , เฟิซท เรานด)
Hand on my hips as we start to dip
(แฮ็นด ออน มาย ฮิพ แอ็ส วี ซทาท ทู ดิพ)
Close range, full clip
(คโลส เรนจ , ฟูล คลิพ)
Temptation, sensations, vibrations
(เทมเทฌัน , เซ็นเซฌัน , ไฝบเรฌัน)
My one night stand
(มาย วัน ไนท ซแท็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Night Stand คำอ่านไทย Mis-Teeq

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น