เนื้อเพลง You Know My Name คำอ่านไทย Chris Cornell

If you take a life, do you know what you’ll give
( อิฟ ยู เทค เก ไลฟ , ดู ยู โน ว็อท โยว กิฝ)
Odds are, you won’t like what it is
(อ๊อดด แซร์ , ยู ว็อนท ไลค ว็อท ดิธ อีส)
When the storm arrives, would you be seen with me
(ฮเว็น เดอะ ซทอม แอะไรฝ , เวิด ยู บี ซีน วิฑ มี)
By the merciless eyes I’ve deceived
(ไบ เดอะ เมอซิเล็ซ ไอ แอฝ ดิซีฝ)

I’ve seen angels fall from blinding heights
(แอฝ ซีน เอนเจล ฟอล ฟร็อม บลายดิง ไฮท)
But you yourself are nothing so divine
(บัท ยู ยุรเซลฟ อาร์ นัธอิง โซ ดิไฝน)
Just next in line
(จัซท เน็คซท อิน ไลน)

Arm yourself because no-one else here will save you
(อาม ยุรเซลฟ บิคอส โน วัน เอ็ลซ เฮียร วิล เซฝ ยู)
The odds will betray you
(ดิ อ๊อดด วิล บิทเร ยู)
And I will replace you
(แอ็นด ดาย วิล ริพเลซ ยู)
You can’t deny the prize; it may never fulfill you
(ยู แค็นท ดิไน เดอะ พไรส ; อิท เม เนฝเวอะ ฟุลฟีล ยู)
It longs to kill you
(อิท ล็อง ทู คิล ยู)
Are you willing to die
(อาร์ ยู วีลลิง ทู ได)

The coldest blood runs through my veins
(เดอะ โคลเดส บลัด รัน ธรู มาย เฝน)
You know my name
(ยู โน มาย เนม)

If you come inside, things will not be the same
(อิฟ ยู คัม อีนไซด , ธิง วิล น็อท บี เดอะ เซม)
When you return to my night
(ฮเว็น ยู ริเทิน ทู มาย ไนท)
If you think you’ve won
(อิฟ ยู ธิงค ยู๊ฟ ว็อน)
You never saw me change
(ยู เนฝเวอะ ซอ มี เชนจ)
The game that we have been playing
(เดอะ เกม แดท วี แฮ็ฝ บีน พเลนิ่ง)

I’ve seen diamonds cut through harder men
(แอฝ ซีน ไดมันด คัท ธรู อาณ์เดอ เม็น)
Than you yourself
(แฑ็น ยู ยุรเซลฟ)
but if you must pretend
(บัท อิฟ ยู มัซท พริเทนด)
You may meet your end
(ยู เม มีท ยุร เอ็นด)

Arm yourself because no-one else here will save you
(อาม ยุรเซลฟ บิคอส โน วัน เอ็ลซ เฮียร วิล เซฝ ยู)
The odds will betray you
(ดิ อ๊อดด วิล บิทเร ยู)
And I will replace you

(แอ็นด ดาย วิล ริพเลซ ยู)
You can’t deny the prize; it may never fulfill you
(ยู แค็นท ดิไน เดอะ พไรส ; อิท เม เนฝเวอะ ฟุลฟีล ยู)
It longs to kill you
(อิท ล็อง ทู คิล ยู)
Are you willing to die
(อาร์ ยู วีลลิง ทู ได)

The coldest blood runs through my veins
(เดอะ โคลเดส บลัด รัน ธรู มาย เฝน)

Try to hide your hand
(ทไร ทู ไฮด ยุร แฮ็นด)
Forget how to feel
(เฟาะเกท เฮา ทู ฟีล)
[Forget how to feel]
([ เฟาะเกท เฮา ทู ฟีล ])
Life is gone with just a spin of the wheel
(ไลฟ อีส กอน วิฑ จัซท ดา ซพิน อ็อฝ เดอะ ฮวีล)
[A spin of the wheel]
([ อะ ซพิน อ็อฝ เดอะ ฮวีล ])

Arm yourself because no-one else here will save you
(อาม ยุรเซลฟ บิคอส โน วัน เอ็ลซ เฮียร วิล เซฝ ยู)
The odds will betray you
(ดิ อ๊อดด วิล บิทเร ยู)
And I will replace you
(แอ็นด ดาย วิล ริพเลซ ยู)
You can’t deny the prize; it may never fulfill you
(ยู แค็นท ดิไน เดอะ พไรส ; อิท เม เนฝเวอะ ฟุลฟีล ยู)
It longs to kill you
(อิท ล็อง ทู คิล ยู)
Are you willing to die
(อาร์ ยู วีลลิง ทู ได)

The coldest blood runs through my veins
(เดอะ โคลเดส บลัด รัน ธรู มาย เฝน)
You know my name
(ยู โน มาย เนม)
[You know my name]
([ ยู โน มาย เนม ])
You know my name
(ยู โน มาย เนม)
[You know my name]
([ ยู โน มาย เนม ])
you know my name!
(ยู โน มาย เนม !)
You know my name!
(ยู โน มาย เนม !)
You know my name
(ยู โน มาย เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Know My Name คำอ่านไทย Chris Cornell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น