เนื้อเพลง Do You Love Me? คำอ่านไทย Nick Cave

[do you love me?]
( [ ดู ยู ลัฝ มี ])

I found her on a night of fire and noise
(ไอ เฟานด เฮอ ออน อะ ไนท อ็อฝ ไฟร แอ็นด นอยส)
Wild bells rang in a wild sky
(ไวลด เบลล์ แร็ง อิน อะ ไวลด ซไค)
I knew from that moment on
(ไอ นยู ฟร็อม แดท โมเม็นท ออน)
That i would love her till the day that I died
(แดท ไอ เวิด ลัฝ เฮอ ทิล เดอะ เด แดท ไอ ได)
And I kissed away her thousand tears
(แอ็นด ดาย คิซ อะเว เฮอ เธาแส็น เทีย)
My lady of the various sorrows
(มาย เลดิ อ็อฝ เดอะ แฝเรียซ ซอโร)
Some begged, some borrowed, some stolen
(ซัม เบก , ซัม บอโร , ซัม ซโทเล็น)
Some kept safe for tomorrow
(ซัม เค็พท เซฟ ฟอ ทุมอโร)
On that endless night, silver stars spangled
(ออน แดท เอ็นเล็ซ ไนท , ซีลเฝอะ ซทา สปิงเกิลสฺ)
And the bells in the chapel went jingle.. jangle
(แอ็นด เดอะ เบลล์ ซิน เดอะ แชพเอ็ล เว็นท จีงกล เจงโกว)

Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Do you love me..
(ดู ยู ลัฝ มี)
Like i love you?
(ไลค ไก ลัฝ ยู)

She was given to me to put things right
(ชี วอส กีฝเอ็น ทู มี ทู พัท ธิง ไรท)
And I stacked all my accomplishments beside her
(แอ็นด ดาย ซแท็ค ออล มาย แอ็คคอมพลิฌเม็นท บิไซด เฮอ)
Yeah, I seemed so obsolete and small
(เย่ , ไอ ซีมี โซ ออบโซะลีท แอ็นด ซมอล)
I found God, now his devil’s inside her
(ไอ เฟานด ก็อด , เนา ฮิส เด๊ฝิ้ล อีนไซด เฮอ)
In my bed, she cast the blizzard out
(อิน มาย เบ็ด , ชี คาซท เดอะ บลีสเสิด เอ้า)
Mock sun blazed upon her head
(ม็อค ซัน บเลส อุพอน เฮอ เฮ็ด)
So completely filled with that she was
(โซ ค็อมพลีทลี ฟิล วิฑ แดท ชี วอส)
A shadow fanged and hairy and mad
(อะ แฌดโอ แฟ็ง แอ็นด แฮริ แอ็นด แม็ด)
Our love lines grew hopelessly tangled
(เอ๊า ลัฝ ไลน กรู โฮพเล็ซลิ แทงเกิล)
And the bells in the chapel went jingle.. jangle..
(แอ็นด เดอะ เบลล์ ซิน เดอะ แชพเอ็ล เว็นท จีงกล เจงโกว)

Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Like i love you..?
(ไลค ไก ลัฝ ยู)

She had a heart full of love and devotion
(ชี แฮ็ด อะ ฮาท ฟูล อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ดิโฝฌัน)
She had a mind full of turning and turn
(ชี แฮ็ด อะ ไมนด ฟูล อ็อฝ เทินนิง แอ็นด เทิน)
Well, i try, i do, i really try
(เว็ล , ไอ ทไร , ไอ ดู , ไอ ริแอ็ลลิ ทไร)
But i just erred, baby, i do error
(บัท ไอ จัซท เออ , เบบิ , ไอ ดู เอเรอะ)
she douldn’t find me, my darling one
(ชี douldnt ไฟนด มี , มาย ดาลิง วัน)
I’m down, to the ground, the very dregs
(แอม เดาน , ทู เดอะ กเรานด , เดอะ เฝริ ดเร็กส)
Something’s blocking the sun
(ซัมติง บลอคกิ้ง เดอะ ซัน)
Blood running down the inside of her legs
(บลัด รันนิง เดาน ดิ อีนไซด อ็อฝ เฮอ เล็ก)
The moon in the sky is battered and mangled
(เดอะ มูน อิน เดอะ ซไค อีส แบทเทอะ แอ็นด เมนจิ)
And the bells in the chaple go jingle, jangle, jingle jangle..
(แอ็นด เดอะ เบลล์ ซิน เดอะ chaple โก จีงกล , เจงโกว , จีงกล เจงโกว)

Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Do you love me?
(ดู ยู ลัฝ มี)
[d’ya love me]
([ dya ลัฝ มี ])
Like i love you?
(ไลค ไก ลัฝ ยู)

All things move toward their end
(ออล ธิง มูฝ ทูวอด แด เอ็นด)
I knew before I met her that I would lose her
(ไอ นยู บิโฟ ไอ เม็ท เฮอ แดท ไอ เวิด ลูส เฮอ)
I swear i made every effort ot be good to her
(ไอ ซแว ไอ เมด เอฝริ เอฟเฟิท ot บี เกิด ทู เฮอ)
I made every effort not to abuse her
(ไอ เมด เอฝริ เอฟเฟิท น็อท ทู อับยูซ เฮอ)
Crazy bracelets on her wrists and her ankles
(คเรสิ บเรซเล็ท ออน เฮอ ริซท แซน เฮอ แองเคิล)
And the bells in the chapel go jingle.. jangle..
(แอ็นด เดอะ เบลล์ ซิน เดอะ แชพเอ็ล โก จีงกล เจงโกว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Love Me? คำอ่านไทย Nick Cave

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น