เนื้อเพลง A Girl Like You คำอ่านไทย Cliff Richard

Angel face
( เอนเจล เฟซ)
Angel face, we’ve just met
(เอนเจล เฟซ , หวีบ จัซท เม็ท)
We’ve just met
(หวีบ จัซท เม็ท)

Just how lucky can one boy get
(จัซท เฮา ลัคคิ แค็น วัน บอย เก็ท)
Well, just how lucky can one boy get
(เว็ล , จัซท เฮา ลัคคิ แค็น วัน บอย เก็ท)
There’s a light in your eye
(แดร์ ซา ไลท อิน ยุร ไอ)
There’s a light in your eyes
(แดร์ ซา ไลท อิน ยุร ไอ)
I know it’s love and i know that i could be happy
(ไอ โน อิทซ ลัฝ แอ็นด ดาย โน แดท ไอ เคิด บี แฮพพิ)
I know it’s love and I know that I could be happy
(ไอ โน อิทซ ลัฝ แอ็นด ดาย โน แดท ไอ เคิด บี แฮพพิ)
With a girl like you
(วิฑ อะ เกิล ไลค ยู)
With a girl like you, umm-umm
(วิฑ อะ เกิล ไลค ยู , อืม อืม)

Tell your mom tell your pa
(เท็ล ยุร มัม เท็ล ยุร พา)
Tell your ma, tell your pa
(เท็ล ยุร มา , เท็ล ยุร พา)
And tell your favourite old wishing star
(แอ็นด เท็ล ยุร เฟเฝอะริท โอลด วิชชิ้ง ซทา)
And tell your favorite old wishing star
(แอ็นด เท็ล ยุร เฟเฝอะริท โอลด วิชชิ้ง ซทา)
We’re in love, just by chance
(เวีย อิน ลัฝ , จัซท ไบ ชานซ)
We’re in love, just by chance
(เวีย อิน ลัฝ , จัซท ไบ ชานซ)
I asked you would like to dance
(ไอ อาซค ยู เวิด ไลค ทู ดานซ)
I ask of you, would you like to dance
(ไอ อาซค อ็อฝ ยู , เวิด ยู ไลค ทู ดานซ)
Fancy dancing with a girl like you
(แฟนซิ แด็นซิง วิฑ อะ เกิล ไลค ยู)
Fancy dancing, with a girl like you
(แฟนซิ แด็นซิง , วิฑ อะ เกิล ไลค ยู)
Funny how love can come to a lonely heart
(ฟันนิ เฮา ลัฝ แค็น คัม ทู อะ โลนลิ ฮาท)

I’m a boy, you’re a girl i guess that’s a pretty start
(แอม มา บอย , ยัวร์ อะ เกิล ไอ เก็ซ แด๊ท ซา พรีททิ ซทาท)
*Funny how love can come to a lonely heart
(*ฟันนิ เฮา ลัฝ แค็น คัม ทู อะ โลนลิ ฮาท)
Here i am, there you are
(เฮียร ไอ แอ็ม , แดร์ ยู อาร์)
I’m a boy, you’re a girl
(แอม มา บอย , ยัวร์ อะ เกิล)
Together baby we should go far
(ทุเกฑเออะ เบบิ วี เชิด โก ฟา)
I guess that’s a pretty good start
(ไอ เก็ซ แด๊ท ซา พรีททิ เกิด ซทาท)
A girl like you, a boy like me
(อะ เกิล ไลค ยู , อะ บอย ไลค มี)

Two hearts together like they ought to be
(ทู ฮาท ทุเกฑเออะ ไลค เด อ๊อธ ทู บี)
1. Here I am, there you are
(วัน เฮียร ไอ แอ็ม , แดร์ ยู อาร์)
Can’t believe
(แค็นท บิลีฝ)
[2. Here am I, there you are]
([ ทู เฮียร แอ็ม ไอ , แดร์ ยู อาร์ ])
I’ve got a girl like
(แอฝ ก็อท ดา เกิล ไลค)
Together baby we should go far
(ทุเกฑเออะ เบบิ วี เชิด โก ฟา)

A girl like you, a boy like me
(อะ เกิล ไลค ยู , อะ บอย ไลค มี)

Two hearts together like they ought to be
(ทู ฮาท ทุเกฑเออะ ไลค เด อ๊อธ ทู บี)
Can’t believe, I’ve got a girl like you, umm-umm
(แค็นท บิลีฝ , แอฝ ก็อท ดา เกิล ไลค ยู , อืม อืม)

[Repeat from *]
([ ริพีท ฟร็อม * ])

Got a girl like you, got a girl like you……
(ก็อท ดา เกิล ไลค ยู , ก็อท ดา เกิล ไลค ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Girl Like You คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น