เนื้อเพลง Hair of The Dog คำอ่านไทย Bauhaus

the man who was mortally wounded in war kept on fighting
( เดอะ แม็น ฮู วอส มอแท็ลลิ วูนด อิน วอ เค็พท ออน ไฟท์ดิง)
the man who was cut to the quick by love kept on loving
(เดอะ แม็น ฮู วอส คัท ทู เดอะ ควิค ไบ ลัฝ เค็พท ออน ลัฝอิง)
the man who was mercilessly tortured by thoughts kept on thinking
(เดอะ แม็น ฮู วอส เมอซิเล็ซลิ ทอเชอะ ไบ ธอท เค็พท ออน ติ้งกิง)
the man who was crippled with concern kept on caring kept on caring
(เดอะ แม็น ฮู วอส คลิบเปิล วิฑ ค็อนเซิน เค็พท ออน แคร์ริง เค็พท ออน แคร์ริง)

hair of the dog
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก)
hair of the dog
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก)
hair of the dog that turned
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก แดท เทิน)
hair of the dog
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก)

the man whose eyes were sore from obscenities kept on looking
(เดอะ แม็น ฮูส ไอ เวอ โซ ฟร็อม obscenities เค็พท ออน ลุคอิง)
the man whose heart bled, killed by compassion kept on feeling
(เดอะ แม็น ฮูส ฮาท บเล็ด , คิล ไบ ค็อมแพฌอัน เค็พท ออน ฟีลอิง)
the man whose legs buckled under exertion kept on running
(เดอะ แม็น ฮูส เล็ก บัคเคิล อันเดอะ เอ็กเสอฌัน เค็พท ออน รันนิง)
the man whose ears rang with the sound of his own name kept on listening
(เดอะ แม็น ฮูส เอีย แร็ง วิฑ เดอะ เซานด อ็อฝ ฮิส โอน เนม เค็พท ออน ลิเซินนิง)

hair of the dog
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก)
hair of the dog
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก)
hair of the dog that turned
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก แดท เทิน)
hair of the dog
(แฮ อ็อฝ เดอะ ด็อก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hair of The Dog คำอ่านไทย Bauhaus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น