เนื้อเพลง Message In A Bottle คำอ่านไทย John Mayer

Just cast away and I am lost at sea
( จัซท คาซท อะเว แอ็นด ดาย แอ็ม ล็อซท แอ็ท ซี)
Another lonely day and no one here but me
(แอะนัธเออะ โลนลิ เด แอ็นด โน วัน เฮียร บัท มี)
More loneliness than any man could bear
(โม โลนลิเน็ซ แฑ็น เอนอิ แม็น เคิด แบ)
Rescue me before I fall into despair
(เรซคยู มี บิโฟ ไอ ฟอล อีนทุ ดิซแพ)

I send an S.O.S. to the world
(ไอ เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I send an S.O.S. to the world
(ไอ เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
Message in a bottle
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)
Message in a bottle
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)

A year has passed since I wrote my note
(อะ เยีย แฮ็ส พาซ ซินซ ไอ โรท มาย โนท)
I should have known it right from the start
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน หนิด ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
Only hope can keep us together
(โอ๊นลี่ โฮพ แค็น คีพ อัซ ทุเกฑเออะ)
Love can mend your life but love can break your heart
(ลัฝ แค็น เม็นด ยุร ไลฟ บัท ลัฝ แค็น บเรค ยุร ฮาท)

I send an S.O.S. to the world
(ไอ เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I send an S.O.S. to the world
(ไอ เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
Message in a bottle
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)
Message in a bottle
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)

Walked out this morning I dont believe what I saw
(วอค เอ้า ดีซ มอนิง ไอ ด้อนท์ บิลีฝ ว็อท ไอ ซอ)
A hundred billion bottles washed up on the shore
(อะ ฮันดเร็ด บีลยัน บ๊อทเทิ่ล ว็อฌ อัพ ออน เดอะ โฌ)
Seems I’m not alone at being alone
(ซีม แอม น็อท อะโลน แอ็ท บีอิง อะโลน)
A hundred billion castaways all looking for a home
(อะ ฮันดเร็ด บีลยัน คาซอะเว ซอร์ ลุคอิง ฟอ รา โฮม)

I send an S.O.S. to the world
(ไอ เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I send an S.O.S. to the world
(ไอ เซ็นด แอน เอส โอ เอส ทู เดอะ เวิลด)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
I hope that someone gets my
(ไอ โฮพ แดท ซัมวัน เก็ท มาย)
Message in a bottle
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)
Message in a bottle
(เมซซิจ อิน อะ บ๊อทเทิ่ล)

Sending out an S.O.S.
(เซนดิ้ง เอ้า แอน เอส โอ เอส)
[repeats until end]
([ ริพีท อันทีล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Message In A Bottle คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น