เนื้อเพลง Do You Hear Me คำอ่านไทย Adema

Are you looking down on me right now?
( อาร์ ยู ลุคอิง เดาน ออน มี ไรท เนา)
I feel your presence beem down
(ไอ ฟีล ยุร พเรสเอ็นซ beem เดาน)
Watching you get ill, it changed our lives
(วัทชิง ยู เก็ท แอล , อิท เชนจ เอ๊า ไลฝ)
Your hand went limp and we cried
(ยุร แฮ็นด เว็นท ลิมพ แอ็นด วี คไร)
I didn’t realize you had to go
(ไอ ดิ๊นอิน รีแอะไลส ยู แฮ็ด ทู โก)
Emotionless overflow
(อิโมฌันเล็ซ โอเฝิฟโล)
I wish I had the chance to tell you I’m so sorry
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู เท็ล ยู แอม โซ ซอริ)

Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)

I know that you are in a better place
(ไอ โน แดท ยู อาร์ อิน อะ เบทเทอะ พเลซ)
Somewhere that you can escape
(ซัมแวร์ แดท ยู แค็น เอ็ซเคพ)
I’m looking for a sign from up above
(แอม ลุคอิง ฟอ รา ไซน ฟร็อม อัพ อะบัฝ)
That you still care and have love
(แดท ยู ซทิล แค แอ็นด แฮ็ฝ ลัฝ)
I was really young and didn’t know
(ไอ วอส ริแอ็ลลิ ยัง แอ็นด ดิ๊นอิน โน)
The pain took over your soul
(เดอะ เพน ทุค โอเฝอะ ยุร โซล)
I wish I had the chance to tell you, I’m so sorry
(ไอ วิฌ ไอ แฮ็ด เดอะ ชานซ ทู เท็ล ยู , แอม โซ ซอริ)

Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)

Work harder
(เวิค อาณ์เดอ)
For nothing
(ฟอ นัธอิง)
To find you
(ทู ไฟนด ยู)
I’m sorry
(แอม ซอริ)
Work harder
(เวิค อาณ์เดอ)
For nothing at all
(ฟอ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
To find you
(ทู ไฟนด ยู)
You’re nowhere
(ยัวร์ โนแวร์)

Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)

Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
Do you hear me pray to you?
(ดู ยู เฮีย มี พเร ทู ยู)
I’m thinking of you
(แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Hear Me คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น