เนื้อเพลง Radio Song คำอ่านไทย R.E.M.

Hey, I can’t find nothing on the radio
( เฮ , ไอ แค็นท ไฟนด นัธอิง ออน เดอะ เรดิโอ)
Yo! turn to that station.
(โย ! เทิน ทู แดท ซเทฌัน)

The world is collapsing
(เดอะ เวิลด อีส collapsings)
Around our ears
(อะเรานด เอ๊า เอีย)
I turned up the radio
(ไอ เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ)
But I can’t hear it
(บัท ไอ แค็นท เฮีย อิท)

When I got to the house
(ฮเว็น นาย ก็อท ทู เดอะ เฮาซ)
And I called you out
(แอ็นด ดาย คอล ยู เอ้า)
I could tell that you had been crying, crying
(ไอ เคิด เท็ล แดท ยู แฮ็ด บีน คไรอิง , คไรอิง)
It’s that same sing song on the radio
(อิทซ แดท เซม ซิง ซ็อง ออน เดอะ เรดิโอ)
It makes me sad
(อิท เมค มี แซ็ด)
I meant to turn it off
(ไอ เม็นท ทู เทิน หนิด ออฟฟ)
To say goodbye, to leave in quiet
(ทู เซ กู๊ดบาย , ทู ลีฝ อิน คไวเอ็ท)
That radio song. Hey hey hey
(แดท เรดิโอ ซ็อง เฮ เฮ เฮ)

I’ve everything to show
(แอฝ เอ๊วี่ติง ทู โฌ)
I’ve everything to hide
(แอฝ เอ๊วี่ติง ทู ไฮด)
Look into my eyes
(ลุค อีนทุ มาย ไอ)
And listen.
(แอ็นด ลิ๊สซึ่น)

When I got to the show
(ฮเว็น นาย ก็อท ทู เดอะ โฌ)
Yo ho ho
(โย โฮ โฮ)
I could tell that you had been crying, crying
(ไอ เคิด เท็ล แดท ยู แฮ็ด บีน คไรอิง , คไรอิง)
It’s that same sing song, and the DJ s*cks
(อิทซ แดท เซม ซิง ซ็อง , แอ็นด เดอะ ดีเจ เอส *cks)
It makes me sad
(อิท เมค มี แซ็ด)
I tried to turn it off
(ไอ ทไร ทู เทิน หนิด ออฟฟ)
To say goodbye my love
(ทู เซ กู๊ดบาย มาย ลัฝ)
That radio song. Hey hey hey
(แดท เรดิโอ ซ็อง เฮ เฮ เฮ)

The world is collapsing around our ears
(เดอะ เวิลด อีส collapsings อะเรานด เอ๊า เอีย)
I turned up the radio. But I can’t hear it
(ไอ เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ บัท ไอ แค็นท เฮีย อิท)
Yeah.
(เย่)
I tried to sing along
(ไอ ทไร ทู ซิง อะลอง)
But damn that radio song
(บัท แด็ม แดท เรดิโอ ซ็อง)
Hey hey hey
(เฮ เฮ เฮ)

I’ve everything to show
(แอฝ เอ๊วี่ติง ทู โฌ)
I’ve everything to hide
(แอฝ เอ๊วี่ติง ทู ไฮด)
Look into my eyes listen to the radio
(ลุค อีนทุ มาย ไอ ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เรดิโอ)
I turned up the radio
(ไอ เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ)
But I can’t hear it
(บัท ไอ แค็นท เฮีย อิท)
No, I can’t hear it
(โน , ไอ แค็นท เฮีย อิท)

Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. Hey hey hey. Yeah, huah.
(เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เย่ , huah)
Hey hey hey. Say what, say what. Hey hey hey.
(เฮ เฮ เฮ เซ ว็อท , เซ ว็อท เฮ เฮ เฮ)
Check it out.
(เช็ค อิท เอ้า)

What are you saying?
(ว็อท อาร์ ยู เซอิง)
What are you playing?
(ว็อท อาร์ ยู พเลนิ่ง)
Who are you obeying?
(ฮู อาร์ ยู obeyings)
Day out and day in?
(เด เอ้า แอ็นด เด อิน)
Huah. Baby baby baby
(Huah เบบิ เบบิ เบบิ)
That stuff is driving me crazy
(แดท ซทัฟ อีส ดรายวิง มี คเรสิ)
DJs communicate to the masses
(ดีเจซ ค็อมยูนิเคท ทู เดอะ แมสเซซ)
Sex and violent classes
(เซ็คซ แอ็นด ไฝโอะเล็นท คลาสเซซ)
Now our children grow up prisoners
(เนา เอ๊า ชีลดเร็น กโร อัพ พรีสเนอะ)
All their lives radio listeners
(ออล แด ไลฝ เรดิโอ ลีซเนอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Radio Song คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น